Håndverkerens håndbok

Håndbok for profesjonelle

Her finner du tips og veiledning om montering, produkter, ol.

Boken er delt opp i kapitler, slik at det er lettere å finne det du vil ha informasjon om.

Åpne boken og klikk på ønsket kapittel.Send en mail til teknisk@velux.no og få en gratis håndbok tilsendt.