Innledning

Takvinkel

Betjening


Vedlikehold

Garanti

Innvendig overflateMontering anbefalt av VELUX Norge


Tverrsnitt/
mål (mm)

Sizes (cm)

Tekniske data 

Ventilasjon og dagslysareal


Tekniske data

Glass