VELUX takvinduer sunne hjem med dagslys og frisk luft

Sunne hjem med dagslys og frisk luft

VELUX takvinduer

La dagslyset flomme inn 

VELUX CABRIO takaltan - fra takvindu til balkong

Våkne opp til dagslys og frisk luft - hver dag

Takvinduenes energibalanse

Begrepet ”energibalanse” benyttes når man skal beskrive  energiegenskapene til et vindu. Den sier noe om differansen mellom varmegevinsten og varmetapet, og beregnes i den  perioden boligen trenger oppvarming. Jo høyere G-verdi,  desto mer solvarme kommer gjennom glasset. Jo lavere U- verdi, desto mindre varmetap. Felles for alle takvinduer er at de evner å utnytte solvarme mer effektivt, samtidig som varme-tapet er lavere – spesielt i kombinasjon med energigardiner.

Takvinduer gir dobbelt så mye dagslys
Utvid vindusarealet i taket, og slipp inn mest mulig dagslys 

Et fasadevindu slipper i hovedtrekk inn lys som  reflekterer eller lysner opp innvendig. Et tilsvarende stort takvindu derimot, peker rett opp mot den lyse  himmelen og slipper inn dobbelt så mye dagslys.  For best effekt bør målet på lysåpningen være  10–20 % av gulvarealet.

Naturlig ventilasjon med VELUX INTEGRA
Naturlig ventilasjon er viktig for vår helse 

Hvis du bor i en moderne, lufttett bygning, er faste  utluftinger 2–4 ganger daglig ekstremt viktig for å få et sunt hjem med frisk luft. Velg en automatisert løsning for maksimal komfort og jevn tilførsel av frisk luft.
Godt inneklime med VELUX INTEGRA
Velg en automatisk løsning  for best mulig inneklima  

Forskning viser at dagslys og frisk luft øker barns evne  til å motta og bearbeide informasjon. Alle VELUX  takvinduer er derfor utstyrt med en lufteklaff, som  sikrer god ventilasjon i rommet.  For å oppnå god kontroll  på dagslys og frisk luft, bør du velge VELUX INTEGRA® takvinduer – med automatiske funksjoner for utlufting, solskjerming, regnsensor m.m.

Luft ut 2-4 ganger om dagen
Det handler om å sikre de beste levevilkår for de som benytter boligen

Er huset bygget som en lukket kasse med mørke rom og dårlig ventilasjon, kan det lett gå ut over både helse og humør. Med VELUX INTEGRA® kan du programmere automatisk utluftning til faste tider i løpet av dagen, for å få et sunt hjem med frisk luft.

Sunne hjem med dagslys og friskt luft