VELUX utgir ny ansvarsrapport

25. mars 2014

Ansvarsrapporten som VELUX Gruppen nylig utga, viser at selskapet ligger i forkant når det gjelder bærekraft. I tillegg til å ha et historisk lavt antall jobbrelaterte ulykker viser rapporten også at VELUX takvinduer har et positivt CO2- fotavtrykk.


VELUX Gruppens ansvarsrapport 2013 er nettopp utgitt. Rapporten, som bærer navnet "Building a Model Company", bygger på selskapets mål om å være et modellselskap som tilbyr samfunnsnyttige produkter og som behandler sine kunder, leverandører, medarbeidere og aksjonærer bedre enn de fleste andre selskaper.


Takvinduer med et positivt CO2- fotavtrykk

I 2013 offentliggjorde VELUX Gruppen antatt levetid for sine kjerneprodukter i Nord-Europa. En analyse av disse beregningene viser at et VELUX takvindu sparer mer CO2 i løpet av sin levetid enn det koster å produsere og avhende. Solvarmeenergien som vinduet avgir, gir mindre behov for oppvarming om vinteren.

"Vi har alltid hatt som mål å fremstille produkter som gir et positivt bidrag til samfunnet generelt. Og når vi vet at bygninger står for 40 % av energiforbruket i den vestlige verden, er det viktig for oss at våre produkter bidrar til en sunnere og mer bærekraftig måte å konstruere bygninger på. LCA-analysene viser at våre takvinduer bidrar til å redusere det totale utslippet av CO2 med 4-500 kg fra vugge til grav," sier administrerende direktør Jørgen Tang-Jensen i VELUX Gruppen.


Færre og mindre alvorlige ulykker

Den nye rapporten avdekker oppmuntrende tendenser ikke bare med hensyn til bærekraft – 2013 var også et godt år for VELUX Gruppen når det gjelder jobbrelaterte ulykker. Gruppen melder om 2,4 ulykker per 1 million arbeidstimer, og fraværet på grunn av ulykker var 0,3 timer per 1000 arbeidstimer.

"Vi har aldri opplevd så få ulykker på arbeidsplassene eller så lite fravær på grunn av dem. Rapporten viser at det ikke bare var færre ulykker, men også at ulykkene var mindre alvorlige. Dette er et resultat vi er veldig glade for og stolte av. Medarbeidernes sikkerhet er enormt viktig for oss," sier Jørgen Tang-Jensen.
"Selv om dette er et rekordlavt tall for jobbrelaterte ulykker, nådde vi ikke riktig målet som ble satt i vår ytelsesindikator. Men arbeidet fortsetter, med daglig fokus på sikkerhet på arbeidsplassen, først og fremst ved våre fabrikker, for å nå vårt langsiktige mål om null ulykker."


19 % reduksjon i CO2- utslipp – men vi har ennå ikke nådd målet

I 2013 reduserte VELUX Gruppen sine CO2- utslipp med 19 % sammenlignet med basistallene for 2007. Resultatet er ikke godt nok for å nå målet om 50 % innen 2020.

"Vi har ikke kommet så langt som vi hadde håpet på dette stadiet med hensyn til CO2- utslipp – men vi holder fast ved vårt 2020-mål. Vi vil nå dette målet gjennom en fortsatt økning i energieffektiviteten, først og fremst ved fabrikkene," konkluderer Jørgen Tang-Jensen.


158 millioner ført tilbake til samfunnet

I 2013 donerte VELUX STIFELSENE – VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN – 158 millioner euro til naturvitenskapelige, miljørelaterte, sosiale og kulturelle formål, humaniora og forskning innen gerontologi og oftalmologi i Europa. VELUX Gruppens hovedeier er VILLUM FONDEN.