Hvilke land ser frisk luft og dagslys som mest viktig for helsen?

     
Mest
viktig
  Minst
viktig

 

Click on to download infographic in pdf
Click on to enlarge infographic

Finn ut mer om VELUX produkter