VELUX takvinduer vintervedlikehold snø og is

Vintervedlikehold

VELUX takvinduer vintervedlikehold
Snø og is på VELUX takvinduer

Vinter og snøsmelting

I områder med lange kalde perioder og mye snø er det viktig å sørge for at takvinduene ikke er dekket med mye snø over lengre tid. 

Ved temperaturstigning smelter snøen. Det vil alltid være et lite varmetap rundt takvinduet som fører til ekstra snøsmelting. Når dette vannet renner ned til den delen av takflaten som er bedre isolert, vil smeltevannet kunne fryse til is. Hvis det er svært kaldt vil det kunne dannes issvuller i underkant av vinduet, som kan hindre ytterligere smeltevann å renne av vinduet. Dette kan medføre at smeltevann trenger inn gjennom vinduet. Verken vinduet eller taket er normalt konstruert for å motstå det vanntrykket som oppstår når vinduet står under vann. 

Lufteklaffen skal være lukket vinterstid for å redusere varmetap og snøsmelting, samt kondens mellom ramme og karm.   Husk også å sjekke at lufteklaffen på de automatiske takvinduene er lukket, da denne forblir åpen når vinduet lukkes av regnsensoren.

Anbefalinger ved montering

  • Installere VELUX TripleProtect takvindu utstyrt med spesialpakninger og forseglede skruer.
  • Forsikre at det er undertak i takkonstruksjonen og at det er tett rundt vinduet. Mange takmaterialer er ikke tette nok mot smeltesnø.
  • Isolere skikkelig rundt vinduet for å unngå kuldebro.
  • Forsikre at dampsperren blir riktig satt inn for å forhindre at fuktig luft trenger ut rundt vinduet.
VELUX takvinduer vintervedlikehold

Vedlikehold

Følgende forholdsregler vil avhjelpe/forhindre problemer med vannlekkasjer.

  • Forsikre deg at smeltevann alltid kan renne uhindret av takvinduet og inndekningen rundt vinduet.
  • Sikre vinduet og inndekningen ved å ta bort snø og is slik at snø og smeltevann kan renne uhindret vekk.
  • Dersom det er vanskelig eller umulig å komme til taket rundt vinduet er det mulig å installere varmekabler rundt takvinduet.

Informasjon om snø og is på og rundt VELUX takvinduer.

Varmekabler

Varmekabler er hensiktsmessig rundt nedre halvdel av vinduet, for å sikre at smeltevann ledes unna. Det er også viktig med en videreføring til takrenner og takrennenes nedløp.
Prinsippskisser kan lastes ned her;  Prinsippskisse 1        Prinsippskisse 2

Monteringsveiledning for varmekabler.

Spørsmål om snø og is

Hjelper det ikke å skifte pakninger?

Det renner vann inn av vinduet, kan dere hjelpe meg?

Vinduet sitter for høyt til at vi rekker opp, og det er for farlig å gå på taket.
Hvorfor er det vanninntrengning kun fra det ene vinduet og ikke fra de andre takvinduene jeg har?
Jeg har fjernet snø og is som dere anbefalte, men det kommer fortsatt vann inn.