Brukerstøtte for VELUX ACTIVE with NETATMO

Mest vanlige spørsmål

VELUX ACTIVE har en grense på 5 låsebrytere per gateway.
Hvis det trengs mer enn 5 brytere, må du dele huset inn i to områder og bruke én gateway for hvert område.

Plasser gatewayen på et sentralt sted for å sikre stabil trådløs forbindelse til alle produkter fra VELUX og til Wi-Fi ruteren. Du kan se styrken på Wi-Fi signalet ved å gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem i VELUX ACTIVE with NETATMO appen. Når du har funnet det optimale stedet, kan du feste VELUX ACTIVE gatewayen til veggen ved hjelp av monteringsbraketten.

Dersom du ønsker å bruke VELUX ACTIVE til å skape et sunnere inneklima, men ikke har elektriske vinduer, kan du legge til oppgraderingssettet med solcellemotor for manuelle takvinduer. Besøk www.velux.no dersom du ønsker mer informasjon om elektriske ettermonteringsprodukter og kompatibilitet.

 

Skal du koble gatewayen til et nytt Wi-Fi tilgangspunkt (ruter), går du til appen og finner: Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > Konfigurer Wi-Fi. Du vil nå bli bedt om å oppgi identifikasjonskoden for Wi-Fi tilgangspunktet på nytt.

Du oppnår mest nøyaktig måling ved å plassere sensoren i samsvar med disse retningslinjene:
  – Plasser sensoren innenfor rekkevidde i en passende høyde på veggen (90–170 cm)
  – Ikke plasser sensoren på innsiden av en yttervegg
  – Ikke plasser sensoren i direkte sollys
  – Ikke plasser sensoren over varmeelementer eller radiatorer
  – Ikke plasser sensoren bak gardiner, møbler eller andre hindringer

Låseknappen og låsebryteren brukes til å sette VELUX ACTIVE inneklimakontroll i sikker modus (borte) når du ikke er hjemme. Bare eventuelle lufteklaffer i vinduene vil da være åpne. Når du trykker på "lukket lås", aktiveres sikker modus / bortemodus. Når du trykker på "åpen lås", aktiveres usikker modus / hjemmemodus.

Merk: Å angi tilstander i appen vil være det samme som å trykke på låsebryteren.

Hvis gatewayen allerede er installert, kan du finne MAC adressen i VELUX ACTIVE appen. Gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > MAC adresse og se etter koden med 12 tegn: "70: ee :50: xx: xx: xx". Hvis du ikke har installert gatewayen, kan du finne MAC adressen trykt på baksiden av gatewayen. Se etter koden med 7 tegn i formatet "g:xx:xx:xx" (den siste delen av gatewayens serienummer, som befinner seg på den tredje linjen).

Du kan bruke appen eller fjernkontrollen til å bevege vinduet eller solskjermingsproduktet fra VELUX i ønsket stilling. Fra appen velger du det aktuelle rommet og blar nedover til du ser produktet du vil styre. Skyv på glidebryteren for å angi ønsket stilling. Slipp glidebryteren for å starte bevegelsen. Du kan alltid stoppe bevegelsen ved å trykke på Stopp-knappen.

Du kan legge til en ekstra sensor i VELUX ACTIVE løsningen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Installer nye produkter > Installer ekstra bryter og følge anvisningene.

Veiledning for oppsett

Kompatibilitet

Appen er tilgjengelig for iOS 9.0 eller nyere i Apple App Store og for Android 5.0 eller nyere i Google Play.
Du kan koble opptil 15 brukere til én gateway.
Du kan styre opptil 5 ulike hjem fra appen.
VELUX ACTIVE krever et personlig Wi-Fi-nettverk. Det kan ikke konfigureres i offentlige trådløssoner eller i et bedriftsnettverk. Du trenger et Wi-Fi-nettverk på 2,4 GHz (802.11 b/g/n) med sikkerhetsstandardene WEP, WPA eller WPA2-Personal for nettverk.
VELUX ACTIVE kan styre opptil 200 produkter. Apple HomeKit støtter opptil 100 produkter.

Dersom du ønsker å bruke VELUX ACTIVE til å skape et sunnere inneklima, men ikke har elektriske vinduer, kan du legge til oppgraderingssettet med solcellemotor for manuelle takvinduer. Besøk www.velux.no dersom du ønsker mer informasjon om elektriske ettermonteringsprodukter og kompatibilitet.

 

Du kan legge til opptil 10 sensorer i én VELUX ACTIVE-gateway. Hvis det trengs mer enn 10 sensorer, må du dele huset inn i to områder og bruke én gateway for hvert område.
VELUX ACTIVE har en grense på 5 låsebrytere per gateway.
Hvis det trengs mer enn 5 brytere, må du dele huset inn i to områder og bruke én gateway for hvert område.
For nå er VELUX ACTIVE with NETATMO kompatibel med Apple HomeKit og Google Home. Amazon Alexa er ikke kompatibel med VELUX Active da Amazon ikke tilbyr løsninger for vinduer som en del av sitt program. Dette betyr at Amazon Alexa ikke kan åpne og lukke vinduer fra sitt system. 

Installasjon

En bug har blitt oppdaget i iOS 14.2, som forhindrer Wi-Fi-konfigurasjon av VELUX ACTIVE.

MERK:

Dette har ingen følger for den daglige bruken av VELUX ACTIVE appen. Det er kun produktoppsettet og Wi-Fi-konfigureringen som er berørt. 

Hvis du har oppdatert din iOS-enhet til 14.2, kan du bruke denne veiledningen for å sette opp VELUX ACTIVE:


BRUK iOS Wi-Fi INSTILLINGER

Du kan bruke iOS Wi-Fi-innstillingene til å konfigurere produktet. Vennligst følg disse stegene.

 1. Åpne VELUX ACTIVE appen.

 2. Hvis du:
  1. Prøver å rekonfigurere Wi-Fi for produktet, gå til Innstillinger > Home Management > VELUX Gateway > Setup Wi-Fi.
  2. Setter opp produktet for første gang, velg VELUX ACTIVE i listen.

