VELUX takvinduer - bruksanvisning

Slik identifiserer du ditt VELUX takvindu

Alle VELUX takvinduer produsert etter 1968 har et typeskilt med nøyaktig informasjon om vinduet. Skiltet sitter i høyre hjørne av den øvre vindusrammen, bak lufteklaffen. På takvinduer produsert etter 03.2012 sitter skiltet på venstre side.

1. Type
2. Størrelse
3. Variant
4. Produksjonskode

Hvor finner jeg typeskiltet?

Vedlikehold av treverk

Treverket har fått en overflatebehandling fra fabrikken og kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler beregnet for husholdningsbruk. Det må få ytterligere behandling minst hvert fjerde år og ellers ved behov. Vinduer som er utsatt for sterk varme, sterkt sollys og særlig høy fuktighet (f.eks. på kjøkken eller bad), må imidlertid behandles minst annethvert år.

Vedlikehold av overflate: Fjern overflatebehandlingen (lakk eller maling). Sørg for at overflaten er ren og tørr, og påfør grunning på treverket. Når grunningen er tørr, påfører du et lag med vannbasert akryllakk/maling (følg alltid produsentens anvisninger). Bruk samme fremgangsmåte på de berørte områdene hvis lakken/malingen er skadd. VELUX har et reparasjonssett med original lakk eller maling.

Når du behandler treverket, er det viktig å beskytte pakningene for å hindre at lakken/malingen smitter av på pakningene og gjør dem stive/harde, slik at de ikke fungerer som de skal.
VELUX takvinduer vedlikehold treverk

Slik rengjør du glasset

VELUX takvinduer rengjøring av glasset
Drei rammen 180 grader for å rengjøre det utvendige glasset. Rammen må låses på plass ved å skyve skåten inn i pusseproppen nederst på sidekarmen. Denne sikkerhetsfunksjonen gjør at du har begge hender fri til rengjøring. Rengjør glasset med en myk, ren og lofri klut/pusseskinn/ikke-slipende svamp eller en ren vindusnal som ikke er av metall. Rent vann er normalt tilstrekkelig til rengjøring av glasset. Vanlige rengjøringsmidler uten slipemidler kan også brukes. Bløtt vann egner seg best for rengjøring av glass. I områder med hardt vann skal du derfor tilsette litt rengjøringsmiddel for å bløtgjøre vannet eller tørke vekk alt overskytende vann etter rengjøring.

  • Unngå at silikon kommer i kontakt med glasset 
  • Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder slipende partikler 
  • Ikke bruk kjemiske produkter til rengjøring av glasset 
  • Unngå at skarpe eller slipende gjenstander, deriblant smykker, kommer i kontakt med glasset 
  • Forsøk aldri å tørke vekk smuss fra glasset uten først å bruke vann 
  • Hvis det pågår arbeid i nærheten av glasset, skal glasset beskyttes med en ren plastfolie for å hindre eventuell sprut eller flekker fra kjemisk aggressive og slipende komponenter 

Slik rengjør du luftfilteret

VELUX takvinduer rengjøre luftfilteret

Slik rengjør du inndekningen

VELUX takvinduer rengjøring inndekning
Det er viktig å sørge for at vannet alltid kan renne av taket og ned i avløpsrennene rundt.

Blader og annet smuss skal fjernes fra inndekningen rundt vinduet etter behov og minst én gang i året, slik at regnvannet kan renne fritt.