Illustrasjon før og etter med vindu for flate tak i spisestue
Illustrasjon før og etter soverom med takvinduer
Illustrasjon før og etter stue med vinduer for flate tak
Illustrasjon før og etter barnerom med takvinduer

Konkurransen er avsluttet

Tusen takk for deltagelsen! Det er mange flotte løsninger som har kommet inn, og vi trenger nå litt tid til å gå gjennom alle!

Dette var konkurransen: Bestill en gratis visualisering mellom 1. og 30. november, og få sjansen til å vinne alle takvinduene, med innbyggingsprodukter, i løsningen.

For å delta i konkurransen skal du ha foretatt følgende innenfor konkurranseperioden: 

  • Du skal ha bedt om å få en gratis kode til visualiseringen på hjemmesiden. Videre mottar du en e-post hvor du via en link skal skrive inn og legge ved all relevant informasjon, og dermed fullføre din anmodning om en gratis visualisering. 
  • For å vinne premien skal man ha gjennomført takvindusprosjektet senest et halvt år etter konkurranseperioden er avsluttet, den 31.05.2021
  • Vinneren må akseptere at det blir tatt bilder av rommet før og etter installasjonen, samt stille opp til intervju.
  • Premien leveres direkte av VELUX Norge AS.  Alle produkter utenom premien må bestilles via håndverker eller forhandler.

    Du kan fortsatt be om en visualisering til ditt prosjekt - men konkurransen er avlsuttet. 
Betingelser
Der er kun private boligeiere over 18 år som kan delta i konkurransen. Med private boligeiere forstås den fysiske eller juridiske person som eier huset der VELUX produktene skal installeres. Ansatte i VELUX Gruppen kan ikke delta i konkurransen.  

Det trekkes én vinner, og vinneren får direkte beskjed fra VELUX Norge AS. 

Merk at det, grunnet byggetekniske utfordringer, kan være forskjell på løsningen i visualiseringen og den faktiske løsningen som skal gjennomføres. Det er vinnerens eget ansvar å avstemme den endelige løsningen med profesjonelle samarbeidspartnere – for eksempel en håndverker. Det er vinnerens eget ansvar å kontakte en håndverker, og vinneren er selv ansvarlig for de utgifter utover de VELUX takvinduene (inkl. innbyggingsprodukter) som er premien. 

Merk vennligst at det kun er mulig å motta en gratis visualisering per person, og kun av ett rom. 
 

Forbehold
VELUX forbeholder seg retten til enhver tid i løpet av konkurranseperioden å avlyse eller endre konkurransen pga. omstendigheter som skyldes force majeure – hvilket forstås som en uforutsett hendelse eller omstendighet som ligger utenfor VELUX’ kontroll og som VELUX Norge AS ikke kunne forutse. 

VELUX Norge AS forbeholder seg retten til å kontrollere at den private boligeier oppfyller konkurransebetingelsene før premien utleveres. 

VELUX Norge AS forbeholder seg retten til å avvise utlevering av premie dersom den private boligeier etter VELUX’ skjønn ikke oppfyller konkurransebetingelsene – for eksempel fordi vinneren ikke har gjennomført sitt prosjekt senest innen et halvt år etter konkurranseperiodens slutt, altså den 31.05.2021. 

VELUX Norge AS gjør oppmerksom på at gevinster er skattepliktige i Norge.

Konkurranse holdes av VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D, 0484 Oslo. Org.nr. 917170967