 3. Følg stegene i appen for å sette VELUX ACTIVE i Wi-Fi-konfigurasjonsmodus.

 4. Når du kan se skjermbildet nedenfor på din egen mobil, gå til iOS Wi-Fi-innstillinger UTEN å tvinge VELUX ACTIVE appen til å stoppe.      


 5. Vent til produktet dukker opp i oppsettet - det kan ta noen minutters tid. 


 6. Select your Wi-Fi network in the list and press “Next”.


 7. Når oppsettet er ferdig går du direkte til VELUX ACTIVE appen.


 8. Følg stegene i appen for å fullføre oppsettet. 

Dersom du har en Android-enhet eller en iOS enhet som ikke er oppdatert til iOS 14.2, innstallerer du VELUX ACTIVE uten å følge disse stegene. 

Se videoveiledningen eller følg denne fremgangsmåten:
1) Last ned VELUX ACTIVE appen fra Apple App Store eller Google Play. Unngå å laste ned appen fra andre nettsteder enn Apple App Store eller Google Play. Dersom du allerede har installert appen på smarttelefonen, sletter du den og laster ned den nyeste versjonen.
2) Koble VELUX ACTIVE gatewayen til strømnettet.
3) Koble mobilenheten til Wi-Fi nettverket som du har tenkt å bruke til gatewayen.
4) Følg installasjonsanvisningene i appen:
    – Opprett en VELUX konto (eller bruk en eksisterende konto)
    – Koble/par gatewayen med ruteren
    – Par alle sensorer og låsebrytere med gatewayen
    – Kopier alle produkter fra fjernkontrollen(e) til gatewayen
    – Konstruer hjemmet i appen ved å definere rom og plassere produktene i rommene
VELUX ACTIVE løsningen er nå klar til bruk.
 
Viktig: Når du gir navn til rom og produkter, må du passe på at du ikke bruker romtypen i produktnavnet, da dette kan skape navnekonflikter. Bruk romtypenavn (Bad, Kjøkken osv.) til rom og produkttypenavn (Vindu, Innvendig solskjerming osv.) til produkter. Dette gir den beste integreringen med talekommandoer i Siri (Apple HomeKit). Dersom du bruker Siri på engelsk, vil det gi best resultat å bruke engelske navn/uttrykk som navn.

 

Hvis gatewayen allerede er installert, kan du finne MAC adressen i VELUX ACTIVE appen. Gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > MAC adresse og se etter koden med 12 tegn: "70: ee :50: xx: xx: xx". Hvis du ikke har installert gatewayen, kan du finne MAC adressen trykt på baksiden av gatewayen. Se etter koden med 7 tegn i formatet "g:xx:xx:xx" (den siste delen av gatewayens serienummer, som befinner seg på den tredje linjen).

Gå til Apple App Store hvis du har en iOS enhet (Apple), eller gå til Google Play hvis du har en Android enhet. Søk etter VELUX ACTIVE inneklimakontroll, og last ned appen.
Ja, men det er mulig, men vi anbefaler deg å installere en sensor i hvert rom, slik at du får størst mulig utbytte av VELUX ACTIVE inneklimakontroll-systemet. Du kan hoppe over sensorregistrering under installasjonen ved å velge "Fullført" når du blir spurt i appen om å sette batterier i bryterne, og deretter trykke på "Alle bryterne" er her i det påfølgende skjermbildet når søket er fullført.
En ny bruker kan legges til i en eksisterende VELUX ACTIVE løsning på to måter:
1. Den nye brukeren får vite e-postadressen og passordet for kontoen og logger seg på den samme kontoen som den eksisterende brukeren.
2. En eksisterende bruker kan invitere og gi tilgang til en ny bruker. Dette gjøres i appen i: Settings > Guest Management > Invite a user.
 
Merk: Siden VELUX ACTIVE har høye sikkerhetskrav, må den nye brukeren hente en sikkerhetsnøkkel fra gatewayen for å få full tilgang (følg anvisningene i meldingene som kommer opp i appen).

Du kan laste ned appen på den nye enheten og logge på med din eksisterende konto.

Merk: VELUX ACTIVE har høye sikkerhetskrev, derfor må du hente en sikkerhetsnøkkel fra gatewayen for å få full tilgang (følg anvisningene i meldingene som kommer opp i appen).

Ja, du kan få tilgang til VELUX ACTIVE via alle Apple- og Android mobilenheter. 
Du skal se en hvit LED-lampe lyse ved siden av strømkabelkontakten på VELUX ACTIVE gatewayen. Kontroller at strømkabelen er koblet til gatewayen, og at strømbryteren er slått på (ON). Dersom den allerede er koblet til, kobler du fra gatewayen i 10 sekunder og kobler den til igjen.

Plasser gatewayen på et sentralt sted for å sikre stabil trådløs forbindelse til alle produkter fra VELUX og til Wi-Fi ruteren. Du kan se styrken på Wi-Fi signalet ved å gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem i VELUX ACTIVE with NETATMO appen. Når du har funnet det optimale stedet, kan du feste VELUX ACTIVE gatewayen til veggen ved hjelp av monteringsbraketten.

Du må foreta en ny installasjon når du skifter ut gatewayen. Av sikkerhetsgrunner kan du ikke overføre opplysninger fra én gateway til en annen, men du kan beholde din eksisterende VELUX konto på den nye gatewayen.
"En del Wi-Fi nettverk er ikke kompatibel med VELUX ACTIVE with NETATMO gateway: 
- Offentlige og bedriftsnettverk
- Nettverk som kun bruker 5GHz båndet
- Nettverk bak en autentiseringsportal.

Sørg for at din smart telefon er koblet til et funksjonelt Wi-Fi nettverk før du begynner installasjonen. Følg disse trinnene:
1. Start ruteren og smart telefonene på nytt.
2. Kontroller at gatewayen er koblet til strøm (liten hvit LED lyser ved siden av strømkabelen)
3. Hvis du har noen Wi-Fi-boostere i nettverket, sørg for at hvert tilgjengelige tilkoblingspunkt har forskjellig navn (SSID) og kontroller at gatewayen er koblet til tilkoblingspunktet med sterkest signal. 

