VELUX Norge har knyttet til seg en rekke montører, som alle vil være behjelpelig med å sende deg et uforpliktende tilbud og montere takvinduer i boligen din.

Sertifiserte montører gjennomgår jevnlig kurs i VELUX produkter og har ofte kontakt med oss om nyheter og monteringsprinsipper.

Montørene har følgende kvalifikasjoner:


VELUX Sertifisert Montør:
Har gjennomgått VELUX monteringskurs hos oss
Har løpende kontakt med VELUX Norge AS
Har meget god kunnskap om montering av VELUX takvinduer

VELUX Montør:
Har gjennomgått VELUX monteringskurs hos oss i løpet av de tre siste årene
Har registrert seg for å være montør av VELUX takvinduer på vår hjemmeside

Øvrige montører:
Har registrert seg for å være montør av VELUX takvinduer på våre hjemmesider
Har mesterbrev og/eller er godkjent av VELUX Norge AS 

Klassifiseringsskilt for VELUX sertifisert montør
Klassifiseringsskilt for VELUX montør