Innbygging og teknikk for VELUX montører

Innbygging VELUX takvinduer
Montering VELUX utforingsplanel LSC

Plassering og størrelser

Vinduets størrelse og takvinkel påvirker utsikten og hvor mye lys som slippes inn. 

VELUX takvinduer bør monteres med gripelisten mellom 185-220 cm over gulvet, for å ivareta en enkel betjening og ønske om utsikt stående.
Normal øyehøyde sittende er ca. 120 cm over gulvet, og takvinduet bør derfor plasseres ca. 90 cm over gulvet for å sikre den optimale utsikten. En lav takvinkel krever således lange vinduer for å oppfylle disse kravene.

VELUX anbefaler at det samlede lysmålet skal være 10 -20% av rommets gulvareal. Det er en god rettesnor, men se også godt på rommet og overvei hvor takvinduet vil passe best inn. Se rød rubrikk i størrelseskjema for lysmål i m

Ved å kombinere flere takvinduer, i høyden, sideveis eller ned i fasaden skapes en flott panoramautsikt og mye naturlig lys slippes inn i rommet.

Se her for komplett størrelsesdiagram.

Plassering av VELUX takvindu
Størrelser VELUX takvinduer

Installasjons-produkter

Installasjonsprodukter omfatter alle innvendig og utvendig produkter for å sikre en en tett og kompakt innbygging. Valg av inndekning avhenger av type takmateriale og karmavstand ved montering.

Detaljtegninger

Ulike takmaterialer kan kreve en tilleggsveiledning. Her er det samlet tegninger på de fleste innbyggingsvarianter.

 

Teknisk

Utveksling

Hvis avstanden mellom sperrene ikke passer til bredden på det valgte takvinduet, er det nødvendig å lage en utveksling i takkonstruksjonen.

Av hensyn til isolering bør takvinduer monteres med en avstand på 20–30 mm fra sperrene til sidekarmene.

Sørg for plass til utforingen

Det er selvfølgelig viktig å sikre seg at takkonstruksjonenes veksler gir plass til VELUX utforingens loddrette underdel og vannrette overdel. Dette gjelder så vel ved nybygg som ved renoveringsoppgaver. Ved hjelp av tegningene på denne siden og tabellen kan den påkrevde avstanden fra oversiden av karmen til vekselen bestemmes raskt. Legg merke til at avstanden varierer med takvinkelen.

 
 


Minste avstand til vekslingsbjelke:

Definisjon av avstander 
D = Taktykkelse. Avstanden måles fra lektens overside til innerveggens ytterside. 
A = Minimumsavstand fra utvendig side av underkarmen til vekselens overside. 
B = Minimumsavstand fra utvendig side av overkarmen til undersiden av vekselen. 

Minimumsavstanden nede (A) og oppe (B) finner du ved å gange taktykkelsen med forholdstallet utenfor den aktuelle takvinkelen i skjemaet. 
Se eksempelet nedenfor:

Eksempel 
Takvinkel: 40° 
Taktykkelse D: 25 cm 

Min. avstand A til veksel nede: 
D x 0,84 = 25 x 0,84 = 21 cm 

Min. avstand B til veksel oppe: 
D x 1,19 = 25 x 1,19 = 30 cm

Takvinkel A (i cm) B ( i cm)
15º Dx0,58 Dx1,73
20º Dx0,58 Dx1,73
25º Dx0,58 Dx1,73
30º Dx0,58 Dx1,73
35º Dx0,70 Dx1,43
40º Dx0,84 Dx1,19
45º
Dx1,00 Dx1,00
50º
Dx1,19 Dx0,84
55º
Dx1,43 Dx0,70
60-90º
Dx1,73 Dx0,58

 

 

Tegning av tiltak for å få plass til BDX i standard tak med c/c 60cm sperreavstand

Tilpasning av isolasjonskrave BDX i lektet tak

ved montering av vinduer i bredde 55 og 114cm

For å sikre en tett og kompakt innbygging bør VELUX innbyggingselementer benyttes
-Isolasjonskrave for den beste isoleringen
-Undertakskrave for optimal tetting mot undertaket 

Ved montering av VELUX takvinduer anbefaler vi alltid at hullet er vinduets bredde + 50-60mm. Dette gir plass til BDX isolasjonskrave som sikrer enklere innbygging og minimerer kuldebroer

Hvi det ikke lar seg gjøre å veksle ut som anbefalt, passer VELUX takvinduer med bredde 55 og 114cm i standard tak med c/c 60cm sperreavstand. For å få plass til BDX isolasjonskrave er det da nødvendig med følgende enkle tiltak i takkonstuksjonen

Sløyfe og lekte plasseres i nødvendig avstand fra karm. (se figur) - da dannes rom for isolasjonskravens sidestykker. reduser høyden på isolasjonskravens sidestykker, slik at samlet høyde tilsvarer tykkelsen på sløyfe og lekte. Dette gir en mer korrekt innbygging med tilfredstillende isolasjon

Plass til å dreie vinduet rundt

Hvis det skal monteres vindushylle under takvinduet, må det tas høyde for en minimumsavstand til underkarmen. det gjøres av hensyn til muligheten for å dreie vinduet helt rundt når glasset skal rengjøres utvendig eller rammen skal tas av.

Mål for verdien A i cm

Takvinduets høyde  Takvinkel 20 gr  Takvinkel 30 gr 
 78  8  4
 98  18  12
 118  25  17
 140  31  22
 160  38  28
 180  45  33


VELUX takvinduer med hjelpesperre

Hjelpesperre

Det optimale taket har flere takvinduer ved siden av og/eller over hverandre. VELUX hjelpesperre leveres for sammenbygging med 18mm (EBY)  og 100mm (EKY) karmavstand side/side. Ved bruk av EBY/EKY må overlengde beregnes på 90-100cm (+vinduets lengde). EKY er selvbærende i hele sin lengde. EBY kan brukes i flaggløsninger med fast vindu nederst og mks 118cm høyde øverst.

Til tak/fasadeløsning 18mm side/side leveres knekksperre med justerbar vinkling.

Den åpenbare fordelen med å benytte VELUX hjelpesperre er at de bygger mindre inn i rommet enn det taksperren gjør.

EBY (18mm) bygger 98 mm inn i rommet og EKY(100 mm) bygger kun 69 mm. En løsning med hjelpesperre(r) slipper derfor mer lys inn i rommet enn om du beholder den opprinnelige takbjelken og kler inn denne. Dessuten kan hjelpesperrene leveres i samme utførelse som vinduet du monterer. Dermed kan overflatebehandling spares, og du har levert et komplett produkt.

 Høyde på takvinduet  Lengde på hjelpesperre
 78cm  200cm 
 98cm  200cm
 118cm  275cm
 140cm  275cm
 160cm  275cm
 180cm  350cm