Hvis de ovennevnte trinnene ikke løser problemet ditt, bør du sjekke ruter innstillingene ved å gå inn på ruterens konfigurasjons side (se bruker veiledningen til ruteren din).
- Oppdater ruteren til den siste firmware versjonen.
- Lag et enklere Wi-Fi passord, uten spesialtegn
- Kontroller at MAC-filter ikke er aktivert på ruteren (eller sørg for at gatewayen er hvitlistet)
- Kontroller at tilgangsbegrensninger (foreldrekontroll, etc.) er deaktivert.
- Sjekk om ruteren har hvilemodus, i så fall deaktiver denne funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi kanalbegrensning (aktiver automatisk valg), eller velg kanal 1,6 eller 11.
- Kontroller at 2,4 GHz også er aktivert hvis ruteren er en dobbel båndbredde (VELUX ACTIVE med NETATMO kan bare koble til 2,4 GHz-nettverk). Prøv også å deaktivere 5GHz. 
- Sjekk at UPnP er aktivert. 
- Prøv å erstatte de nåværende DNS serverne med Googles (Primær: 8.8.8.8 /sekundær: 8.8.4.4). 
- Sjekk om ruteren din har en brannmur / portfiltrering. I så fall åpner du 25050-porten (TCP). 
- Gi gatewayen en statisk IP med dens MAC-adresse."
Du kan-øke styrken på Wi-Fi signalet mellom ruteren og gatewayen ved å flytte gatewayen og ruteren nærmere hverandre fysisk. Du kan dessuten supplere Wi-Fi nettverket med en trådløsforsterker.
Skal du koble gatewayen til et nytt Wi-Fi tilgangspunkt (ruter), går du til appen og finner: Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > Konfigurer Wi-Fi. Du vil nå bli bedt om å oppgi identifikasjonskoden for Wi-Fi tilgangspunktet på nytt.

Fjern batteriene, trykk på én av knappene på fjernkontrollen, og sett i batteriene. Du skal se et grønt blinkende lys på forsiden av fjernkontrollen, som angir at den får nok strøm. Installer nye batterier hvis du ikke ser lyset, eller dersom det er svakt.
 
Ved tilkoblingsproblemer plasserer du sensoren/bryteren nærmere gatewayen (20–50 cm) under registreringsprosedyren.

Du oppnår mest nøyaktig måling ved å plassere sensoren i samsvar med disse retningslinjene:
  – Plasser sensoren innenfor rekkevidde i en passende høyde på veggen (90–170 cm)
  – Ikke plasser sensoren på innsiden av en yttervegg
  – Ikke plasser sensoren i direkte sollys
  – Ikke plasser sensoren over varmeelementer eller radiatorer
  – Ikke plasser sensoren bak gardiner, møbler eller andre hindringer

Plasser låsebryteren innenfor rekkevidde ved siden av hovedinngangen, i passende høyde (90–120cm). Du kan plassere en låsebryter ved hver inngang til hjemmet.
Den maksimale driftsavstanden mellom en sensor/låsebryter og gatewayen er 300 m ved fri sikt eller ca. 30 m innendørs (inkludert vegger og tak).
Prøv å flytte gatewayen og bryterne nærmere hverandre for å øke styrken i trådløssignalet. Trådløsforsterkere kan ikke brukes.

Sensorbryteren er som standard forhåndsinnstilt til å styre alle vinduer i rommet. Dersom det ikke er elektriske vinduer i rommet, styres all utvendig solskjerming. Dersom det ikke er installert utvendig solskjerming, styres all innvendig solskjerming.
 
Du kan redigere denne standardinnstillingen i appen ved å gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter > Styrte aktuatorer. En sensorbryter kan bare styre produkter i det samme rommet og kan bare styre én produkttype om gangen.

Du kan legge til en ekstra sensor i VELUX ACTIVE løsningen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Installer nye produkter > Installer ekstra bryter og følge anvisningene.

Du kan fjerne en sensor fra VELUX ACTIVE installasjonen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter og trykke på Fjern produkt.
Du kan flytte en sensor fra et rom til et annet ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter og trykke på Flytt produkt.
En sensor kan bare styre produktene i rommet hvor den er plassert. Vi anbefaler deg å installere en sensor i hvert rom, slik at du får optimal automatisk kontroll over produktene og størst mulig utbytte av VELUX ACTIVE.
Du kan legge til en ekstra låsebryter i VELUX ACTIVE løsningen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Installer nye produkter > Installer en ny bryter og følge anvisningene.
Den maksimale driftsavstanden mellom et produkt fra VELUX og gatewayen er 300 m ved fri sikt eller ca. 30 m innendørs (inkludert vegger og tak). Du kan doble driftsavstanden (60 m innendørs) ved å legge til en io-homecontrol signalforsterker (KLF).
Nei. Du kopierer rett og slett identiteten til vinduene og solskjermingsproduktene dine fra én (eller flere) av de eksisterende fjernkontrollene til gatewayen. Ingen eksisterende kontroller endres.
Dersom vinduet eller solskjermingsproduktet har blitt levert med veggbryter (lokal styring), bør du alltid starte ved å pare det med denne bryteren. Følg anvisningene som fulgte med veggbryteren.
 
Dersom du har en VELUX kontrollpad (KLR 200) eller en VELUX fjernkontroll med skjerm (KLR 100), legger du til vinduet eller solskjermingsproduktet også i denne fjernkontrollen. Følg anvisningene som fulgte med fjernkontrollen.
 
Dersom du samler alle produktene i én fjernkontroll, blir det enklere å kopiere produktene dine fra VELUX til VELUX ACTIVE gatewayen.
Du kan legge til et nytt vindu eller solskjermingsprodukt i VELUX ACTIVE installasjonen ved å åpne appen, gå til Innstillinger > Installer nye produkter > Installer et nytt vindu og følge anvisningene.
 
