Vinduer til bevaringsverdige bygg

Klassisk takvindu for bevaringsverdige bygg
Det settes strenge krav til rehabilitering av bevaringsverdige bygg i Norge. For å lette  arbeidet med å bevare det arkitektoniske uttrykket i klassiske bygg, har VELUX utviklet flere takvinduer for bruk  til rehabilitering av klassiske og bevaringsverdige bygg.

Vinduer for bevaringsverdige bygg - kan benyttes til boligrom:

Klassiske takvinduer som kun skal benyttes til ubebodde rom: