Det finnes VELUX takvinduer for  alle typer bygninger og formål.

Enten du bor i nærheten av en flyplass og ønsker støydemping, bor i områder hvor takvinduene dekkes av snø og is i lange perioder, du har behov for røykventilasjon av sikkerhetsmessige årsaker eller de er behov for enkel atkomst til taket, finnes det et VELUX takvindu for deg.

Vi tilbyr også en takvinduer for spesielle behov; med utgang til både bebodde og ubebodde rom, som gir enkel atkomst for håndverkere eller som rømningsvei. Fremdeles ikke funnet et takvindu som dekker dine behov? Kontakt VELUX kundesupport, som gjerne hjelper deg med å finne det riktige vinduet

VELUX håndverkerutganger gir enkel atkomst for håndverkere og redningspersonell

Vinduer for ubebodde loft