Merk: Før du kan legge til et nytt produkt i VELUX ACTIVE, må produktet allerede være paret med en fjernkontroll fra VELUX.
Fastvaren til VELUX ACTIVE gatewayen oppdateres automatisk når det blir utgitt nye funksjoner og feilrettinger. Sørg for at den alltid er påslått og koblet til Internett.

Bruk av appen

Klikk her for å se bruksvilkårene for VELUX ACTIVE

Luftkvaliteten i hjemmet vises kontinuerlig i VELUX ACTIVE appen. Ved å gå inn på romsiden (produktstyring) kan du se temperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivået som blir målt av sensoren i det rommet.

Gå til den enkelte romsiden for å se den nåværende temperaturen, luftfuktigheten og CO2-nivået i rommet. Gå til et annet rom for å se målingene i det rommet.
Ifølge WHO bør temperaturen innendørs ligge på mellom 17 og 26 grader celsius (63 til 79 grader fahrenheit). Dette kan hindre kondensdannelse, mugg eller dehydrering av mennesker som oppholder seg i rommet.
Du kan velge celsius eller fahrenheit som måleenhet for temperatur ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Min konto > Enhetssystem og velge den måleenheten du ønsker.
Ifølge WHO bør luftfuktigheten (mengden vann i luften) innendørs ligge mellom 40 og 60 %.
Ifølge WHO bør CO2-nivået innendørs ligge under 1150 ppm.
Du kan sjekke batterinivået eller signalstyrken til en sensorbryter ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter.
 
Du kan sjekke batterinivået eller signalstyrken til en låsebryter ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Låsebryter.
 
Du kan sjekke styrken på Wi-Fi-signalet til gatewayen ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway.
Du kan vise et annet hjem i appen ved å trykke på "Hjem" på instrumentbordet for iOS eller i innstillingsmenyen for Android og deretter velge ønsket hjem.
Dersom du har glemt passordet til VELUX kontoen, trykker du på "Har du glemt passordet?" i påloggingsskjermbildet og følger anvisningene i e-posten. Dersom du ikke mottar noen e-post, kan du sjekke om den har havnet i mappen med søppelpost.
Du kan invitere og dele tilgang med en ny bruker ved å åpne appen og gå til: Innstillinger > Administrasjon av gjester > Inviter en bruker
Du blir automatisk varslet når det blir utgitt en ny versjon. Gå til nedlastingssiden, og godta oppdateringen dersom du ikke har aktivert automatiske oppdateringer.

Du kan bruke appen eller fjernkontrollen til å bevege vinduet eller solskjermingsproduktet fra VELUX i ønsket stilling. Fra appen velger du det aktuelle rommet og blar nedover til du ser produktet du vil styre. Skyv på glidebryteren for å angi ønsket stilling. Slipp glidebryteren for å starte bevegelsen. Du kan alltid stoppe bevegelsen ved å trykke på Stopp-knappen.

Du kan stoppe et produkt i bevegelse ved hjelp av fjernkontrollen eller VELUX ACTIVE-appen. Trykk på Stopp-knappen i romskjermbildet i appen.
Du kan stoppe automatisk styring midlertidig på to måter:
– Sett et produkt i en ny stilling manuelt – fra appen eller en fjernkontroll fra VELUX. Dette kobler produktet fra ACTIVE-styring helt til neste morgen.
– Deaktiver all ACTIVE-styring for det aktuelle rommet i ekstra parameter-visningen. Du kan aktivere ACTIVE-styring på nytt ved å aktivere det manuelt, eller du kan vente til neste morgen, da det aktiveres automatisk.

Du setter vinduet i luftestilling ved å skyve glidebryteren sidelengs til den når "lufting i lukket tilstand"-ikonet.

Merk: "Lufting i lukket tilstand"-ikonet vises bare dersom vinduet har lufteklaff.

Utstyr som er installert i et vindu, vil bli gruppert sammen med vinduet i appen. Du kan finne et bestemt produkt ved å velge rommet med vinduet og bla nedover til du ser vinduet eller solskjermingsproduktet du vil styre.
Du kan ikke opprette produktgrupper i appen. Dersom du vil flytte flere produkter til samme sted, må du gjøre dette for hver enkelt.
Du kan styre grupper av samme type produkt er fra sensorbryteren. Grupper er alltid vinduer, utvendig solskjerming eller innvendig solskjerming.
Alle styringskommandoer som sendes fra appen, krever internettforbindelse mellom mobilenheten og gatewayen. Ved brudd på forbindelsen kan ikke appen brukes før forbindelsen har blitt gjenopprettet. VELUX ACTIVE vil fortsette å levere automatisk styring uten internettilgang fordi det styres direkte av gatewayen.
Ja. Du kan endre flere parametere for automatisk styring for å oppnå det du ønsker – for eksempel følsomheten for CO2-nivå, luftfuktighet eller temperatur, eller når på døgnet automatisk styring skal brukes. Åpne appen og gå til Innstillinger > Active-styring for å angi ønskede innstillinger.
Du kan endre navn på hjem, rom eller produkter når som helst. Du kan endre navn på hjem ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Navn på hus og angi navneendringene du ønsker. Du kan endre navn på rom ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom og angi navneendringene du ønsker. Du kan endre navn på produkter ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Produkt og angi navneendringene du ønsker.
 
Viktig: Når du gir navn til rom og produkter, må du passe på at du ikke bruker romtypen i produktnavnet, da dette kan skape navnekonflikter. Bruk romtypenavn (Bad, Kjøkken osv.) til rom og produkttypenavn (Vindu, Innvendig solskjerming osv.) til produkter. Dette gir den beste integreringen med talekommandoer i Siri (Apple HomeKit). Dersom du bruker Siri på engelsk, vil det gi best resultat å bruke engelske navn/uttrykk som navn.
Appen varsler deg automatisk når det må skiftes batterier i sensorer eller låsebrytere. Dersom du vil deaktivere varsling, kan du administrere all VELUX ACTIVE-varsling ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Varsler.
Du kan administrere standard VELUX ACTIVE-varsling ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Varsler. Det er for tiden ikke mulig å opprette ny varsling i VELUX ACTIVE.

