Energikalkulator

Energikalkulatoren kan brukes til å avgjøre ytelsen til vinduet i henhold til energirammeberegninger som dekker varmetap, solvarmetilskudd og områder for naturlig ventilasjon gitt for den spesifikke vindusstørrelsen.

I de tilfeller der produktet er CE-merket, oppgis også den CE-merkede U-verdien med spesifikasjon av referansestørrelsen. De CE-merkede U-verdiene er også gitt av Ytelseserklæringen og muliggjør sammenligning mellom produkter, på tvers av vindusvarianter og produsenter. Full ytelseserklæring finner du på www.velux.com/ce-ukca.

Velg produkt

* Feltet må fylles ut


Dette er resultat(ene)