VELUX takvinduer tvilling stue

Byggteknisk forskrift (TEK10/15) regulerer i hovedsak nye bygg og hovedombygginger

Nye energikrav innebærer at man kan beregne energibehov for nye bygg på to måter:

a) Ved totalt netto energibehov, hvor bygningen ikke skal overstige energirammene gitt i forskriften (f.eks 110 kWh/m² oppvarmet BRA pr. år for skolebygg). Samtidig må kravene til U-verdi oppfylles. For vinduer er minimumskravet til U-verdi 1,2.
b) For boligbygning kan kravet til energieffektivitet oppfylles ved å følge krav til energitiltak. Kravene til vinduer er U-verdi 0,8.

Fra 1. januar 2016 gjelder nye energikrav i TEK10/15. Energikravene som gjelder fra 1. januar 2016, har ett års overgangstid frem til 1. januar 2017.

VELUX standard takvinduer med 3-lags glass (66) og U-verdi 1,0 tilfredsstiller dagens (2016) krav og er innen for lovens minimumskrav på 1,2. VELUX lydvindu (62) med lavtbyggende inndekning tilfredsstiller de nye kravene (TEK15) til U-verdi på 0,8.

Utskifting av tak og vindu - hva gjelder?

Skifte av tak anses for å være normalt vedlikehold av bygningen og er vanligvis ikke søknadspliktige tiltak. Dette forutsatt at tiltaket ikke endrer byggets eksteriørmessige karakter og at omleggingen ikke får konsekvenser for bæreevnen til takkonstruksjonen. Tilsvarende gjelder for vinduer. Her kan man bytte til tilsvarende vinduer eller tilbake til vinduer som opprinnelig har vært benyttet i bygget, så lenge dette ikke anses å endre husets eksteriørmessige karakter. 

Vindusutskifting som er en del av en fasadeendring, et vesentlig arbeide som utskifting av alle vinduer og/eller bryter med byggets eksteriørmessige karakter og utseende, vil være søknadspliktig. Det å sette inn nye vinduer i tillegg til eksisterende vinduer, vil kunne endre bygningens karakter. Ved slike søknadspliktige tiltak er det naturlig at energikravene slår inn der de er relevante.

Vinduer med U-verdi 0,8

For å oppnå en U-verdi på 0,8 benyttes lydvindu --62 med lavtbyggende inndekning. Les mer om lydvindu og lavtbyggende inndekninger

Takvinduet monteres 4 cm lavere (blå strek). Inndekning EDJ/EDN benyttes, kun for lektet tak. Takvinkel minimum 20°

Montering med lavtbyggende inndekning (blå strek) er ikke tilrådelig i snørike og kalde områder (blå sone), se kartet til høyre.

Klimasoner i Norge

Kartet gir kun en indikasjon på hvor vi  anbefaler VELUX ekstra. Lokale forhold  må hensyn tas i hvert enkelt tilfelle.

Blått område: VELUX ekstra anbefales benyttet i disse områdene.  Les mer om VELUX ekstra

Grått område: Det vil normalt være tilstrekkelig med basis/komfort vindu i områdene markert med grått. Les mer om VELUX standard takvinduer.

Energibalanse

Et takvindus energibalanse er forskjellen mellom varmegevinst og varmetap. Ideelt sett bør  varmetapet være lavt og varme-bidraget høyt.

Takvinduer gir en god energibalanse

Vinduer handler om mer enn tilgang til godt dagslys. Det handler om  tilgang til frisk luft, oppvarming, nedkjøling og kvaliteten på de ulike  faktorene gjennom et helt år. Våre vinduer er utviklet for å gi en best mulig energibalanse.

Takvinduer gir minst dobbelt så mye dagslys, som tilsvarende store fasadevinduer. Les mer om takvinduer og dagslysfaktor her.

