VELUX takvinduer vintervedlikehold snø og is

Vintervedlikehold

VELUX takvinduer vintervedlikehold
Snø og is på VELUX takvinduer

Vinter og snøsmelting

I områder med lange kalde perioder og mye snø er det viktig å sørge for at takvinduene ikke er dekket med mye snø over lengre tid. 

Ved temperaturstigning smelter snøen. Det vil alltid være et lite varmetap rundt takvinduet som fører til ekstra snøsmelting. Når dette vannet renner ned til den delen av takflaten som er bedre isolert, vil smeltevannet kunne fryse til is. Hvis det er svært kaldt vil det kunne dannes issvuller i underkant av vinduet, som kan hindre ytterligere smeltevann å renne av vinduet. Dette kan medføre at smeltevann trenger inn gjennom vinduet. Verken vinduet eller taket er normalt konstruert for å motstå det vanntrykket som oppstår når vinduet står under vann. 

Lufteklaffen skal være lukket vinterstid for å redusere varmetap og snøsmelting, samt kondens mellom ramme og karm.   Husk også å sjekke at lufteklaffen på de automatiske takvinduene er lukket, da denne forblir åpen når vinduet lukkes av regnsensoren.

Anbefalinger ved montering

  • Installere VELUX TripleProtect takvindu utstyrt med spesialpakninger og forseglede skruer.
  • Forsikre at det er undertak i takkonstruksjonen og at det er tett rundt vinduet. Mange takmaterialer er ikke tette nok mot smeltesnø.
  • Isolere skikkelig rundt vinduet for å unngå kuldebro.
  • Forsikre at dampsperren blir riktig satt inn for å forhindre at fuktig luft trenger ut rundt vinduet.
VELUX takvinduer vintervedlikehold

Vedlikehold

Følgende forholdsregler vil avhjelpe/forhindre problemer med vannlekkasjer.
  • Forsikre deg at smeltevann alltid kan renne uhindret av takvinduet og inndekningen rundt vinduet.
  • Sikre vinduet og inndekningen ved å ta bort snø og is slik at snø og smeltevann kan renne uhindret vekk.
  • Dersom det er vanskelig eller umulig å komme til taket rundt vinduet er det mulig å installere varmekabler rundt takvinduet.
Informasjon om snø og is på og rundt VELUX takvinduer.

Varmekabler

Varmekabler er hensiktsmessig rundt nedre halvdel av vinduet, for å sikre at smeltevann ledes unna. Det er også viktig med en videreføring til takrenner og takrennenes nedløp.
Prinsippskisser kan lastes ned her;  Prinsippskisse 1        Prinsippskisse 2
Monteringsveiledning for varmekabler.

Spørsmål om snø og is

Pakningene er kun ment for å hindre luftlekkasje fra innsiden og har ikke noe med vinduets evne til å motstå vanntrykk fra utsiden.
Kondens:
Kondens kan oppstå som følge av mangelfull isolering, fuktsperre ikke korrekt montert, lite lufting både i konstruksjonen og boligen forøvrig, osv. Spesielt er bad og soverom utsatte og det må være ventilasjon tilpasset boligen. En god regel kan være å sjokklufte for hurtig luftutskifting. 


Vanninntrengning:
Først og fremst må snø og is fjernes fra vinduet. Dette er beskrevet i brukerveiledningen som fulgte med vinduet da det var nytt.
Is som ligger i nedkant av vinduet må fjernes slik at smeltevann renner av. Det er også å anbefale å fjerne all snø som ligger rundt vinduet. Hvis isen er så kompakt at den ikke kan fjernes annet enn ved makt, kan man strø på ”Heydi smelt” – pass på å lese bruksanvisningen på denne.
Kontakt evt. Håndverkere, vaktmestertjeneste eller lignende for assistanse. 

Arbeidet bør settes bort til profesjonelle, og i fremtiden må det vurderes å montere varmekabler, se prinsippskisse 
Her er det flere forhold som spiller inn:
Vinduets plassering, rommets temperatur, himmelretning, osv. Samt at isoppbyggingens evne til å blokkere avrenning er tilfeldig. 
Hvis det er mindre enn 2 uker siden snø og is ble fjernet: Det tar en stund før all snø og is i konstruksjonen er drenert ut. 

Hvis det er mer enn 2 uker siden snø og is ble fjernet: Når været tillater det bør vinduet sjekkes av en håndverker.