VELUX ACTIVE inneklimasensor. Styr takvinduene med en app
Slipp naturen inn med VELUX takvinduer og vinduer for flate tak