De to røde knappene på åpningsskjermbildet, merket med sol og måne, gir deg rask og enkel styring over solskjermingsprodukter. Når du trykker på solknappen, åpnes alle solskjermingsprodukter i hjemmet (god morgen). Når du trykker på måneknappen, lukkes alle solskjermingsprodukter i hjemmet (god natt).

Ja. Du kan angi at Lås også skal lukke all solskjerming når du forlater hjemmet, eller du kan angi at god natt-handlingen skal lukke alle vinduer i tillegg til å lukke solskjermingen. Du kan endre handlinger ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Hurtighandlinger.

Låseknappen og låsebryteren brukes til å sette VELUX ACTIVE inneklimakontroll i sikker modus (borte) når du ikke er hjemme. Bare eventuelle lufteklaffer i vinduene vil da være åpne. Når du trykker på "lukket lås", aktiveres sikker modus / bortemodus. Når du trykker på "åpen lås", aktiveres usikker modus / hjemmemodus.

Merk: Å angi tilstander i appen vil være det samme som å trykke på låsebryteren.

VELUX ACTIVE er sikret for å hindre at uvedkommende brukere låser opp hjemmet. Skal det være mulig å låse opp, må det være lastet ned en spesiell sikkerhetsnøkkel fra gatewayen på smarttelefonen. Brukere som ikke har denne nøkkelen, kan ikke låse opp hjemmet fra appen sin.
 
Du kan få tak i nøkkelen på to måter:
– Nøkkelen hentes automatisk under installasjon av gatewayen.
– Nøkkelen blir gjort tilgjengelig under Administrasjon av gjester-prosessen når du inviteres til å bli med i VELUX ACTIVE.
 
Sikkerhetsnøkkelen lagres direkte på smarttelefonen av sikkerhetsgrunner. Du må hente en ny nøkkel dersom du skifter smarttelefon eller enhet.
 
Merk: Du kan alltid låse opp hjemmet ved hjelp av låsebryteren.
VELUX ACTIVE tolker den som en godkjent bruker og anser det for å være trygt å åpne hjemmet når den mottar en styringskommando fra en fjernkontroll.

Målinger og automatisering

Algoritmene i VELUX ACTIVE kan justeres i samsvar med ønskene dine. Hvis du vil gjøre inneklimaparameterne mer eller mindre følsomme, eller ønsker å angi en inaktiv periode, kan du gjøre dette ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Active-styring.
Væropplysninger brukes til å justere varighet, hvor mye vinduer åpnes under lufting, og til å hindre at vinduer åpnes når inneklimaet ikke kan forbedres. Væropplysningene brukes dessuten til å justere solskjermingsprodukter for å hindre overoppheting.
Når det er installert inneklimasensor og styringsalgoritmene er aktivert i appen, styrer VELUX ACTIVE automatisk alle takvinduer og all solskjerming i rommet.
VELUX ACTIVE vil fortsette å fungere under brudd på internettforbindelsen. Den fortsetter å regulere inneklimaet og solskjermingen i samsvar med de gjeldende innstillingene på bruddtidspunktet (bortemodus, manuell innstilling osv.).
 
Under brudd på Internettforbindelsen vil du imidlertid ikke kunne bruke appen (dvs. ingen produktstyring, ingen avlesing av inneklimaparametere og ingen endring av innstillinger). Appfunksjonen aktiveres på nytt automatisk på alle tilkoblede enheter når Internett-forbindelsen gjenopprettes. Det kan ta noen minutter før gatewayen blir koblet til på nytt, etter at Internett-forbindelsen har blitt gjenopprettet.
 
Under et strømbrudd kan ikke VELUX ACTIVE-funksjonene benyttes. Du kan likevel styre soldrevne produkter fra VELUX ved hjelp av fjernkontrollen. Når strømmen kommer tilbake, kobler gatewayen seg automatisk til ruteren og skyserverne på nytt. Dette kan ta noen minutter.
Etter et strømbrudd går VELUX ACTIVE-gatewayen automatisk i sikker modus (bortemodus) for å beskytte hjemmet. Dette hindrer åpning av vinduer i tilfelle en person med onde hensikter skaper et strømbrudd utenfor hjemmet.
Ja, du kan bruke appen til å angi at vinduet automatisk skal lukkes etter en nærmere angitt periode (f.eks. tidsbasert baderomsventilasjon). Du kan angi en slik periode ved å trykke på tidtakerikonet i det øvre hjørnet av romskjermbildet. Når tidsperioden løper ut, lukkes vinduet automatisk, og VELUX ACTIVE aktiveres på nytt.
Du kan justere lengden på denne perioden etter behov. Perioden er som standard satt til 30 minutter, men kan justeres til alle verdier mellom 0 og 12 timer.
Nei. Du kan ikke lage en tidsplan for åpning og lukking av vinduer og/eller solskjerming i VELUX ACTIVE. Hvis du bruker VELUX ACTIVE på iPhone, kan du lage en tidsplan i Apple Home-appen – les mer i støttemateriellet for Apple HomeKit.
Du kan deaktivere eller stoppe VELUX ACTIVE for å hindre automatisk styring av vinduer og solskjermingsprodukter. Åpne appen og gå til Innstillinger > Active styring for å deaktivere all ACTIVE styring. Eller du kan la ACTIVE styring være aktivert i et bestemt rom eller i en del av et rom ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Active styring > Rom.

Ja, du kan deaktivere VELUX ACTIVE midlertidig i ett (eller alle) rom for å hindre automatisk styring av vinduer og solskjermingsprodukter om natten. Åpne appen og gå til Innstillinger > Active-styring > Rom for å angi driftstiden for det rommet (f.eks. 8.00 til 21.00). Gjenta dette trinnet for hvert rom.

