Barnehage i Køln
Tyskland

Dagslys og frisk luft gjennom taket gir et godt grunnlag for læring og moro.

VELUX prosjekt barnehage med mye naturlig dagslys

Tilgang til dagslys og frisk luft er blant de viktigste faktorene som påvirker utviklingen av et barn og dets læringsevner. Derfor er det viktig å sikre at skoler og barnehagebygg har et optimalt inneklima.

Selskapet Kita Bau bygger konseptuelle sunne og bærekraftige barnehager over hele Tyskland. Den første kontakten med selskapet ble etablert på "healthy buildings day" i Brussel i 2016. Det resulterte i samarbeidet mellom Kita Bau og VELUX konsernet med denne barnehagen i Köln. Tanken var å kartlegge hvordan Kita Bau konseptene kan støttes av VELUX løsninger. Forslaget om plassering av VELUX takvinduer, analyse av dagslysforhold, samt "før" og "etter" renderinger ble utarbeidet, diskutert og godkjent av Das Zwergenreich, som er investor og utbygger av barnehager.

VELUX prosjekt barnehage med mye naturlig dagslys

Barnehagen i Köln ble suppleret med flere VELUX takvinduer, vinduer for flate tak, VELUX Modular Skylights og lystunneler. Dette gir en markant forbedring av dagslysforholdene i barnehagen. Etter renoveringen er de gjennomsnittlige dagslysfaktorverdiene i rommene høyere, og fordelingen av dagslyset er jevnere. En annen effekt er forbedret naturlig ventilasjon gjennom taket.

VELUX prosjekt barnehage med mye naturlig dagslys

Foreldrene bemerket at det var veldig fint og lyst her. Veldig sunt og bra for barna. Slik reagerer alle foreldre når de ser rommene for første gang.

Ansatt i barnehagen
VELUX prosjekt barnehage med mye naturlig dagslys

Barnehagen har to typer tak. Den ene delen av bygningen, som vender mot gårdsplassen, har flatt tak. Den andre delen av bygningen, som vender mot gaten, har en andreetasje med skråtak og kan benyttes som oppholdsrom.

Begge taktypene - flat og skrått, ble benyttet til å slippe dagslys og frisk luft inn i bygningen. I den delen av bygningen som har flatt tak, ble VELUX Modular Skylights (føres ikke i Norge) montert over garderoben og i ett av grupperommene. VELUX vinduer for flate tak ble montert over en av trappene, i ett toalett og i noen av grupperommene.

VELUX prosjekt barnehage med mye naturlig dagslys

I den delen av bygningen som har skråtak, ble VELUX takvinduer benyttet i rom som kjøkken, garderobe, toalett, oppholdsrom og over trappen. I tillegg ble det installert tre VELUX lystunneler i korridoren for å gi indirekte dagslys og redusere strømforbruket til belysning.

VELUX prosjekt barnehage med mye naturlig dagslys

Resultatet av å slippe dagslyset inn gjennom taket med VELUX produkter er merkbart, ikke bare for barna, men også for deres foreldre og barnehagepersonellet. En av de ansatte i barnehagen forteller at foreldrene er imponert over dagslysnivået inne i barnehagen. Hun hevder også at det er betydelig forskjell på dagslysnivået i denne og andre barnehager hvor hun har jobbet før, som bare hadde fasadevinduer.


VELUX lystunnel

VELUX lystunnel er utviklet for å slippe naturlig dagslys gjennom flate himlinger, inn i korridorer, trapphus, bad og garderober, hvor det ikke er mulig å installere et VELUX takvindu.

Vindu for flate tak

Mange rom i boliger med flate tak, som kjøkken, stue og kontor - får svært lite naturlig dagslys. Med VELUX vinduer for flate tak kan du forandre og forbedre nesten alle rom med dagslys.

Kontakt oss: