Detaljtegninger

VELUX takvindu montert i BORDTAK med inndekning EDW, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF
VELUX takvindu montert i TORVTAK med inndekning type EDL, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSD
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp-eller midthengslet takvindu montert i TAKSTEIN med inndekning EDW, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp-eller midthengslet takvindu montert i SKIFER med inndekning EDL, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF

Topp-eller midthengslet takvindu montert i TAKPAPP med inndekning EDL, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og utforingspanel LSC

Last ned DWG 
Last ned PDF

2 stk topp-eller midthengslede takvinduer montert over/under, med 100mm karmavstand, i TAKSTEIN  med inndekning EDW/EKW, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC

Last ned DWG
Last ned PDF
Topp- midthengslet takvindu over fastkarmsvindu montert i TAKSTEIN  med inndekning type EDW, ETW isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC/LLC
Last ned DWG
Last ned PDF
2 stk topp- eller midthengslede takvinduer montert over 2 fastkarmsvinduer med 100mm karmavstand s/s, i TAKSTEIN med inndekning EKW-ETW, hjelpesperre EKY, isolasjonskrage BDX, undertakskrave BFX og utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF
2 stk topp-eller midthengslede takvinduer montert side/side med 18mm karmavstand i TAKSTEIN  med inndekning EBW, hjelpesperre EBY, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC-spesial
Last ned DWG
Last ned PDF

VELUX takvinduer montert side/side med 18mm karmavstand montert i SKIFER med inndekning EBL, hjelpesperre EBY, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC-spesial

Last ned DWG
Last ned PDF
VELUX takvindu montert i BÅNDTEKKET tak med inndekning EDE, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp-eller midthengslet takvindu montert i flaggløsning s/s og o/u 100mm i TAKSTEIN med inndekning EKW, hjelpesperre EKY, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp-eller midthengslet takvindu montert s/s 100mm i BÅNDTEKKET tak med inndekning EKE, hjelpesperre EKY, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF
VELUX takaltan GDL montert i TAKSTEIN  med inndekning EDW, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC/LLC
Last ned DWG
Last ned PDF
VELUX takterrasse GEL montert s/s 18mm karmavstand med inndekning  EEW for TAKSTEIN, hjelpesperre EBY, isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LS-/LVI
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp-eller midthengslet takvindu og fasadevindu VFE montert i SKIFER med inndekning EFL , isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LS-/LVI
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp- eller midthengslet takvindu og fasadevindu VFE montert i TAKSTEIN  med inndekning EFW , isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LS-/LVI
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp-eller midthengslede takvinduer og fasadevinduer VFE montert side/side m/100mm karmavstand, i TAKSTEIN  med inndekning EFW m/TUD (nedløpsrør), isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LS-/LVI
Last ned DWG
Last ned PDF
Topp-eller midthengslede takvinduer montert i møne, i TAKSTEIN  med inndekning EKX --88 og EDW , isolasjonskrave BDX, undertakskrave BFX og VELUX utforingspanel LSC
Last ned DWG
Last ned PDF