Ja, du kan deaktivere VELUX ACTIVE i ett rom samtidig som du fortsetter å ha automatisk styring i et annet rom. Åpne appen, gå til Innstillinger > Active-styring og velg rommet hvor du vil deaktivere VELUX ACTIVE. Du kan nå slå av all Active-styring for rommet – eller angi driftstiden for det.
Romtemperaturen måles av inneklimasensoren. Temperaturen måles hvert 20. sekund innenfor området 0-50 °C / 32-122 °F.
Målinger fra VELUX ACTIVE temperatursensorer som skiller seg fra målingen til et annet termometer i rommet, kan skyldes feilaktig plassering. Sjekk at sensoren ikke plasseres i direkte sollys, over varmeelementer, bak gardiner eller i nærheten av et åpne vinduer eller dører. Flytt sensor til et annet sted.
Luftfuktigheten måles av inneklimasensoren montert på veggen i rommet. Luftfuktighetsmålingen oppdateres hvert 20. sekund innenfor et måleområde på 0–100 % og med en nøyaktighet på ± 3 %.
Mengden karbondioksid (CO2) i rommet måles av inneklimasensoren montert på veggen i rommet. CO2-målingen oppdateres hvert 5. minutt innenfor et måleområde på 0–5000 ppm.
Dersom det ikke vises noen sensormålinger i appen kan dette skyldes dårlig batteri eller kommunikasjonsfeil.
 
Sjekk først batteriet på sensor.
– Sjekk batterinivået ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter > Batterinivå.
– Ta ut batteriene, vent noen sekunder før du setter dem tilbake, og se deretter om LED-lampen blinker på forsiden av bryteren.
 
Sjekk deretter kvaliteten på radiosignalet mellom sensoren og gatewayen.
– Sjekk kvaliteten på radiosignalet ved å åpne appen og gå til Innstillinger > Administrasjon av hjem > Rom > Sensorbryter > Radiosignal.
– Flytt sensoren nærmere gatewayen.
Regnsensoren som fulgte med vinduet fra VELUX (eller motorsettet) er koblet direkte til motorstyringen. Det overføres ingen opplysninger til appen når det registreres regn og vinduet lukkes (registreringen av regn håndteres lokalt av vindusåpneren). VELUX ACTIVE appen vil bare varsle om regn dersom vinduet (motoren) åpnes mens det regner.

Dersom noen av eller alle sensorverdiene mangler, kan sensoren være utilgjengelig (dette blir varslet i appen). Sjekk sensorbatteriene, og skift dem ut om nødvendig. Dersom det bare er karbondioksidverdien (CO2) som mangler, men luftfuktigheten og temperaturen blir vist på riktig måte, venter du 5–10 minutter for å se om det blir vist en måling. CO2-nivået blir bare målt hvert 5. minutt, og dette kan skje etter et batteribytte.

Dersom det ikke vises sensorverdier etter at du har gjort dette, må sensoren skiftes ut.

Merk: Det kan gå opptil 12 timer før det vises CO2-målinger etter den første installasjonen. Dette skyldes at sensoren kalibreres.

Batteritiden til sensorer og låsebrytere er vanligvis 2 år ved normal drift. Sensorer og låsebrytere vil fungere som normalt i opptil 7 dager etter at det blir varslet om lite batteristrøm.

Min persondata

Under installasjonen av VELUX ACTIVE vil du bli bedt om å opprette en konto ved hjelp av e-postadressen din og et passord. E-postadressen din lagres på en sikker skyserver. VELUX har ikke tilgang til passordet ditt. Hvis du installerer gatewayen fra VELUX via Apple HomeKit, blir ikke noen opplysninger lagret.
 
Hvis du installerer via VELUX ACTIVE appen kommer vi til å lagre opplysninger om gatewayen og systemoppsettet for å kunne levere service og produktforbedringer.
 
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge kontoen er aktiv, og i 6 måneder etter at produktene har blitt koblet fra.
 
Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, kan du se retningslinjene for personvern for VELUX ACTIVE.
VELUX ACTIVE opplysninger lagres i et sikkert datasenter som administreres av NETATMO. De eneste som har tilgang til opplysningene, er VELUX A/S, NETATMO og den lokale forhandleren for VELUX. Datasenteret befinner seg i EU.
Opplysninger lagret i VELUX ACTIVE kan ikke sees av andre enn VELUX A/S, NETATMO og til en viss grad den lokale forhandleren av VELUX.
VELUX ACTIVE samler inn opplysninger for å kunne regulere inneklimaet ditt på en effektiv måte. Opplysningene brukes til service og produktforbedring og når du har gitt oss samtykke til det: til markedsføringsformål. Hvis du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, kan du se retningslinjene for personvern for VELUX ACTIVE
Hvis du ønsker å se en rapport med personopplysningene vi har lagret, kan du kontakte: active-support@velux.com
Du kan endre e-postadresse og navn på hjem, rom, vinduer, innvendig og utvendig solskjerming i VELUX ACTIVE appen. Dersom du har flere spørsmål, kan du kontakte: active-support@velux.com
Hvis du ønsker at opplysningene som lagres av VELUX, skal slettes, må du be om at VELUX ACTIVE kontoen din slettes. Når du tilbakestiller gatewayen, sletter vi personopplysningene dine innen fristen som er satt i retningslinjene for personvern for VELUX ACTIVE. Hvis du ønsker at opplysningene skal slettes umiddelbart, må du sende en forespørsel om sletting til active-support@velux.com. Ytterligere informasjon finner du i bruksvilkårene for VELUX ACTIVE.

VELUX Gruppen er forpliktet og dedikert til å forebygge hendelser som hacking og misbruk av data. For å sikre dette har vi implementert et stort antall tekniske, administrative og fysiske sikkerhetsmekanismer, utformet for å beskytte dataene samlet inn av VELUX ACTIVE. Vær oppmerksom på at til tross for vår dedikerte innsats for å beskytte dine personlige data, er ingen sikkerhetsløsning perfekt eller ugjennomtrengelig.

