International VELUX Award

International VELUX Award 2020 logo

International VELUX Award 2020

Konkurransen som har nådd bred internasjonal ry og anerkjennelse, blir i 2020 avholdt for niende gang. IVA oppfordrer arkitektstudenter til å utforske temaet dagslys i arkitekturen. Prisen er åpen for alle registrerte studenter innen arkitektur - enkeltpersoner eller grupper - over hele verden. Hver student eller studentteam må registrere seg for å delta, og må være støttet og innlevert av en lærer fra en skole innen arkitektur. Registreringen er åpen frem til 15. juni 2020 - men prosjekter kan ikke lastes opp dersom man registerer seg etter 15. april. 

Hovedbudskap;

The International VELUX Award for arkitektstudenter ønsker å oppmuntre og utfordre studenter til å utforske temaet sollys og dagslys i videste forstand og dermed skape en dypere forståelse av denne spesifikke og stadig relevante kilde til lys og energi.
"Light of Tomorrow" har vært det generelle temaet for IVA siden 2004 - temaet skaper en ramme for studenter som jobber med enkeltobjekter, nybygg, rehabiliteringsprosjekter eller urbane kontekster. Prosjektene kan omfatte forslag til konkrete dagslys løsninger eller konkrete produkter, samt dekke abstrakte konsepter og eksperimentering. Det store omfanget gjør det aktuelt å inkludere dagslys som tema - og med at prisen - i kursprogrammet av skolene.

The International VELUX Award er global. En internasjonal jury vil vurdere alle innsendte prosjekter og nominerer vinnerne og en rekke hederlig nevnte. Studenter så vel som deres lærere blir tildelt. Prisen for læreren er unik for denne prisen, og det er vår erfaring at anerkjennelse av lærernes bidrag til prosjektet er høyt verdsatt av skolene. The International VELUX Award utgjør en verdifull samling av kunnskap og inspirasjon, som er gått videre til våre  kollegaer i forsknings- og utviklingsavdelingen.