Produkt-advarsel   røykventilasjon

VELUX Gruppen har utstedt en advarsel til sine kunder om en låsering som kan løsne i VELUX røykventilasjonsvinduer. 

Les mer
De berørte produktene ble solgt mellom 1. mars 2015 og 10 januar 2016 .Ved situasjoner hvor det er betydelig snølast på vinduet kan låseringen løsne av seg selv når vinduet skal åpne, med den konsekvens at vinduet ikke åpnes . Hvis det ikke er betydelig snølast, men bare moderat snømengde, vil vinduet åpne, selv med en defekt låsering .På oversiden av vinduets vipperamme er det et typeskilt. Typeskiltet kommer til syne når man åpner vinduet med lufteklaffen. Hvis røykventilasjonsvinduet har denne feilen vil man se følgende informasjon i øvre venstre del av typeskiltet :

VELUX Gruppen vil stå for reparasjon av denne defekten.

Ta kontakt med oss umiddelbart på telefon 22510600, eller via mail; teknisk@velux.no hvis du har kjøpt et røykventilasjonsvindu med et av de ovennevnte serienumrene.