Sammen med WWF (World Wide Fund for Nature) er vi i ferd med å fange våre historiske CO2-utslipp gjennom bevaring av skogen.  Vi vil også redusere våre fremtidige karbonutslipp fra hele verdikjeden i tråd med parisavtalens mål om 1,5 ˚C reduksjon.

Vi kaller dette Lifetime Carbon Neutral.

WWF og VELUX gruppenp

Skrittet ut av karbonsonen

"Vi er opptatt av å bli Lifetime Carbon Neutral innen 2041 ved å fange 100 års CO2-utslipp og redusere vårt fremtidige karbonavtrykk."

– David Briggs, administrerende direktør i VELUX gruppen

Skogprosjekter med WWF for gjenoppretting og bevaring av skog samt karbonfangst
 Vi forplikter oss til å redusere våre fremtidige utslipp for å oppfylle parisavtalens 1,5 °C-mål
WWF og VELUX gruppenp
Våre takvinduer og den generelle bærekraften i våre produkter er kjernen i vår bærekraftsstrategi 2030