VELUX produktadvarsel glass

Fare for spontane glassbrudd

I vårt servicesystem har vi registrert noe mer spontane glassbrudd enn normalt for en bestemt type små vindusglass. Under visse forhold, spesielt vinterstid, er det en viss risiko for at det innerste glasset kan sprekke umiddelbart, og i noen tilfeller kan også glasskår falle ned fra vinduet. Dette dreier seg om spesifikke typer vindusglass med en glassbredde på 39 cm eller mindre, og som er produsert og solgt i perioden 1997-2003.

Vi anbefaler kunder som har de smaleste vindusglassene (39 cm eller smalere) å sjekke koden på vinduets typeskilt. Typeskiltet finner du på høyre side av den delen av vipperammen, som kommer til syne når du åpner vinduet. 

Vennligst ta kontakt med teknisk@velux.no for registrering og du vil få svar på om du vil motta nytt glass, som du selv kan skifte ut. Garantitiden for VELUX takvinduer er 10 år. Perioden for å få skiftet glasset vederlagsfritt på vinduer eldre enn 10 år, gikk ut 31.12.11.

*
*
*
*
*
*
*
*