Retningslinjer 

Sju trinn som sikrer enhetlig VELUX kommunikasjon

Markedsføring på nettet er krevende, og det er lett å miste oversikten. Mulighetene er nesten ubegrensede, og uten veiledning kan du fort ende opp med et tilfeldig sluttresultat.

Formålet med denne delen er å hjelpe deg med å styre unna de vanligste fallgruvene for VELUX kommunikasjon. Ved å følge disse sju trinnene bidrar du ikke bare til å ivareta VELUX merkevarens integritet – du kan også dra fordel av salgspotensialet til en sterk merkevare.

1. Beskytt VELUX merkevaren på nettstedet dittNettstedet ditt må alltid ha sin egen, unike stil. All kommunikasjon knyttet til VELUX produktene må behandles som et separat element basert på de godkjente designretningslinjene fra VELUX Gruppen.Nettstedet ditt kan ikke ta i bruk sentrale trekk ved VELUX design og behandle dette som bedriftens eget design.

 

2. Bruk VELUX logoen riktigVELUX logoen er et unikt, fast element ved merkevaren. Logoen består av hvit tekst på en rød bakgrunn med et symbol for registrert varemerke. I svart/hvitt-medier kan teksten brukes på en svart bakgrunn. Du må alltid gjengi logoen ved hjelp av en original VELUX logofil. Ta kontakt med markedsavdelingen vår om hvordan du laster ned slike filer.Du må aldri endre målene, beskjære logoen, endre fargene eller gjøre andre endringer i logoen.

Logoen vår skal heller ikke brukes sammen med konkurrerende merkevarer eller for å vise at andre produkter er kompatible med VELUX produkter.

3. Vær oppmerksom på VELUX fargepalett
Nettstedet ditt må beholde bedriftens unike fargepalett. Vi støtter alltid bruken av originale bilder fra VELUX Gruppen som følger med produktene våre.
Du må ikke ta i bruk VELUX fargepalett i designet på nettstedet ditt, ettersom dette kan få brukerne til å tro at nettstedet ditt er tilknyttet VELUX Gruppen.

4. Bruk bildene, videoene og illustrasjonene våre

Klikk linken under for å laste ned godkjente, originale bilder, videoer og illustrasjoner. Alt materiell er samlet i pakker og tilknyttet tilgjengelige VELUX produkter og løsninger. Vi anbefaler på det sterkeste at du bruker dette materiellet, men stiller ikke som krav at du bruker originalmateriell.

Av hensyn til problemer knyttet til kvalitet og opphavsrett må du aldri kopiere bilder eller illustrasjoner direkte fra et VELUX nettsted og bruke disse i markedsføring.


5. Vær nøye med ordvalget

Når du kjøper VELUX® takvinduer …

Vi liker VELUX produkter


VELUX navnet må brukes som et adjektiv – det kan aldri stå for seg selv. Navnet på merkevaren vår skal alltid stå sammen med et beskrivende element, for eksempel VELUX takvinduer, VELUX produktet eller VELUX Gruppen.

Tilbehør må omtales som «produkter for takvinduer».

Merk deg at VELUX navnet alltid skal skrives med store bokstaver, og at det skal etterfølges av et ®-symbol første gang det forekommer i teksten.

velux

«velux»

Vi liker VELUX

Ikke skriv VELUX navnet med små bokstaver eller omgitt av anførselstegn. Ikke bruk navnet uten et beskrivende ledd.

6. Administrer markedsføringen på nettet

Effektiv markedsføring på nett forutsetter mye erfaring med de mest avanserte markedsføringsverktøyene. Hvis du har god kjennskap til søkemotormarkedsføring (SEM) og søkemotoroptimalisering (SEO), og markedsføring i sosiale medier, er du godt rustet til å drive markedsføring på nett.

Selv om du har slik erfaring, er markedsføring av et globalt varemerke uansett en komplisert prosess.

De viktigste reglene

For å oppsummere hovedtrekkene kan du bare bruke VELUX merkevaren  når markedsføringen er direkte knyttet til originale VELUX produkter eller produkter som er kompatible med VELUX takvinduer.  VELUX varemerket skal ikke brukes til å generere trafikk til sider der ikke-kompatible produkter fra konkurrentene våre markedsføres.

I denne delen har vi beskrevet reglene du som VELUX forhandler må følge, i detalj. Hvis du både selger kompatible og ikke-kompatible produkter, ber vi deg bruke de vedlagte linkene for å finne ut mer om de ulike begrensningene og restriksjonene.

I denne veiledningen refererer vi til kompatible og ikke-kompatible produkter. Dette er snakk om konkurrerende produkter til VELUX produktene, og disse defineres slik:

Et kompatibelt produkt er et produkt som er kompatibelt med et VELUX takvindu.

Et ikke-kompatibelt produkt er et produkt som ikke kan brukes sammen med og ikke er kompatibelt med et VELUX takvindu.

7. VELUX varemerket

Forhandlere kan alltid bruke et varemerke som et subdomene i banen til "display url" i en annonsetekst - for eksempel:  www.xxxxx.xx/VELUX/xxxxx eller www.xxxxx.xx/xxxxx/VELUX

Google lar bare varemerkeeieren bruke et varemerke i overskriftene og beskrivelseslinjene i annonsetekster (unntatt GB / IE / US / CA). Varemerkeeieren må godkjenne Google-kontoen din for at du skal kunne bruke varemerket i annonsetekstene dine.

Retningslinjer for forhandlere og informasjonsnettsteder
Annonser kan ha et varemerke i annonseteksten hvis annonsen oppfyller følgende krav:

Forhandlere: Hovedformålet med annonsens landingsside er å selge (eller tydelig legge til rette for salg av) produkter eller tjenester, komponenter, reservedeler eller kompatible produkter eller tjenester som er knyttet til varemerket. Landingssiden må på en tydelig måte gi mulighet til å kjøpe produktene eller tjenestene eller presentere kommersiell informasjon om dem, for eksempel priser eller tilbud.

Informasjonsnettsteder: Hovedformålet med annonsens landingsside er å presentere informasjon om produkter eller tjenester som er knyttet til varemerket.

Følgende er ikke tillatt i henhold til retningslinjene for forhandlere og informasjonsnettsteder:

  • annonser som har referanser til varemerket av konkurransehensyn
  • annonser med landingssider som krever at brukerne oppgir omfattende informasjon før kommersiell informasjon presenteres
  • annonser der det ikke går tydelig frem om annonsøren er forhandler eller et informasjonsnettsted