Vedlikehold av takvinduer — Kondens

VELUX takvinduer stue
VELUX takvinduer
VELUX takvindu
For mer enn 80 år siden oppfant VELUX takvinduet, og det er ingen annen fabrikant som kan se tilbake på lenger erfaring innenfor dette området. Med et VELUX takvindu får du et kvalitetsprodukt, men likevel kan det også for VELUX takvinduer oppstå kondens.
Hva er kondens?
Kondens dannes når fuktig luft avkjøles, altså et naturlig fenomen og ikke en produktfeil. Siden luft inneholder mindre fuktighet ved lave temperaturer enn ved høy temperatur frigjør den fuktige luften vann. På denne måten dannes det en tynn vannfilm – kondens – dette oppstår spesielt på kalde og glatte overflater som speil, fliser og også på takvinduer.
Når fuktig luft frigjør vann ved store temperaturforskjeller, danner det seg et tynt vannslør i vinduskarmer, glass og andre kaldere overflater.
Når fuktig luft presses gjennom vinduspakningene kan det oppstå kondens som kan fryse til is inne i karmen om vinteren

Derfor oppstår kondens
Kondens er et tegn på at fuktnivået er for høyt og det er nødvendig med mer ventilasjon. En gjennomsnittlig familie på fire personer produserer fra 10 til 15 liter kondens. Dette stammer fra baderom, klesvask, matlaging og gjennom fuktighet fra huden. 

Når varmluft stiger opp til taket og takvinduene, skapes det et overtrykk. Den fuktige luften presses gjennom vinduspakningene til utsiden og fuktigheten legger seg på den kjøligere vindusrammen og glasset. Det vil da se ut som om det lekker vann fra karmen – og vannet vil også sette seg inne i karmen under beslaget.

Løsning
Kondens forsvinner ikke av seg selv og må luftes ut for å unngå at det setter seg i boligen. 

Aktiv ventilasjon spiller en avgjørende rolle for å forhindre kondens, det må derfor sikres riktig samspill mellom temperatur og fuktighet.  Lufteklaffen skal være lukket vinterstid for å redusere varmetap og snøsmelting, samt kondens. 

Boliger uten tilstrekkelig ventilasjon/balansert ventilasjon, i henhold til teknisk forskrift, må sikre dette for å unngå kondens. 

Vedlikehold av vinduets pakninger og pakningene til lufteklaffen er også viktig. Vinduet må være korrekt innbygget for tilfredsstillende pakningstrykk. 

Kondens forsvinner ikke av seg selv og må luftes ut for å unngå at det setter seg i boligen.

Tips for bedre inneklima:

  • Utfør sjokkluftning ved å åpne flere tak- og fasadevinduer 5-10 min - fire ganger om dagen. La aldri vinduene stå permanent på gløtt.
  • Luft tilstrekkelig etter matlaging og dusjing.
  • Ikke bruk luftfukter i hjemmet.
  • På takvinduer bør solskjerming «rulles opp» når det ikke er behov for skjerming.
  • Ved høy fuktighet, for eksempel når du tørker tøy innendørs, må du lufte oftere, selv om det er et ventilasjonssystem tilgjengelig.
  • Prøv å holde et innendørs fuktighetsnivå på under 60% sommerstid (målbart med et hygrometer) og mellom 20-40% om vinteren, ved en romtemperatur på 21°. Støvmidd dør når fuktighetsnivået faller under 50%.