Hvis du mot alle odds observerer noen form for personopplysningsproblemer, mistenkt brudd, IT-problem eller lignende knyttet til VELUX ACTIVE, vennligst send inn følgende informasjon her. 
 1. Type hendelse og beskrivelse (hva har du observert?)
 2. Når skjedde hendelsen?
 3. Hvor har du observert det? (på hvilke nettsider?)
 4. Er enkeltpersoner berørt? (inneholder datalekkasjen personlig informasjon om enkeltpersoner? Hvis ja, hvem?)
 5. Hvem er informert om denne hendelsen?

Vi vil svare på dine spørsmål omgående. 

Ditt personvern og sikkerhet er beskyttet av sikkerhetsfunksjonen i din Android app, dersom du følger våre anbefalinger. Dette er kun for Android brukere, da iOS har et annet system.

Personvernet ditt er svært viktig for oss. Sikkerhetsproblemer kan utgjøre en trussel mot ditt personvern. For å forbedre din telefons sikkerhetsnivå, tilbyr vi anbefalinger i Appen. Følg våre råd for å maksimere din telefons sikkerhetsnivå. Husk også å oppdatere telefonens Android version.

1. Lås skjerm med pinkode eller mønster:
Å ha en skjermlås hindrer andre fra å få tilgang til dine apper eller passord. Vi anbefaler at du setter opp telefonen din med en pinkode eller et mønster for å åpne telefonen din.

2. Rottilgang:
Hvis telefonen din er i rotmodus, lar den enhver app få tilgang til andre apper i systemet. Vi anbefaler at du bruker standard distribusjonsmodus (unrooted).

3. Uoffisiell app eller feil sertifikat:
Du kan finne en VELUX ACTIVE app andre steder enn i Google Play. En uoffisiell app er ofte ikke like pålitelig som den offisielle appen. Vi anbefaler derfor at du fjerner den uoffisielle verseonen og installerer den offisielle appen fra Google Play. 

4. Oppdateringer av telefonsystem:
Vi anbefaler på det sterkeste at du til enhver tid har installert den siste versjonen av systemoppdateringer på telefonen din. Dette beskytter telefonen mot sikkerhetstrusler. 

Apple HomeKit

Du kan bruke Apple HomeKit til å styre produkter fra VELUX ved hjelp av Siri (Apples taleassistent). Bruk stemmen til å åpne vinduer, rulle ned solskjerming eller spørre om luftkvaliteten i hjemmet. Med Apple HomeKit kan du dessuten skape scenarioer som kobler sammen produktene fra VELUX og andre HomeKit kompatible enheter.
Dersom Apple HomeKit ikke fungerer med takvinduene dine fra VELUX, sjekker du datasynkroniseringen:
– Koble gatewayen fra strøm i minst 30 sekunder og koble den til igjen.
– Vent til iCloud-synkroniseringen er fullført på alle tilkoblede enheter som bruker den samme Apple kontoen.
 
Du kan tvinge frem synkronisering ved å koble din iPhone til laderen og starte den på nytt. Hvis dette ikke fungerer, må du tilbakestille HomeKit-konfigurasjonen og koble den til på nytt.
"Hvis du alt har konfigurert HomeKit med en annen iOS enhet, vennligst se FAQ: ""Hvordan deler jeg kontroll over Apple HomeKit?"" for å få en invitasjon. Ellers følg punktene nedenfor: 

Først nullstill HomeKit paringen til din gateway:
- Fjern gatewayen fra Hjem-appen (hvis du ser den i appen)
- Pass på at smarttelfonen din er koblet til samme Wi-Fi nettverk som gatewayen din.
- Kontroller at gatewayen har strømforsyning og at ingen LED blinker på baksiden av gatewayen.
- Press og hold knappen merket med tannhjul inne.
- Når du ser lysdioden blinker rødt, slipper du knappen, og trykker den raskt inn igjen for å bekrefte tilbakestillingen.
- Gatewayen din blir nå gjenopprettet og starter automatisk.
- Vent til LED-lampen på baksiden av gatewayen lyser hvitt.

I det andre trinnet må du endre Wi-Fi tilgangen for gatewayen din:
- Åpne VELUX ACTIVE appen din og velg ""Innstillinger""
- Velg ""Hjemmestyring"".
- Velg ""VELUX Gateway"".
- Velg ""Konfigurer Wi-Fi"" og følg instruksjonene.

Til slutt, par din gateway med HomeKit:
- Åpne VELUX ACTIVE appen og velg ""Innstillinger"".
- Velg ""Hjemmestyring"".
- Velg ""VELUX Gateway"".
- Velg ""HomeKit"" og følg instruksjonene."
HomeKit bruker en sikker lokal protokoll utarbeidet og gjort tilgjengelig av Apple. Apple HomeKit krever at du er hjemme og koblet til Wi-Fi-nettverket ditt. VELUX ACTIVE anser dette for å være trygt og låser opp hjemmet når en Apple HomeKit kommando utføres. Når du befinner deg borte fra hjemmet, kan du bare få tilgang til HomeKit hvis du bruker en Apple-hjemmehub (som Apple TV eller en iPad).
 
Merk: Vær forsiktig med å bruke HomeKit-automatikk mens du er borte fra hjemmet, da dette kan føre til at hjemmet låses opp.
Hvis du skal styre produktene dine med Siri og Apple HomeKit når du er borte fra hjemmet (ikke koblet til Wi-Fi hjemmenettverket), må du konfigurere en enhet som hjemmehub for HomeKit. Dette kan være:
 – En Apple TV4 med tvOS 10 eller nyere.
 – En iPad med iOS 10 eller nyere.
Du kan bruke stemmestyring med Siri ved å trykke på hjemknappen, ved å trykke på sideknappen eller ved å si: "Hei Siri". Hvis du vil bruke "Hei Siri"-kommandoen på enheten, må du aktivere den ved å gå til Innstillinger > Siri og søk > Lytt etter "He Siri".
 
Tips! Når du gir navn til rom og produkter, må du passe på at du ikke bruker romtypen i produktnavnet, da dette kan skape navnekonflikter. Bruk romtypenavn (Bad, Kjøkken) til rom og produkttypenavn (Vindu, Innvendig solskjerming) til produkter. Dette gir i tillegg den beste integreringen med talekommandoer i Siri (Apple HomeKit). Dersom du bruker Siri på engelsk (for best mulig stemmegjenkjenning), vil det gi best resultat å bruke engelske uttrykk som navn.
Under konfigurasjonen av VELUX ACTIVE vil du bli bedt om å skanne konfigurasjonskoden for HomeKit med kameraet på enheten.
 
