Se monteringen

Installasjonsprodukter

Monteringsprodukter til VELUX takvinduer
1
Original VELUX
inndekning
Undertakskrave BFX
Av-vannings
renne
Isolasjonskrave
BDX
Dampsperre
krave BBX
Foringer
LSC / LSD
VELUX inndekninger sikrer en tett og diskré utvendig tekking rundt vinduene.

Undertakskraven sikrer en tett tilslutning mellom VELUX takvindu og undertaket.
Av-vanningsrenne
sørger for drenering av vann over vinduet.

VELUX isolasjonskrave isolerer fra overkantlekt til taktro for å hindre kuldebro
Sikrer en diffusjonstett overgang mellom VELUX takvindu og takkonstruksjonens dampsperre
Utforingspanelene leveres som komplette sett, dampsperrekrave og gerikter medfølger. 

Inndekning

Inndekning til VELUX takvinduer
VELUX takvinduer inndekning EDW standard
VELUX takvinduer inndekning EDL standard
VELUX takvinduer inndekning EDJ
VELUX takvinduer inndekning EDN
VELUX inndekning EDW standard
  • Kan benyttes til takvinkler mellom 15° og 90°.
  • EDW til profilerte takmaterialer inntil 120 mm profilhøyde.

VELUX inndekning EDL   standard
  • Kan benyttes til takvinkler mellom 15° og 90°.
  • EDL til flate takmaterialer inntil 16 mm tykkelse.
VELUX inndekning EDE
  • Kan benyttes til takvinkler mellom 15° og 90°.
  • Til båndtekking (formbare tynnplater) i kobber og sink.    
VELUX inndekning EDQ
  • Kan benyttes til takvinkler mellom 15° og 90°.
  • For prefalsede stålplater, fra for eksempel Plannja og Ruukki.

Ekstra isolasjon og beskyttelse

Optimaliser ditt nye takvindu for å sikre en energieffektiv og holdbar installasjon. Systempakkene inneholder, foruten inndekning (og foring/BBX), isolasjonskrave BDX, isolerer fra overkant lekt til taktro for å hindre kuldebro, og undertakskrave BFX, som gir en fleksibel og tett forbindelse mellom undertaket og vinduskarmen. Avvanningsrennen sørger for at vann renner vekk fra vinduet.

Last ned prisliste

VELUX foringsprodukter