Vilkår og betingelser

VELUX Norge (heretter VELUX) holder en konkurranse hvor du har mulighet til å vinne VELUX takvinduer, innbyggingsprodukter og/eller tilbehør inntil en verdi av kr. 25.000, inkl. mva. Disse produktene skal være inkludert i ditt takvindusprosjekt. Konkurransen holdes i perioden 1.12.2020 til 31.12.2020. 

For å delta i konkurranse må du foreta deg følgende:

  • Gå inn på www.velux.no/intro/desember
  • Fyll ut skjemaet og beskriv så godt du kan takvindusprosjektet ditt. Prosjektet skal være utført innen seks måneder etter at vinneren er trukket, senest 30.06.2021. 

Betingelser
Der er kun private boligeiere over 18 år som kan delta i konkurransen. Med private boligeiere forstås den fysiske eller juridiske person som eier huset der VELUX produktene skal installeres. Ansatte i VELUX Gruppen kan ikke delta i konkurransen.  

Det trekkes én vinner, og vinneren får direkte beskjed fra VELUX Norge AS. 

Merk at det er vinnerens eget ansvar å avstemme løsningen med profesjonelle samarbeidspartnere – for eksempel en håndverker. Det er vinnerens eget ansvar å kontakte en håndverker, og vinneren er selv ansvarlig for de utgifter utover de VELUX produktene som er premien. 

Merk vennligst at det kun er mulig å delta i konkurransen én gang. 

Forbehold
VELUX forbeholder seg retten til enhver tid i løpet av konkurranseperioden å avlyse eller endre konkurransen pga. omstendigheter som skyldes force majeure – hvilket forstås som en uforutsett hendelse eller omstendighet som ligger utenfor VELUX’ kontroll og som VELUX Norge AS ikke kunne forutse. 

VELUX Norge AS forbeholder seg retten til å kontrollere at den private boligeier oppfyller konkurransebetingelsene før premien utleveres. 

VELUX Norge AS forbeholder seg retten til å avvise utlevering av premie dersom den private boligeier etter VELUX’ skjønn ikke oppfyller konkurransebetingelsene – for eksempel fordi vinneren ikke har gjennomført sitt prosjekt senest innen et halvt år etter konkurranseperiodens slutt, altså den 30.06.2021. 

VELUX Norge AS gjør oppmerksom på at gevinster er skattepliktige i Norge.

Konkurranse holdes av VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D, 0484 Oslo. Org.nr. 917170967