Priser og NOBB-nummer

Vinduer Systempakke 1 Systempakke 1D Systempakke 1G Systempakke 2
   
Inndekning, undertaks-  og isolasjonskrave. LSC foring inntil 40 cm taktykkelse, dampsperre Inndekning, undertaks-  og isolasjonskrave. LSD foring inntil 50 cm taktykkelse, dampsperre Inndekning, undertaks-  og isolasjonskrave. LSG metallramme for gipsforing inntil 70 cm taktykkelse, dampsperre Inndekning, undertaks-  og isolasjonskrave. BBX 0000 dampsperre
Str.-kode              Utv.  karmmål Lys mål Vindus type Takstein og  takplater   Takpapp, torv og skifer               Takstein, og takplater   Takpapp, torv og skifer               Takstein og  takplater   Takpapp, torv og skifer           Takstein og   takplater   Takpapp, torv, og skifer              
    GGU  0062 EDJ EDN EDJ EDN EDJ EDN EDJ EDN
CK02           0,22 5735,-                  47571754 3375 ,-             46198055                46194116 3375,-               46198233      46194116 4900,-                46198055       47449220        47449216 4900,-     46198233     47449220       47449216 2075,-    46198055   46187922 2075,-    46198233   46187922 1780,-      46198055    47448236 1780,-     46198233    47448236
55 x 78
CK04           0,29 6110,-    47571765 3435,-     46198066   46194120 3435,-    46198244   46194120 4975,-    46198066   47449235  47449216 4975,-    46198244   47449235   47449216 2105,-    46198066   46187937 2105,-    46198244   46187937 1800,-     46198066    47448240 1800,-    46198244    47448240
55 x 98
CK06        0,36 6790,-    47571773 3505,-   46198074    46194135 3505,-    46198252   46194135 5085,-    46198074   47449246   47449216 5085,-    46198252   47449246   47449216 2145,-    46198074   46187941 2145,-    46198252   46187941 1830,-    46198074   47448255 1830,-    46198252   47448255
55 x 118
FK06           0,36 7090,-    47571792 3620,-    46198085   46194146 3620,-    46198263   46194146 5205,-    46198085   47449273   47449254 5205,-    46198263   47449273   47449254 2235,-    46198085   46187956 2235,-    46198263   46187956 1905,-    46198085   47448274 1905,-    46198263   47448274
66 x 118
FK08           3,22 7770,-    47571803 3750,-    46198093   46194154 3750,-   46198278   46194154 5360,-    46198093   47449284   47449254 5360,-    46198278   47449284   47449254 2310,-    46198093   46187960 2310,-    46198278   46187960 1955,-    46198093   47448285 1955,-    46198278   47448285
66 x 140
MK04          4,22 6940,-    47571818 3620,-    46198104    46194165 3620,-    46198282   46194165 5225,-    46198104   47449303   47449292 5225,-    46198282   47449303   47449292 2235,-    46198104   46187975 2235,-    46198282   46187975 1905,-    46198104   47448293 1905,-    46198282   47448293
78 x 98
MK06          5,22 7545,-    47571822 3710,-    46198112   46194173 3710,-    46198297   46194173 5325,-    46198112    47449318   47449292 5325,-    46198297   47449318   47449292 2295,-    46198112    46187986 2295,-    46198297   46187986 1955,-    46198112   47448304 1955,-    46198297   47448304
78 x 118
MK08          6,22 8075,-    47571837 3855,-     46198123    46194184 3855,-    46198301    46194184 5495,-    46198123   47449322   47449292 5495,-    46198301    47449322    47449292 2385,-     46198123    46187994 2385,-    46198301    46187994 2020,-    46198123    47448312 2020,-    46198301    47448312
78 x 140
MK10          7,22 9355,-    47571837 4025,-     46198138    46194192 4025,-    46198316    46194192 5685,-    46198138   47449337   47449292 5685,-    46198316   47449337   47449292 2515,-    46198138   46188005 2515,-    46198316   46188005 2130,-    46198138   47448323 2130,-    46198316   47448323
78 x 160
PK06         8,22 8830,-    47571856 3925,-    46198157    46194218 3925,-    46198335    46194218 5605,-    46198157    47449375    47449356 5605,-    46198335    47449375    47449356 2455,-    46198157    46188024 2455,-    46198335    46188024 2090,-    46198157    47448357 2090,-    46198335    47448357
94 x 118
PK08         9,22 9430,-    47571860 4030,-    46198161    46194222 4030,-    46198346    46194222 5725,-    46198161    47449386    47449356 5725,-    46198346    47449386    47449356 2530,-    46198161    46188032 2530,-    46198346    46188032 2155,-    46198161    47448361 2155,-    46198346    47448361
94 x 140
PK10         10,2 10185,-    47571875 4150,-    46198176    46194237 4150,-    46198354    46194237 5870,-    46198176    47449394    47449356 5870,-    46198354    47449394    47449356 2595,-    46198176    46188043 2595,-    46198354    46188043 2195,-    46198176    47448376 2195,-    46198354    47448376
94 x 160
SK06        11,2 9280,-     47571886 4035,-    46198180    46194241 4035,-    46198365    46194241 5765,-    46198180    47449413    47449405 5765,-    46198365    47449413    47449405 2525,-    46198180    46188058 2525,-    46198365    46188058 2140,-    46198180    47448380 2140,-    46198365    47448380
114 x 98
SK08        12,2 10335,-    47571894 4170,-              46198195    46194256     4170,-   46198373    46194256 5920,-    46198195    47449424    47449405 5920,-    46198373    47449424    47449405 2615,-    46198195    46188062 2615,-    46198373    46188062 2215,-    46198195    47448395 2215,-    46198373    47448395
114 x 140
Leveringstid 1 uke 1 uke 1 - 3 uker 1 uke 1 uke
Takvinkel                                                                                              20 - 90 °