SEM
(Google Ads, Microsoft Advertising, Yahoo osv.)

VELUX varemerket som søkeord

VELUX forhandlere har både Googles og VELUX Gruppens tillatelse til å kjøpe VELUX varemerket som søkeord i alle søkemotorer for å tiltrekke trafikk til landingssider der det bare selges og markedsføres VELUX produkter.

VELUX forhandlere har ikke tillatelse til å bruke VELUX varemerket for å tiltrekke trafikk til landingssider der det selges eller markedsføres konkurrerende produkter.
 

VELUX varemerket i annonsetekster

Forhandlere har alltid tillatelse til å bruke et varemerke som underdomene i visningsadressen i en annonsetekst, f.eks. www.xxxxx.xx/VELUX

Google tillater bare at varemerkeeieren kan bruke et varemerke i overskriften og beskrivelsen i annonsetekster (bortsett fra i markedene GB/IE/US/CA). Varemerkeeieren må gi Google-kontoen din godkjenning til å bruke varemerket sitt i annonsetekstene dine. På grunn av VELUX Gruppens markedsposisjon gir vi derimot ikke slik godkjenning til VELUX forhandlere. I stedet bør du skrive «gardiner til takvinduer» i annonseteksten.

VELUX Gruppen og Google tolerer ikke tekstmanipulasjon som f.eks. «VELUXgardiner» i annonsetekster. VELUX Gruppen registrerer alle overtredelser og rapporterer disse til Google. Tekstmanipulasjon anses som et brudd på retningslinjene.

Google Shopping (PLA)

VELUX varemerket som søkeord

VELUX forhandlere har både Googles og VELUX Gruppens tillatelse til å kjøpe VELUX varemerket som søkeord i alle søkemotorer for å tiltrekke trafikk til landingssider der det bare selges og markedsføres VELUX produkter.

VELUX forhandlere har ikke tillatelse til å bruke VELUX varemerket for å tiltrekke trafikk til landingssider der det selges eller markedsføres konkurrerende produkter.
 

Tekst i Google Shopping

Google og VELUX Gruppen tillater at alle VELUX forhandlere bruker VELUX varemerket i tekst på Google Shopping, f.eks. «VELUX vinduer» eller «VELUX gardiner».

VELUX forhandlere har ikke tillatelse til å kalle kompatible gardiner for VELUX gardiner.
 

Bilder i Google Shopping

VELUX forhandlere anbefales å bruke originale produktbilder fra VELUX i Google Shopping.

VELUX forhandlere har ikke tillatelse til å sette inn VELUX logoen i bildene i Google Shopping.

SEO

Sidetitler, metabeskrivelser, overskrifter, ALT-tagger i bilder og linker

VELUX forhandlere oppfordres til å bruke VELUX varemerket, f.eks. «VELUX takvinduer» eller «VELUX gardiner», i sidetitler, overskrifter og metabeskrivelser på sider der det bare selges og markedsføres VELUX produkter, for å sørge for en bedre organisk rangering.

VELUX forhandlere kan også ta med VELUX varemerket i ALT-tagger i bilder for å sørge før at VELUX produkter vises i bildesøk.

VELUX forhandlere kan bygge linker med VELUX varemerket til sider der det bare selges VELUX-produkter.

Når VELUX logoen brukes på sider der det selges eller markedsføres VELUX produkter, oppfordres VELUX forhandlerne til å linke til det lokale VELUX nettstedet.

VELUX forhandlere skal ikke bruke VELUX varemerket i sidetitler, metabeskrivelser, overskrifter og ALT-tagger i bilder for å tiltrekke trafikk til landingssider der det selges eller markedsføres konkurrerende produkter.

VELUX forhandlere kan ikke bruke VELUX varemerket i forbindelse med linker til sider der det selges eller markedsføres konkurrerende produkter.