Visste du at…?

Vi puster inn 22.000 ganger om dagen – og for det meste dårlig luft…1)

1) American Lung Association: www.lung.com/your-lungs/

Visste du at…?

Vi tilbringer 90% av tiden vår innendørs – bor, jobber, lærer og leker… 1)

1) NEST-Project, Technical Univeristy Berlin, European comission 2004

Visste du at…?

Læringskapasiteten til barn øker med opptil 15% i godt inneklima… 1)

1) "Indoor Environment and learning in Schools", International Centre for Indoor environment and Energy (ICIEE), Technical Univeristy Denmark, 2013.