Innledning

VELUX røykventilasjonsvindu  er CE-merket og overholder den europeiske standard DS/EN 12101-2.


Røykventilasjonsvindu med vinddeflektor

Vindu Materiale Deflektor EN Norm
Inklusiv
vinddeflektor 
GGL GGU KFD  Klassifikation
Tre Polyuretan
Rustfritt stål EN 12101-2
  Produktkode    
 Trelagsglass  306640
----SD00402
006640
----SD00402
      

Størrelsesdiagram
Vindustype GGL / GGU
Utvendig karmmål i cm
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
78 x 98 78x 118 78 x 140 114 x 118 114 x 140 134 x 98 134x 140

EN 12101-2 klassifikation
Spesifikasjoner Røykventilasjonsvindu
Pålitelighet (Re)
Snølast (SL)
Lav temperatur (T)
Vindlast (WL)
Varmebelastning (B)
Re 1000+10000
SL 1000
T (-15)
WL 3000
B 300

Base areal / geometrisk areal
Geometrisk åpningsareal Av i m2
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
0.63 0.76 0.91 1.17 1.38 1.14 1.65

Aerodynamisk areal Aa i m2
Uten vinddeflektor
Med vinddeflektor
MK04 MK06 MK08 SK06 SK08 UK04 UK08
0.19 0.29 0.43 0.28 0.44 0.16 0.38
0.33 0.43 0.55 0.55 0.70 0.51 0.73

Tekniske verdier
Trelagsglass (--66)

Uw-verdi W/m2K Ug-verdi W/m2K g-verdi Tv-verdi Rw-verdi
1.0 0.7 0.50 0.69 37 dB


VELUX innbygningsprodukter
EDW
Til profilert takmateriale
(opp til 120 mm)
 
 
 
 
EDL
Til flate takmateriale
(opp til 16 mm)
 
 
 
Inndekning - materiale Forkant Takvinkel Profilhøyde Sidedel
Aluminium
Mørkegrå
Aluminium og bitumen sandwich konstruksjon.
Mørkegrå.

Max 120 mm Skumhøyde 
75 mm
Aluminium
Mørkegrå 
    Max 8 mm,
Skifer eller takpapp
Sideplater
BDX
Isoleringskrave
Materiale
Karmisolering i fleksibelt skum reduserer varmetap mellom vinduet og takmaterialet

Vindu og styresystem
Røykventilasjonsvindu  
           
 • Systemet består av et elektrisk betjent VELUX midthengslet takvindu med gassfjærer for hurtig åpning, en formonteret vindusåpner og et styresystem. Systemet inkluderer en vinddeflektor.
 • Røykventialasjonsvinduer med vinddeflektorer skal benyttes der det er krav til det aerodynamiske åpningsarealet, hvilket er tilfellet i trappeganger, samt i kontor- og industribygninger.
 • Vinduet kan åpnes for daglig komfort. opp til 200 mm anbefales.
 • CE-merket i henhold til den europeiske standard DS/EN 12101-2 røykventilasjon for utledning av røyk og varme.
 • Glasset er laminert på innsiden for økt personsikkerhet.
 • Når røykventilasjonfunksjonene er aktivert, åpnes vinduet til 90° ved hjelp av en kjedemotor og gassfjærer.
Styresystem KFX 210  
 • Styresystem består av kontrollenhet (KFC 210), brannknapp (KFK 100) og røyksensor (KFA 100).
 • Betjener opp til 4 GGL/GGU røykventilasjonsvinduer eller 1 CSP røykventilasjonsvindu for flate tak.
 • Innebygget nødstrøm opp til 72 timer.
 • Monteres i veggen eller med ramme for utenpåliggende veggmontering. Enhetens mål: 398 x 393 x 127 mm (b x h x d).
 • Farve: hvit NCS S 1000N
 • Kan linkes med opp til 10 KFC 210/220 kontrollenheter som gir mulighet for å betjene opp til 80 røykventilasjonsvinduer.
 • Mulighet for styring via eksterne alarmsystemer.
Kontrollenhet KFC 210  
 • Kontrollenhet med mulighed for at skifte til komfortventilasjon (24V udgangsspenning/10 amp.)
 • Betjener opp til 4 GGL/GGU røykventilasjonsvinduer eller 1 CSP røykventilasjonsvindu for flate tak.
 • Innebygget nødstrøm opp til 72 timer.
 • Montering i veggen eller med ramme til montering på veggen. Enhetens mål: 398 x 393 x 127 mm (b x h x d).
 • Farve: hvit NCS S 1000N.
 • Kan linkes med opp til 10 KFC 210/220 kontrollenheter som gir mulighet for betjening av opp til 80 røykventilasjonsvinduer.
 • Mulighet for styring via eksterne alarmsystemer.
Kontrollenhet KFC 220  
 • Kontrollenhet med mulighetfor at skifte til komfortventilasjon (24V udgangsspending/10 amp.)
 • Betjener opp til 8 GGL/GGU røykventilasjonsvinduer eller 2 CSP røykventilasjonsvinduer for flate tak.
 • Innebygget nødstrøm opp til 72 timer.
 • Monteres i veggen eller med ramme for utenpåliggende veggmontering. Enhetens mål: 398 x 393 x 127 mm (b x h x d).
 • Farve: hvit NCS S 1000N.
 • Kan linkes med opp til 10 KFC 210/220 kontrollenheter som gir mulighet for å betjene opp til 80 røykventilasjonsvinduer.
 • Mulighet for styring via eksterne alarmsystemer.
Brannknapp KFK 100  
                    
 • Brannknapp for aktivering av røykventilasjonsfunksjonen.
 • Farve: Grå (RAL 7047).
 • Dimensjoner: 125 x 125 x 36 mm (b x h x d).
 • Opp til 10 manuelle brannknapper  kan anvendes for hvert VELUX styresystem.
 • Visuell og akustisk indikasjon av korrekt funksjon, feil og alarm.
Veggbryter KFK 200  
 • Bryter for daglig komfortventilasjon.
 • Farve: Hvit (RAL 1013).
 • Dimensjoner: 81 x 81 x 12 mm (b x h x d).
 • Opp til 10 brytere kan anvendes for hvert VELUX styresystem.
Røyksensor KFA 100  
 • Røyksensor til rask røykdeteksjon.
 • Farve: Hvit (RAL 9003).
 • Dimensjoner: 50 x 100 mm (h x d) inkl. sokkel.
 • Opp til 10 røyksensorer kan anvendes for hvert VELUX styresystem.
 • Visuell indikasjon av aktivering.
Regnsensor KLA 200  
 • Regnsensor for automatisk lukking av VELUX vinduer med vindusåpner ved regnvær.
 • Farve: Mørkegrå (NCS S 7500-N).
 • Dimensjoner: 40 x 70 x 13 mm (b x h x d).
 • Regnsensoren lukker vinduet, forutsatt at røykventilasjonen ikke er aktiveret.