Kr. 500,- i rabatt på VELUX ACTIVE startpakke, når du også kjøper et nytt vindu som erstatning for det gamle.

 

Kampanjebetingelser

Når et VELUX takvindu produsert før 1998 skiftes ut med et nytt, kan du få kr. 500,- i rabatt på VELUX ACTIVE startpakke (ikke kombinert med andre tilbud) til ditt nye VELUX takvindu.

Rabatten gjelder for private boligeiere, hvor produktet er kjøpt for montering i egen privatbolig. 
Med private boligeiere forstås den fysiske eller juridiske personen, som eier VELUX produktet og ikke har ervervet det med henblikk på å selge det videre eller montere det som ledd i sitt yrke.

Slik får du rabatten:

  • Last opp fakturaen fra din forhandler eller montør, fakturaen skal være datert etter 1. juni 2020. 
  • Sørg for at opplysningene om takvinduet er tydelig på fakturaen. Skjul prisen på fakturaen.
  • Du må søke om rabatt senest tre måneder etter kjøp av nye takvinduer.
  • Last opp et bilde av typeskiltet på de gamle VELUX takvinduen som skal skiftes ut.  

Rabatten gis på listeprisen. Det kan kun utbetales kontantrabatt på VELUX ACTIVE i forbindelse med takvinduer som kjøpes i denne kampanjen.

Utbetaling av rabatten vil bli gjennomført ved bankoverføring til din konto i en norsk bank. Beløpet overføres  etter mottatt søknad, men tidligst 2 måneder etter kjøpet.


*Felt markert med stjerne betyr at feltet må utfylles.

VELUX AS behandler opplysningene dine i tråd med personvernerklæring vår.


Forbehold

  • VELUX forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt i løpet av kampanjeperioden til å avlyse eller endre kampanjen ved omstendigheter som skyldes force majeure, hvilket forstås som en omstendighet utenom det vanlige, som ligger utenfor VELUX kontroll, og som VELUX ikke kunne forutse.
  • VELUX forbeholder seg retten til å anmode om ytterligere dokumentasjon (andre dokumenter og bilder).
  • VELUX forbeholder seg retten til å kontrollere at forbrukeren oppfyller kampanjebetingelsene før rabatten utbetales.
  • VELUX forbeholder seg retten til å avvise utbetalingen av rabatten hvis forbrukeren etter VELUX skjønn ikke oppfyller kampanjebetingelsene.

Kampanjen tilbys av VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D, 0484 Oslo, org.nr. 917 170 967 (ovenfor nevnt som ”VELUX”).

VELUX ACTIVE sensorbasert styring av VELUX takvinduer og solskjerming