Retningslinjer for Daylight Experience tjenesten

 

VELUX Daylight Experience-tjenesten («service»), som produserer en visualisering basert på dine bilder, eies og tilbys av VELUX Norge («VELUX» eller «oss»). 

Informasjonen vi ber om i skjemaet («informasjon») og bildene som du har gitt til VELUX («bilder») er nødvendig for at vi skal at vi skal kunne lage visualiseringen og kontakte deg. Ved å bruke denne tjenesten samtykker du at VELUX kan bruke, reprodusere, distribuere og behandle informasjonen og bildene for å produsere tjenesten. VELUX kan kontakte deg via e-post eller telefon for å diskutere spørsmål som oppstår under arbeidet med visualiseringen. VELUX kan også følge opp og kontakte deg videre i prosessen etter den endelige visualiseringen. 

VELUX understreker at visualiseringen kun gir et inntrykk av foreslåtte løsninger, og ikke representerer en formell plan for prosjektet. 

Du gir VELUX en ubetalt ubegrenset rett, spesielt retten til å reprodusere og distribuere, og produsere (online, «på forespørsel», bruk i sosiale medier osv.) Retten til å redigere og endre samt retten til å bruke visualiseringene for reklame og/eller referanseformål spesielt i reklamemateriell eller på nettsider. Du gir også VELUX rett til å bruke bildene til disse formålene i redigert form, i seksjoner eller i forbindelse med andre verk, enten de har opphavsrettsbeskyttelse  eller ikke. Vi vil be deg spesifikt samtykke hvis vi ønsker å bruke bildene dine utenfor dette omfanget. 

Du har ikke noe eierskap til visualiseringen, men du kan dele det på sosiale medier for eksempel blogg eller Facebook. 

De opplysningene du gir oss behandles av VELUX i samsvar med personvernserklæringen vår. Når vi har fullført visualiseringen og sendt den til deg, vil vi slette informasjonen din etter 2 måneder med mindre du har samtykket til videre oppfølging hos VELUX.

Hvis du har mottatt verdikoden hos en VELUX forretningspartner (for eksempel montør eller en forhandler) vil VELUX videreformidler dine personopplysninger/informasjon (navn, e-mail, adresse, telefonnummer og visualisering av ditt rom) til denne parten for videre dialog.