Takk for din henvendelse!  

VELUX Norge AS forholder seg til myndighetenes føringer for begrensning av spredningen av Coronaviruset (Covid-19) og vil derfor ikke kontakte en håndverker for hjemmebesøk før spredningsfaren er over. Vi tar vare på din henvendelse og kontakter en håndverker for besøk så snart dette er tilrådelig.

Hvis du kun ønsker service på dine takvinduer, vil vi be deg ta kontakt med en av våre servicepartnere  etter at Corona-utbruddet er over . 
All kontakt med VELUX servicepartnere på kundens initiativ skjer for kundens regning. 

Du kan gjerne kontakte oss på mail: takvindu@velux.no eller telefon: 22 51 06 00.  

Vi beklager situasjonen!