Juridisk merknad

VELUX og VELUX logoen er registrerte varemerker

Dette nettstedet er opprettet, eid og vedlikeholdt av VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, et selskap som er registrert i henhold til dansk lov og har sete i Danmark med det formål å gi informasjon om VELUX og selskapets produkter og tjenester. 

 

Innsamling av personopplysninger 

VELUX registrerer ikke-personlig informasjon om besøkende på dette nettstedet med formål om å oppdatere og forbedre nettstedet og dermed gi den en best mulig opplevelse og mest relevant informasjon når du besøker nettstedet. 
Personlig informasjon som registreres er spesifisert i VELUX . 

Les om vår personvernerklæring her: personvern

Les om vår cookie policy her: cookies 

 

Materiale på dette nettstedet

Når du velger å bruke dette nettstedet, har du bedt VELUX om å sende deg informasjon til din datamaskin eller mobile enhet. Du gir VELUX fullmakt til å overføre denne informasjonen i et format og med funksjoner som VELUX anser for passende. Informasjon som er overført av VELUX, kan omfatte filer som vil bli lagret på din datamaskin eller mobile enhet, deriblant tekstfiler som cookies.

Når du går inn på eller ser gjennom dette nettstedet eller bruker materialet du finner her på annen måte, deriblant nedlasting av programvare, må du ta nødvendige forholdsregler for å sikre at innholdet du velger å bruke, er fritt for virus og ikke på annen måte kan forstyrre eller skade driften av dine datasystemer, deriblant at nedlastet programvare er kompatibel med din programvare.

Selv om vi har gjort vårt ytterste for å sikre at materialet på dette nettstedet er komplett, nøyaktig og oppdatert, kan vi ikke gi noen garantier med hensyn til materialet. Du bør derfor ikke verken handle eller la være å handle på bakgrunn av materialet, men kontakte ditt lokale VELUX selskap, som vil gi deg det nødvendige materialet og den nødvendige hjelpen.

Materialet tilhører VELUX eller andre. Kopiering eller bruk av hele eller deler av materialet i noen form er forbudt for andre formål enn personlig, ikke-kommersiell bruk. Det gis ikke tillatelse til å kopiere eller bruke materialet for andre formål enn vanlig nettsurfing.

Hvis du kopierer deler av materialet for personlig, ikke-kommersiell bruk, må du anerkjenne VELUX som kilde til materialet ved å ta med en henvisning til dette nettstedet (http://www.VELUX.com) og merknaden om opphavsrett “© 2005 VELUX Gruppen” i gjengivelsen.

Tekst, bilder, filmer, tegninger, grafikk, lyder, data og så videre kan være underlagt opphavsrett og tilhører enten VELUX eller brukes av VELUX i henhold til lisens.

Varemerker og servicemerker, deriblant logoer, slagord og så videre, er registrerte eller uregistrerte merker som brukes av VELUX i henhold til lisens.

Produkter som blir vist og produksjonsmetoder som blir beskrevet, kan være underlagt andre typer opphavsrett, deriblant patenter og patentsøknader som brukes av VELUX i henhold til lisens.

Det gis ikke tillatelse til å bruke noen av disse opphavsrettene, og du blir underrettet om at VELUX holder nøye øye med og øyeblikkelig forfølger eventuelle brudd på sine opphavsretter, deriblant i form av straffeforfølgelse.

 

Materialet som tilbys gjennom dette nettstedet

VELUX samler saksrelatert informasjon om de som besøker dette nettstedet, med det formål å oppdatere og forbedre nettstedet så du får en best mulig opplevelse og det mest relevante materialet når du besøker nettstedet.

Personopplysninger samles kun inn når de besøkende oppgir disse frivillig. Slike opplysninger omfatter navn, adresse, telefon og faks-numre samt e-postadresser, og vil bare bli brukt til de formål de er blitt oppgitt for med mindre du uttrykkelig har samtykket i noe annet.

Personopplysninger og saksrelaterte opplysninger innsamlet av VELUX, betraktes som fortrolige og vil ikke bli solgt, utleid eller på annen måte delt med tredjeparter.

Alt materialet som mottas av VELUX gjennom dette nettstedet, betraktes som ikke fortrolig og ikke underlagt opphavsrett. VELUX vil kopiere, bruke, endre og overdra slikt materiale uten begrensninger, deriblant ideer til produkter eller produksjonsmetoder og ekspertise som materialet inneholder.

VELUX bruker opplysningene du oppgir til å svare på dine forespørsler. Vi kan dessuten bruke opplysningene til å kontakte deg, deriblant gi deg informasjon, oppdateringer eller tilbud fra VELUX. VELUX kan dele personopplysninger med tredjeparter for å drive dette nettstedet, få juridiske råd og ellers i den utstrekning loven krever.

 

Lenker til andre nettsteder

Når du benytter en lenke som er angitt på dette nettstedet til å gå inn på et annet nettsted, forlater du dette nettstedet. Nettstedet du kommer til, er uavhengig av dette nettstedet og innholdet på det ligger utenfor VELUX' kontroll.

Ved å tilby lenken på dette nettstedet gis det ingen garanti vedrørende materialet på nettstedet du går inn på, og VELUX frasier seg uttrykkelig alt ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av at du går inn på eller ser gjennom et slikt nettsted eller bruker materialet du finner der, uansett årsaken til et slikt tap og uansett om VELUX har eller burde ha forutsett et slikt tap, ved ikke å fjerne lenken fra dette nettstedet eller på annen måte. 

 

Lenker til dette nettstedet

Når en lenke til dette nettstedet er oppgitt på et annet nettsted, har VELUX ikke, med mindre det er uttrykkelig fastslått, gitt fullmakt eller støtte til verken lenken eller materialet på nettstedet, og VELUX er ikke knyttet til eieren av det andre nettstedet. 

 

Løsning av tvister – rettssted

Du samtykker i å være underlagt Danmarks jurisdiksjon og at eventuelle tvister mellom deg og VELUX blir løst av den alminnelige domstolen i Danmark, med utelukkelse av alle andre jurisdiksjoner og domstoler.

 

Andre juridiske merknader på dette nettstedet

Besøk på visse områder av dette nettstedet kan være underlagt bestemte juridiske merknader, som kommer i tillegg til denne generelle juridiske merknaden. Denne generelle juridiske merknaden er ikke begrenset eller modifisert av en bestemt juridisk merknad.

 

Les om vår cookie policy her: cookies

 

© 2001, 2009, 2014 VELUX Gruppen