Råd og veiledning

Tydelig merkevarekommunikasjon gir gode resultater

En rekke undersøkelser viser at en tydelig, enhetlig kommunikasjonsstrategi kan være avgjørende for å definere posisjonen din i markedet og tiltrekke nye kunder. Når alle presenterer merkevaren med samme layout, samme bilder og samme budskap, opplever kundene merkevaren som solid og pålitelig.

På høyre side har vi samlet en liste med funn som underbygger at en tydelig merkevare gir økt omsetning.

 • 1. Selskapet veier tyngre enn det enkelte produktet 

  En nylig gjennomført undersøkelse* om hvor villige folk er til å kjøpe eller anbefale noe, viser at selskaper får 10–12 % flere anbefalinger enn produktene de selger. Dette tyder på at selskapets merkevareverdier og designstrategi bør prioriteres høyere enn produktkategoriene i markedskommunikasjonen.

  * Kilde: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 2. Godt omdømme betyr flere potensielle salg

  En nylig gjennomført undersøkelse* om forholdet mellom selskapenes salgspotensial og omdømme (basert på fire parametere – renommé, tillit, følelse og beundring) viser at salgspotensialet nesten dobles hvis omdømmet øker fra 70 til 80 poeng.

  * Kilde: Reputation Institutes årlige undersøkelse i 15 land, 2015

 • 3. Bærekraft øker merkevarens verdi

  En ny rapport* viser at merkevarer som støtter bærekraft, har opplevd en salgsvekst på 4 % sammenlignet med 1 % for resten av markedet. 66 % av forbrukerne sier de er villig til å betale mer for merkevarer som støtter bærekraftig utvikling.

  * Kilde: The Sustainability Imperative, Nielsen Report, 2015

 • 4. Godt omdømme gjør selskapet mer robust

  Selskaper i hele verden sliter fortsatt med lav profitt og svake salgstall etter finanskrisen i 2008. Selskapene som har klart å forbedre eller opprettholde omdømmet sitt blant forbrukerne, har imidlertid fått uttelling fra investorene, slik at de har opplevd vekst i et ellers nesten stillestående marked.*

  * Kilde: Reputation Institutes årlige undersøkelse i 15 land, 2015

Vår erfaring er at merkevarer som gjenspeiler kravet til bærekraft, vokser mer og raskere.

Disse merkevarene sto for halvparten av selskapets vekst i 2014, og vokste dobbelt så raskt som resten av virksomheten.

Paul Polman, CEO Unilever 2015


Det som virkelig betyr noe: naturlig dagslys, frisk luft og gratis energi

Mens vi leser tall og teller penger, er det viktig å huske hvor disse verdiene stammer fra. VELUX produktene bygger på noen få enkle, men svært viktige, fordeler i hjemmet. Når du velger en VELUX løsning, får du et lysere og mer komfortabelt hjem – som samtidig er sunnere og mer energieffektivt. Naturlig dagslys erstatter kunstig belysning, og frisk og ren luft tilføres alle rommene i huset. Du får gratis soloppvarming når det er kaldt ute, og naturlig avkjøling når det er varmere. Hele energiprofilen til bygningen forbedres takket være ThermoThechnology™ og glass med god isolasjon.