Sammen med WWF skal vi gjenvinne våre CO2-utslipp gjennom bevaring av skogen.
En plan for fremtiden starter med fortiden vår

Med vår bærekraftsstrategi 2030 forplikter vi oss til å fange våre historiske CO2-utslipp og oppnå karbonnøytralitet til 100-årsjubileet i 2041.
Se lysere hjem med VELUX takvinduer

Ett vindu. Tre ganger så mye utsikt.

Ta styringen over hjemmet ditt