Energibalanse
Energibalanse
Energibalanse
Energibalanse

Sunne hjem med bedre energibalanse

Energieffektivitet handler om å få mest mulig ut av den energien som er til rådighet. For at det skal kunne la seg gjøre, er det nødvendig å se på husets design som en samlet enhet som både bruker og produserer energi. Monteres vinduene riktig i forhold til himmelretningen og med den rette solskjermingen, vil de bedre kunne utnytte solens varme og optimere vinduet ditt energimessig. 

Mengden av solenergi som kan omdannes til varme i boligen avhenger i høy grad av husets og vinduenes orientering i forhold til verdenshjørnene. Syd- og vestvendte vinduer danner mest varmeenergi. Jo flere vinduer, desto større er risikoen samtidig for at rommets temperatur svinger i takt med omgivelsene. Derfor bør vinduer mot syd og vest utstyres med ekstra justeringsmuligheter i form av varmereduserende solskjerming.

VELUX INTEGRA® Active

VELUX INTEGRA® Active er et sensorbasert kontrollsystem, som automatisk tilpasser solskjermingen i forhold til utetemperaturen.

VELUX Active

Gjør hjemmet aktivt
Om dagen bidrar vinduene med varmeenergi til boligen. Om kvelden og natten, når temperaturen faller, begynner vinduene sakte å tape varme til omgivelsene. For å forhindre store, daglige temperatursvingninger anbefaler VELUX Norge at du monterer egnet solskjerming, som optimerer boligens energibalanse.

VELUX INTEGRA® Active er et sensorbaseret kontrollsystem, som automatisk tilpasser solskjermingen i forhold til ute-temperaturen. 
Om sommeren kjøres den utvendige solskjermingen automatisk ned for å hindre at varme fra  solen slippes inn. På kalde vinterdager derimot, vil systemet slippe solvarmen inn.

- En solstyrkesensor er festet på siden av takvinduet. En sensor pr. himmelretning gir det beste resultatet.
- En temperaturføler er montert på et skyggefullt sted for nøyaktig måling av omgivelsestemperaturen døgnet rundt.
- En kontrollenhet plasseres på en vegg innendørs, denne gir tilgang til innstillinger og data fra sensorene, og sørger automatisk for å aktivere solskjermingen når det er nødvendig.
Active systemet monteres på VELUX INTEGRA® solskjerming.

VELUX INTEGRA® Active klimastyring (KRX 100). 
Systemet omfatter en fjernkontroll, en solsensor og en temperatursensor. Begge sensorene er trådløse, og VELUX INTEGRA® Active er fullt kompatibelt med io-homecontrol®. Det er mulig å føye en ekstra solsensor (KLA 130) til systemet.