Apple HomeKit kode består av 8 siffer (xxx-xx-xxx), og du kan finne den på:
– etiketten på baksiden av gatewayen
– den siste siden av hurtigveiledningen som følger med pakken
 
Dersom du ikke kan skanne koden med kameraet på enheten, kan du oppgi koden manuelt.
 
Hvis du ikke har konfigurert HomeKit under den opprinnelige installasjonen, kan du enkelt gjøre det ved å velge Innstillinger > Administrasjon av hjem > Gateway > Konfigurer HomeKit"
Du kan dele styringen av HomeKit-utstyr med andre personer dersom de bruker iOS 10 eller nyere og er logget på iCloud.
 
Skal du dele styringen med andre, må du være hjemme eller ha en hjemmehub konfigurert i hjemmet når du sender en invitasjon.
 
I VELUX ACTIVE with NETATMO appen går du til Innstillinger > Administrasjon av hjem > HomeKit > Invitasjon.
 
I Apple Home-appen går du til pilikonet i øvre venstre hjørne > Invite > Angi personens Apple-ID som brukes med iCloud > Send Invite.

Ja, du kan installere gatewayen ved hjelp av Apple HomeKit (og ikke VELUX ACTIVE with NETATMO-appen). Følg anvisningene i denne koblingen.

Merk: Til disse installasjonene kan du bare bruke funksjonene som Apple HomeKit og Apple Home-appen tilbyr. Automatikkalgoritmene i ACTIVE er ikke tilgjengelige i Apple HomeKit, bare i VELUX ACTIVE appen.

"Når du nullstiller HomeKit-paringen av gatewayen din, fjerner du:

- Wi-Fi-forbindelsen mellom gatewayen og ruteren din
- HomeKit-paringen av gatewayen din

Sammenkoblingen til dine VELUX produkter, sensor og utgangsbryter vil forbli uendret.
For å utføre en tilbakestilling av HomeKit:

- Trykk og hold knappen merket med tannhjul inne.
- Når du ser lysdioden blinker rødt, slipper du knappen, og trykker den raskt inn igjen for å bekrefte tilbakestillingen.
- Gatewayen din blir nå gjenopprettet og starter automatisk.
- Når lysdioden blinker hvitt, er gatewayen din klar for en ny HomeKit-paring.
- Åpne Hjem-appen og legg til gatewayen som et nytt tilbehør i HomeKit "
Du kan oppdatere Wi-Fi konfigurasjonen hvis du skal skifte internettleverandør. 
Slik utfører du Wi-Fi oppdateringen:

– Trykk og hold inne knappen merket med et tannhjulsikon
– Slipp knappen når du ser LED-lampen blinke hvitt
– Åpne iOS-innstillingene på enheten, og åpne delen "Wi-Fi"
– Velg gateway i delen “SET UP NEW DEVICE …” 
– Følg anvisningene for å oppdatere Wi-Fi konfigurasjonen

Google Assistant

Hvis du har en Google Home-høyttaler, bruker du Google Home-appen, som er tilgjengelig på iOS og Android, til å koble til VELUX INTEGRA®-produkter. Hvis du vil lære mer om hvordan du gjennomfører konfigureringen, kan du lese Googles hjelpeside.

Hvis du ikke har en Google Home-høyttaler, kan du laste ned applikasjonen «Google Assistant», som er tilgjengelig i App Store for iOS og Play Store for Android. Hvis du vil lære mer hva du skal gjøre i konfigureringen, kan du lese Googles hjelpeside.

For kunne styre takvinduene dine med Google Assistant, må du av sikkerhetsmessige årsaker gjennom ett ekstra trinn. Alt du behøver å gjøre, er å opprette en Google Assistant-sikkerhetskode i VELUX ACTIVE with NETATMO-applikasjonen. For å gjøre dette, følger du bare trinnene som er beskrevet nedenfor i "Hvordan oppretter jeg en sikkerhetskode for Google Assistant?"

For kunne styre takvinduene dine med Google Assistant, må du av sikkerhetsmessige årsaker gjennom ett ekstra trinn. Alt du behøver å gjøre, er å opprette en Google Assistant-sikkerhetskode i VELUX ACTIVE with NETATMO-applikasjonen, som beskrevet i trinnene nedenfor: 

 1. Åpne appen «VELUX ACTIVE with NETATMO»
 2. Trykk på ikonet øverst til venstre for å komme til innstillingene
 3. Trykk på «Styring av hjemmet»
 4. Trykk på hjemmets navn øverst på skjermen
 5. Trykk på «Google Assistant» i delen «Avansert»
 6. Trykk på «Aktiver takvindu betjening» og opprett en firesifret PIN-kode. 

Oppsettet er nå fullført. Du kan nå åpne takvinduer fra VELUX med Google Assistant:

«OK Google, åpne takvinduene i stuen»

Slik sletter du produkter fra VELUX i Google Assistant: 

 1. Åpne Google Assistant-applikasjonen din og trykk på et av produktene fra VELUX (takvinduer, solskjerming og skodder).
 2. Trykk på «Unlink VELUX ACTIVE with NETATMO» 
 3. Bekreft ved å velge «Unlink» igjen.

Nå har ikke lenger Google Assistant tilgang til noen av produktene fra VELUX.

Avhengig av Google Assistants modenhet på ditt språk, kan Google Assistants noen ganger ha det vanskelig med å oppfatte språket. For å begrense misforståelsene, bør du navngi produktene og rommene og sørge for å inkludere disse navnene i kommandoene.

Alternativt kan du gå til «Innstillinger» i Google Home-appen og legge til et sekundærspråk (helst engelsk, fransk eller tysk). Dette lar deg bruke kommandoer på både ditt eget språk og språk som Google Assistant har høyere ferdigheter i.