Vedlikehold av VELUX takvinduer

Last ned veiledninger for bruk og vedlikehold av VELUX takvinduer

Last ned en veiledning for bruk og vedlikehold av dine VELUX takvinduer. Bruk informasjonen fra typeskiltet på vinduet for å finne rett veiledning. 
Takvinduer, skråtak - hvitmalt/lakkert furu (GGL/GPL/GHL/GLL/GZL/GTL/GXL/GFL)
Takvinduer - polyuretan/vedlikeholdsfritt (GGU/GPU/GHU/GLU/GTU/GXU)
Vinduer for spesielle formål (GDL/GEL)
Takvinduer for uisolerte rom (GVO)
Type design

Slik identifiserer du ditt VELUX takvindu:

Alle VELUX takvinduer produsert etter 1968 har et typeskilt med nøyaktig informasjon om vinduet. Skiltet sitter i høyre hjørne av den øvre vindusrammen, bak lufteklaffen. På takvinduer produsert etter 03.2012 sitter skiltet på venstre side.

1. Type
2. Størrelse
3. Variant
4. Produksjonskode

Service

Vedlikehold av treverk

Treverket har fått en overflatebehandling fra fabrikken og kan rengjøres med vanlige rengjøringsmidler beregnet for husholdningsbruk. Det må få ytterligere behandling minst hvert fjerde år og ellers ved behov. Vinduer som er utsatt for sterk varme, sterkt sollys og særlig høy fuktighet (f.eks. på kjøkken eller bad), må imidlertid behandles minst annethvert år.
Wood maintenance painting

Vedlikehold av overflate

Fjern overflatebehandlingen (lakk eller maling). Sørg for at overflaten er ren og tørr, og påfør grunning på treverket. Når grunningen er tørr, påfører du et lag med vannbasert akryllakk/maling (følg alltid produsentens anvisninger). Bruk samme fremgangsmåte på de berørte områdene hvis lakken/malingen er skadd. VELUX har et reparasjonssett med original lakk eller maling.

Når du behandler treverket, er det viktig å beskytte pakningene for å hindre at lakken/malingen smitter av på pakningene og gjør dem stive/harde, slik at de ikke fungerer som de skal.
Slik rengjør du glasset
Drei rammen 180 grader for å rengjøre det utvendige glasset. Rammen må låses på plass ved å skyve skåten inn i pusseproppen nederst på sidekarmen. Denne sikkerhetsfunksjonen gjør at du har begge hender fri til rengjøring. Rengjør glasset med en myk, ren og lofri klut/pusseskinn/ikke-slipende svamp eller en ren vindusnal som ikke er av metall. Rent vann er normalt tilstrekkelig til rengjøring av glasset. Vanlige rengjøringsmidler uten slipemidler kan også brukes. Bløtt vann egner seg best for rengjøring av glass. I områder med hardt vann skal du derfor tilsette litt rengjøringsmiddel for å bløtgjøre vannet eller tørke vekk alt overskytende vann etter rengjøring.
Cleaning the frame

Tips

  • Unngå at silikon kommer i kontakt med glasset 
  • Ikke bruk rengjøringsprodukter som inneholder slipende partikler 
  • Ikke bruk kjemiske produkter til rengjøring av glasset 
  • Unngå at skarpe eller slipende gjenstander, deriblant smykker, kommer i kontakt med glasset 
  • Forsøk aldri å tørke vekk smuss fra glasset uten først å bruke vann 
  • Hvis det pågår arbeid i nærheten av glasset, skal glasset beskyttes med en ren plastfolie for å hindre eventuell sprut eller flekker fra kjemisk aggressive og slipende komponenter 
Service

Slik rengjør du luftfilteret

Luftfilteret kan tas ut og vaskes med vanlige rengjøringsmidler beregnet for husholdningsbruk. Drei vinduet helt rundt og fest det i rengjøringsstilling før du tar filteret ut av filterskinnen. VELUX leverer nye filtre, som kan kjøpes i VELUX nettbutikken som del av våre vedlikeholdsett (ZZZ 220). 
Man cleaning the flashing

Slik rengjør du inndekningen

Det er viktig å sørge for at vannet alltid kan renne av taket og ned i avløpsrennene rundt.

Blader og annet smuss skal fjernes fra inndekningen rundt vinduet etter behov og minst én gang i året, slik at regnvannet kan renne fritt.
Condensation woman ventilation

Kondens på takvinduer

Kondens er den fuktige, tåkeaktige avleiringen på gjenstander som f.eks. flasker, speil, fliser eller vindusruter. Les mer om årsaker til kondens i linken her.
Snow and ice

Snø og is

I områder med lange kalde perioder og mye snø kan VELUX takvinduer være dekket med mye snø over lengre tid i løpet av vintersesongen.
Woman looking through the open roof window

Elektriske takvinduer

Vi anbefaler at gassfjærene skiftes ut innen 10 år etter montering av vinduene, da yteevnen sannsynligvis vil avta med årene.

Vi anbefaler at motorene byttes innen 10 år etter montering av vinduene for å hindre funksjonsfeil.