VELUX INTEGRA® solsensor (KLA 130)
KLA 130 er en ekstra solsensor til klimastyringssystemet VELUX INTEGRA® Active (KRX 100). For eksempel hvis du ønsker forskjellig styring av nord- og sørsiden av taket eller flere grupper for å få mer effektiv klimastyring. Sensoren er trådløs (io-homecontrol®) og batteridrevet.
Alle kan bidra til minimering av CO2-utslipp
Ca. 40% av verdens totale energiforbruk benyttes til bygninger. Energien brukes til oppvarming, nedkjøling, ventilasjon, lys og apparater, varmtvann m.v. Det er muligheter for store innsparinger på dette området, så er man bevisst på dette, er det gode miljøhensyn og mange penger å spare for samfunnet. Alle kan være med. 
Energi fra solen – gjennom glasset 
Et vindu er årsak til varmetap. Men huset mottar også mye passiv solvarme inn gjennom glasset, noe som bidrar til å varme opp boligen. Ser man holistisk på boligens ”energiregnskap”, er det derfor mulig å sette inn vinduer uten at energibehovet stiger merkbart. 
Takvinduers varmeenergi 
Man skal naturligvis velge den type vinduer som passer til alle éns krav til vindusåpninger i boligen. Men ser man isolert på den oppvarmningen av boligen fra solen, som skjer gjennom glasset, har takvinduer bedre varmeenergi enn fasadevinduer pga. takvinkelen. 
Glasset spiller også en rolle 
Alle VELUX takvinduer leveres som standard med 3-lags glass, som gir glimrende varmeisolering. 3-lags glass har easy-clean- og antidugg-belegg som minimerer og forsinker utvendig kondens.
Solskjerming holder på varmen i boligen 
Med de forskjellige solskjermingstypene fra VELUX kan boligens varmetap gjennom glasset i takvinduene reduseres med opp til 21%. De mest effektive typene er rulleskodder, blendingsgardiner og dobbeltplisségardiner. 
Solskjerming holder varmen ute 
Om sommeren når vi ønsker det kjølig inne, kan de forskjellige solskjermingstypene hindre en del av varmen i å slippe inn i boligen gjennom takvinduene. 
Den mest effektive metode for å forebygge oppvarmingen av rommet i de varme måneder er å stoppe solstrålene før de treffer glasset. VELUX rulleskodder og VELUX markiser, som sitter på utsiden av takvinduet hindrer dette mer effektivt enn innvendig solskjerming
Automatisér de funksjoner som bidrar til Bolig i balanse 
Den optimale utnyttelse av passiv solvarme gjennom takvinduene fås ved å forprogrammere og fjernbetjene takvinduer, solskjerming og rulleskodder. Få dem til å åpne, lukke, rulle ned - og opp på bestemte tidspunkt som passer til familiens rytme – og til våre breddegrader.
Dagslys er sunt for kroppen
Dagslys er en katalysator for at den menneskelige organismen kan omdanne vitamin D til kalcium, så det er viktig å få dagslys - hele året. 
Dagslys er godt for sinnet. Dagslys gir generelt velvære og energi. Det er nå også bevist at dagslyset hjelper til med å synkronisere den naturlige livsrytmen,og virker som en naturlig anti-depressiva. Vi mennesker skal således ha dagslys for å unngå å bli deprimert. 
Godt og dårlig lys og dets konsekvenser. Gode lysforhold bedrer den visuelle yteevne og gir god atmosfære, mens dårlige lysforhold kan gi vondt i øynene, hodepine, utilpasshet og uklart syn. Gjenskinn og blending. Selv om dagslys er godt for oss, kan blending og gjenskinn være sjenerende. Ta derfor høyde for det når du planlegger hvor takvinduene skal plasseres. Alternativt kan det monteres solskjerming på takvinduene for å hindre gjenskinn og blending. 
Takvinduer, fasadevinduer eller en ark? 
Man skal naturligvis velge den type vinduer, som passer til alle éns krav til vindusåpninger i boligen. Men ser man isolert på mengden av lys som strømmer inn i boligen, er takvinduer i stand til å gi 100% mer lys en fasadevinduer og 200% mer lys en fasadevinduer plasseret i en kvist. 
Fukt og dårlig utluftning påvirker helsen
Luften i boligen inneholder forskjellige slags uønskede luftbårne substanser. Da god luftkvalitet er viktig for inneklimaet, er det viktig at vi ventilerer boligen grundig flere ganger daglig. Særlig for å fjerne fukt, men også lukt og gasser fra bygningsmaterialer, og tobakksrøyk, støv, allergener og radon. 
Det er en rekke situasjoner hvor det er særlig viktig å få luftet ut: om morgenen, når det lages mat, under og etter badning, under og etter rengjøring og hvis det tørkes tøy innendørs. Sistnevnte frarådes normalt, da fukten fra tøyet skaper et dårligere inneklima. 
Mer ventilasjon er påkrevet nå enn tidligere. Med den stigende t-lags glassetthet i de bygningene som oppføres, stiger kravet til ventilasjon. 
Bakgrunnsventilasjon med VELUX takvinduer. 75% av tiden kan en åpen lufteklaff på VELUX takvinduet som bakgrunnsventilasjon dekke utluftningsbehovet. 
Det er ikke dyrt å lufte ut – heller ikke om vinteren. Ved å lufte kortvarig ut i 5 minutter 2–3 ganger om dagen med gjennomtrekk mister ikke boligen mye varme. Vegger og møbler rekker ikke å bli avkjølt og derfor er det kun luften, som skal gjenoppvarmes. 
Det er dyrere å varme opp fuktig luft enn tørr luft. Så luft regelmessig ut - særlig etter bad, matlaging og annen aktivitet, når fukt og damp slippes løs i boligen. 
Effektiv utluftning via takvinduer under mønet. Benytt skorsteinseffekten og la den friske luften strømme inn fra siden av huset og slippe ut gjennom takvindune i toppen av huset. Skorsteinseffekten er særlig effektiv i fleretasjers bygninger, hvor fasadevinduer i underetasjen kan åpnes samtidig med takvinduene under mønet.


Sunne hjem med dagslys og frisk luft

Den mest energieffektive takvinduløsningen bygger på INTEGRA®, et softwarebaseret styresystem, som gjør alle vinduets funksjoner elektriske og programmérbare. Med INTEGRA® kan du via en brukervennlig kontrollpad utnytte og tidsinnstille alle vinduets funksjoner. På kontrollpaden finner du også VELUX Energibalanse-programmet, som automatisk lufter ut og regulerer solskjermingen i overensstemmelse med boligens geografiske plassering, årstider ol. Med INTEGRA® er den energieffektive boligen kun noen få klikk unna.