Innledning
Takaltanen CABRIO® kan brukes som frittstående vindu i takvinkler på 35° - 53°. Den kan også med hell brukes i en kombinasjon mellom GPL topphengslede og GIL faste underelementer.


Takvinkel

35o - 53o


Viktige fordeler

VELUX CABRIO® leveres i tre modeller, enkel, dobbel eller tredobbel

 • Enkel CABRIO® omfatter:
  • Øvre del
  • Nedre del
 • Alternativt kan man legge til én eller to sideelementer for å få et dobbelt eller tredobbelt system
 • 3-lags herdet utvendig glass og laminert innvendig glass

Egenskaper
 • Gir kunden flere muligheter avhengig av behov:
  • Den øvre delen er et topphengslet takvindu som åpner utover
  • Den nedre delen slås ut til en glassaltan med rekkverk på sidene
 • Gir flere muligheter avhengig av plass og personlige behov
 • Herdet utvendig glass og laminert innvendig glass

Betjening
Takaltanen CABRIO® betjenes manuelt og er enkel å åpne og lukke med kraftige, fjærassisterte hengsler. Den øvre delen åpnes med et håndtak nede, den nedre delen monteres med to håndtak som gjør at brukeren kan skyve vinduet utover og som også er til hjelp når man skal lukke vinduet.

Glass
Størrelse  Beskrivelse
(--66) glass
Standardglass. 3-lags glass lav U-verdi og støydemping. Herdet utvendig glass med antidugg- og easy-clean belegg og laminert innvendig glass for ekstra sikkerhet.Vedlikehold
Glasset skal rengjøres med en myk, ren og lofri klut eller ikke-slipende svamp. Resten av vinduet kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler beregnet for husholdningsbruk. Filteret kan tas ut og enten vaskes eller skiftes.

Garanti
 • 10 års VELUX garanti på vinduer og inndekningssett.
 • 3 års garanti på gardiner og rulleskodder
 • 5 års garanti på elektriske produkter

Innvendig overflate

Inndekning
NCS standardfarge (grå): S 7500-N nærmeste RAL standardfarge: 7043.

Leveres også i: titansink, kobber eller andre farger som spesial.Installasjonsprodukter anbefalt av VELUX Norge
Inndekning 
Foringer
Enkel installasjon (ED_)

Kombiinstallasjon (EK_)
Isolasjonskrage (BDX)
Undertakskrage (BFX) omfatter tverrgående avvanningsrenne
Dampsperre (BBX)

Solskjerming
Innvendig solskjerming  Utvendig solskjerming
Energibesparende
Energigardin - Manuell (FHC)
Energigardin- Solcelledrevet (FSC)

Mørkleggende
Blendingsgardin – Manuell (DKL)
Blendingsgardin - Solcelledrevet (DSL)
Duo blendingsgardin – Manuell (DFD)

Justering av lys
Rullegardin – Manuell (RFL)
Rullegardin - Solcelledrevet (RSL)
Plisségardin – Manuell (FHL)
Plissegardin - Solcelledrevet (FSL)
Persienne – Manuell (PAL)
Liftgardin - Manuell (FHB)

 
Varmebeskyttelse
Screen – Manuell (MAL)
 

Tverrsnitt/
mål (mm)

Størrelser (cm)

VELUX Cabrio® takaltan, tre størrelser og lysmål i kvm.

Tekniske data 

Ventilasjon og dagslysareal

Størrelse  Lufteklaff – Geometrisk areal[mm²]*
Lufteklaff – Fritt areal [mm²]*
Effektivt dagslysareal [m²]
PK19  6100 2900 1,59
PK10  6100 2900 1,07
SK19 7200 3500 2,10
SK10 7200 3500 1,35

*Målt i henhold til EN 13141-1


Tekniske data

GlassGlassvariant --66  EN/ISO-standard
U-verdi, Uw[W/m2K]
1,0 EN ISO 12567-2
U-verdi Ug[W/m2K]
0,7 EN 673
Lydisolasjon, Rw[dB]
      37 EN ISO 10140-2
Luftpermeabilitet
Klasse 4 EN 1026
Lysinnslipp, Tv  0,69  EN 410
Totalt solenergiinnslipp, g  0,50  EN 410