International VELUX Award

Juryen ved The International VELUX Award har valgt ut 10 regionale vinnere og én hederlig omtale blant de 579 innsendte prosjektene.

International VELUX Award 2020

Juryen ved The International VELUX Award har valgt ut 10 regionale vinnere og én hederlig omtale blant de 579 innsendte prosjektene.

 
København, 14.september 2020.  Den anerkjente internasjonale juryen består av Odile Decq, Studio Odile Decq (FR), Nora Demeter, Demeter Design Studio (HU), Sebastian Adamo, Adamo-Faiden Architects (AR), Juri Troy, Juri Troy Architects (AT) og Martin Pors Jepsen fra VELUX A/S (DK). 

Prosjektene ble sendt inn i to kategorier; Daylight in Buildings og Daylight Investigations, og juryen var enstemmig enige om de regionale vinnerne, etter deres virtuelle møte fra 6.-8.juli. Alle prosjektene - fra 250 skoler i 60 land - ble overveid individuelt og på tvers av regioner for å få en oversikt over selve prosjektet, kvaliteten og temaene.  

Juryen observerte en gjennomgående sterkt engasjement i de miljømessige, sosiale, kulturelle og politiske utfordringene i vår tid, som studentene ga løsninger på gjennom bruk av dagslys.

Martin Pors Jepsen, VELUX AS representant i juryen, uttalte: ”I noen tilfeller viser studentene sin regionspesifikke arkitektoniske arv, men de tar opp de vanlige temaene i den sosiale og økologiske dimensjonen. Dette gjenspeiler en virkelig global karakter av konkurransen. ”

Prosjektene viste et sterkt engasjement fra både studenter og lærere om temaet dagslys. Spesifikke temaer ble anerkjent som en del av det samme utdanningsprogrammet i skolene. Prosjektene signaliserte et mangfold av retninger og bekymringer for at lys spiller en viktig rolle som fellesnevner for romfølelse, og som en inspirasjon uavhengig av breddegrad og holdning.

“Det var veldig hyggelig å se hvordan mange prosjekter håndterte dagslys som en viktig del av arkitekturen. Ikke bare som et teknisk aspekt, men hvordan det påvirker vår verden ”- uttalte Jury Troy, et jurymedlem.

Vinnerne representerer en mosaikk av forskjellige tilnærminger til lysspørsmålet, da de dekker en rekke futuristiske konsepter, teknologi og applikasjoner, samt de mer grunnleggende aspektene ved arkitektur, rom, sted og minne.

Les mer om de regionale vinnerne på IVA sine internasjonale sider.  

'The World Architecture Festival' informerer om at arrangementet deres vil bli utsatt til 23.-25. juni 2021. 


The International VELUX Award 2020 er nært forbundet med The World Architecture Festival og de regionale vinnerne vil få presentere sine prosjekter for juryen på denne festivalen. De globale vinnerne vil bli presentert og få tildelt pris på festivalens gallamiddag. 
 

Hovedbudskap;

The International VELUX Award for arkitektstudenter ønsker å oppmuntre og utfordre studenter til å utforske temaet sollys og dagslys i videste forstand og dermed skape en dypere forståelse av denne spesifikke og stadig relevante kilde til lys og energi.
"Light of Tomorrow" har vært det generelle temaet for IVA siden 2004 - temaet skaper en ramme for studenter som jobber med enkeltobjekter, nybygg, rehabiliteringsprosjekter eller urbane kontekster. Prosjektene kan omfatte forslag til konkrete dagslys løsninger eller konkrete produkter, samt dekke abstrakte konsepter og eksperimentering. Det store omfanget gjør det aktuelt å inkludere dagslys som tema - og med at prisen - i kursprogrammet av skolene.

The International VELUX Award er global. En internasjonal jury vil vurdere alle innsendte prosjekter og nominerer vinnerne og en rekke hederlig nevnte. Studenter så vel som deres lærere blir tildelt. Prisen for læreren er unik for denne prisen, og det er vår erfaring at anerkjennelse av lærernes bidrag til prosjektet er høyt verdsatt av skolene. The International VELUX Award utgjør en verdifull samling av kunnskap og inspirasjon, som er gått videre til våre  kollegaer i forsknings- og utviklingsavdelingen.