Informasjon til europeiske VELUX kunder om CE-merking

Fra 1. juli 2013 er CPD-direktivet (byggevaredirektivet) erstattet av CPR-forskriften 305/2011, som sier at alle byggevarer i Norge, som hører inn under en harmonisert europeisk standard, må være CE-merket. Vi kan derfor bekrefte at alle VELUX takvinduer, vinduskupler, røykventilasjon, glass, utvendige screens og rulleskodder som hører inn under en harmonisert standard, er CE-merket i henhold til byggevareforskriften.

Du finner mer informasjon i PDF-filen om CE-merking. Nedenfor finner du ytelsesdeklarasjonen for ditt bestemte produkt.

Vennligst merk at det ikke bare er produktkoden som må oppgis, f.eks. GGL M08 3073G, men også produksjonskoden, f.eks. 25 AB 04 C.