Innledning

VELUX røykventilasjonsvindu  er CE-merket og overholder den europeiske standard DS/EN 12101-2.


Røykventilasjonsvindu med vinddeflektor

Vindu Materiale Deflektor EN Norm
Inklusiv
vinddeflektor 
GGL GGU KFD  Klassifikation
Tre Polyuretan
Rustfritt stål EN 12101-2
  Produktkode    
 Trelagsglass  306640
----SD00402
006640
----SD00402
      

Størrelsesdiagram
Vindustype GGL / GGU
Utvendig karmmål i cm
MK04 MK06 MK08 PK06  PK08  SK06 SK08 UK04 UK08

 


 
78 x 98 78 x 118 78 x 140 94 x 118  94 x 140  114 x 118 114 x 140 134 x 98 134 x 140

EN 12101-2 klassifikation
Spesifikasjoner Røykventilasjonsvindu
Pålitelighet (Re)
Snølast (SL)
Lav temperatur (T)
Vindlast (WL)
Varmebelastning (B)
Re 1000+10000
SL 1000
T (-15)
WL 3000
B 300

Base areal / geometrisk areal
Geometrisk åpningsareal Av i m2
MK04 MK06 MK08 PK06  PK08  SK06 SK08 UK04 UK08
0.63 0.76 0.91 0.83  1.01  1.17 1.38 1.14 1.65

Aerodynamisk areal Aa i m2
Uten vinddeflektor
Med vinddeflektor
MK04 MK06 MK08  PK06 PK08  SK06 SK08 UK04 UK08
0.19 0.29 0.43 0.30  0.46  0.28 0.44 0.16 0.38
0.36 0.46 0.59 0.53  0.68  0.61 0.77 0.54 0.83

Tekniske verdier
Trelagsglass (--66)

Uw-verdi W/m2K Ug-verdi W/m2K g-verdi Tv-verdi Rw-verdi
1.0 0.7 0.50 0.69 37 dB


VELUX innbygningsprodukter
EDW
Til profilert takmateriale
(opp til 120 mm)
 
 
 
 
EDL
Til flate takmateriale
(opp til 16 mm)
 
 
 
Inndekning - materiale Forkant Takvinkel Profilhøyde Sidedel
Aluminium
Mørkegrå
Aluminium og bitumen sandwich konstruksjon.
Mørkegrå.

Max 120 mm Skumhøyde 
75 mm
Aluminium
Mørkegrå 
    Max 8 mm,
Skifer eller takpapp
Sideplater
BDX
Isoleringskrave
Materiale
Karmisolering i fleksibelt skum reduserer varmetap mellom vinduet og takmaterialet

Vindu og styresystem
Røykventilasjonsvindu  
           
 • Systemet består av et elektrisk betjent VELUX midthengslet takvindu med gassfjærer for hurtig åpning, en formonteret vindusåpner og et styresystem. Systemet inkluderer en vinddeflektor.
 • Røykventialasjonsvinduer med vinddeflektorer skal benyttes der det er krav til det aerodynamiske åpningsarealet, hvilket er tilfellet i trappeganger, samt i kontor- og industribygninger.
 • Vinduet kan åpnes for daglig komfort. opp til 200 mm anbefales.
 • CE-merket i henhold til den europeiske standard DS/EN 12101-2 røykventilasjon for utledning av røyk og varme.
 • Glasset er laminert på innsiden for økt personsikkerhet.
 • Når røykventilasjonfunksjonene er aktivert, åpnes vinduet til 90° ved hjelp av en kjedemotor og gassfjærer.
Styresystem KFX 210  
 • Styresystem består av kontrollenhet (KFC 210), brannknapp (KFK 100) og røyksensor (KFA 100).
 • Betjener opp til 4 GGL/GGU røykventilasjonsvinduer eller 1 CSP røykventilasjonsvindu for flate tak.
 • Innebygget nødstrøm opp til 72 timer.
 • Monteres i veggen eller med ramme for utenpåliggende veggmontering. Enhetens mål: 398 x 393 x 127 mm (b x h x d).
 • Farve: hvit NCS S 1000N
 • Kan linkes med opp til 10 KFC 210/220 kontrollenheter som gir mulighet for å betjene opp til 80 røykventilasjonsvinduer.
 • Mulighet for styring via eksterne alarmsystemer.
Kontrollenhet KFC 210  
 • Kontrollenhet med mulighed for at skifte til komfortventilasjon (24V udgangsspenning/10 amp.)
 • Betjener opp til 4 GGL/GGU røykventilasjonsvinduer eller 1 CSP røykventilasjonsvindu for flate tak.
 • Innebygget nødstrøm opp til 72 timer.
 • Montering i veggen eller med ramme til montering på veggen. Enhetens mål: 398 x 393 x 127 mm (b x h x d).
 • Farve: hvit NCS S 1000N.
 • Kan linkes med opp til 10 KFC 210/220 kontrollenheter som gir mulighet for betjening av opp til 80 røykventilasjonsvinduer.
 • Mulighet for styring via eksterne alarmsystemer.
Kontrollenhet KFC 220  
 • Kontrollenhet med mulighetfor at skifte til komfortventilasjon (24V udgangsspending/10 amp.)
 • Betjener opp til 8 GGL/GGU røykventilasjonsvinduer eller 2 CSP røykventilasjonsvinduer for flate tak.
 • Innebygget nødstrøm opp til 72 timer.
 • Monteres i veggen eller med ramme for utenpåliggende veggmontering. Enhetens mål: 398 x 393 x 127 mm (b x h x d).
 • Farve: hvit NCS S 1000N.
 • Kan linkes med opp til 10 KFC 210/220 kontrollenheter som gir mulighet for å betjene opp til 80 røykventilasjonsvinduer.
 • Mulighet for styring via eksterne alarmsystemer.
Brannknapp KFK 100  
                    
 • Brannknapp for aktivering av røykventilasjonsfunksjonen.
 • Farve: Grå (RAL 7047).
 • Dimensjoner: 125 x 125 x 36 mm (b x h x d).
 • Opp til 10 manuelle brannknapper  kan anvendes for hvert VELUX styresystem.
 • Visuell og akustisk indikasjon av korrekt funksjon, feil og alarm.
Veggbryter KFK 200  
 • Bryter for daglig komfortventilasjon.
 • Farve: Hvit (RAL 1013).
 • Dimensjoner: 81 x 81 x 12 mm (b x h x d).
 • Opp til 10 brytere kan anvendes for hvert VELUX styresystem.
Røyksensor KFA 100  
 • Røyksensor til rask røykdeteksjon.
 • Farve: Hvit (RAL 9003).
 • Dimensjoner: 50 x 100 mm (h x d) inkl. sokkel.
 • Opp til 10 røyksensorer kan anvendes for hvert VELUX styresystem.
 • Visuell indikasjon av aktivering.
Regnsensor KLA 200  
 • Regnsensor for automatisk lukking av VELUX vinduer med vindusåpner ved regnvær.
 • Farve: Mørkegrå (NCS S 7500-N).
 • Dimensjoner: 40 x 70 x 13 mm (b x h x d).
 • Regnsensoren lukker vinduet, forutsatt at røykventilasjonen ikke er aktiveret.