Hvorfor oppstår kondens på takvinduet?

VELUX takvinduer stue
VELUX takvinduer
VELUX takvindu
VELUX takvindu kondens dugg på ruten
Vinduer er som oftest de kaldeste flatene i rommet. Derfor avleirer kondensvannet seg først her. Det finnes ikke noe vindu med samme overflatetemperatur som en mur- eller trevegg. På grunn av deres posisjon er takvinduer i særlig høy grad utsatt for snø, hagl, regn og storm. De avkjøles derfor mer enn vertikale vinduer og kondens vil derfor avleire seg her først. Den umiddelbare løsningen er å ventilere rommet - fortrinnsvis et par ganger om dagen i ca 5 minutter. 
Det er forskjellige muligheter for å forhindre kondensdannelse på vindusrutene. Disse mulighetene beskrives nærmere nedenfor.
Kondens og dugg på VELUX takvinduer
For mer enn 70 år siden oppfant VELUX takvinduet.  Det er ingen annen fabrikant som kan se tilbake på lenger erfaring innenfor dette området.  Med et VELUX takvindu får du sikkerhet for å eie et kvalitativt modent produkt. Allikevel kan det også for VELUX takvinduer oppstå kondensdannelse.

Hva er kondens? 
Kondens er den fuktige, tåkeaktige avleiringen på gjenstander som f.eks. flasker, speil, fliser eller vindusruter. Kondens dannes når fuktig varm luft treffer en kald overflate.  Varm luft kan binde betydelig mer vann en kald luft. Hvis den varme luften blir avkjølt (f.eks. en vindusrute), avleires den overflødige vannandel av luften. 

Luft ut for å unngå kondens
Det optimale vil være å lufte ved å åpne vinduene helt 3-4 ganger om dagen i 5 minutter og - helst ved å lage gjennomtrekk. I dette korte tidsrommet sørger man for, at hverken møbler eller vegger blir nedkjølt ved luftingen. Man skifter derfor ikke kun den fuktige inne luften ut med tørr luft ute - man sparer i tillegg fyringsutgifter. Vinduer som hele tiden står på gløtt, og med åpen ventilasjonsklaff, fører i oppvarmingsperioden til et unødvendig energitap. Kondens kan også oppstå mellom karm og ramme. I den kalde årstiden bør lufteklaffen være lukket hele tiden. Ved bruk av varmeanlegg med automatisk nattsenking, bør man lufte ut før varme-temperaturen senkes. Man unngår da at den varme romluften kondenseres ved avkjøling. Ved riktig utlufting, blir det minst mulig dannelse av kondens. 

Hvordan unngå kondens og dugg?
Hold lufteklaffen lukket gjennom høsten og vinteren.
Tørk ikke tøy i rom uten avtrekk, f.eks. stue/soverom.
Hold dørene lukket når du lager mat eller dusjer. 
Reduser antallet av potteplanter. 
Sørg for regelmessig utlufting.
Ideell luftfuktigheten er mellom 20 og 40%. Denne blir høyere når det er fuktig luft ute. 
Hold om mulig en konstant romtemperatur på 21 grader C. 
Hvis kondens slår seg ned på rutene er dette et varselsignal; Nå bør man ubetinget lufte ut.

Luft ut 2-4 ganger om dagen