VELUX Norge AS - kontor Nydalen


VELUX Norge AS møterom på loftet med takvinduer
VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
VELUX Norge AS hovedkontor takvinduer

Våren 2004 flyttet vi inn i helt nyoppussede lokaler i Nydalen i Oslo.  Her har vi kontor og kurssenter, samt en liten utstilling.

Før innflytting gjennomgikk lokalene en omfattende rehabilitering. Arkitektene Torben Thyregod, VELUX og Per Arne Bjørnstad, NAV har gjort en flott jobb med å forvandle gamle cellekontorer til moderne åpne lokaler med mengder av dagslys. Alle vegger og himlinger, samt ventilasjonssystemer ble fjernet. Gulvet i sidebygget ble senket og svever nå med åpning i gulvet på begge sider, noe som for mulighet for at luft og lys kan sirkulere fritt mellom etasjene. Kontorlokalene og kurssenteret ventileres kun ved hjelp av frisk luft. Et automatisert system, med VELUX INTEGRA® elektriske takvinduer, sørger for utlufting når luftkvaliteten eller temperaturen krever det. Totalt har vi 67 takvinduer i lokalene, 18 topphengslede over 18 faste underelementer, samt 31 VELUX INTEGRA®.

VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
VELUX Norge AS hovedkontor Nydalen
/**/