Retningslinjer for personvern

Alle selskaper i VELUX Gruppen respekterer og beskytter personvernet ditt. Denne VELUX personvernerklæringen ("personvernerklæringen") er ment å hjelpe deg med å forstå hvorfor vi samler inn personopplysninger om deg, hvilke typer personopplysninger vi samler inn, hvordan vi samler dem inn og hvor lenge vi oppbevarer dem, hvem vi deler dem med, samt hvilke rettigheter du har. Vi forklarer også hvordan vi beskytter opplysningene dine.

Denne VELUX personvernerklæringen er i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 15. juni 2018 og personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679).

Vi, VELUX Norge AS (heretter "VELUX"), med hovedkontor på Gjerdrums Vei 10G, 0484 Oslo, med organisasjonsnummer 917170967, er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. 

Hvorfor behandler vi personopplysninger, og hva er det rettslige grunnlaget for innsamlingen?

Hovedgrunnen til at vi samler inn, bruker og lagrer opplysningene dine, er for at vi skal kunne levere tjenestene våre til deg. "Tjeneste", "vår tjeneste" og lignende beskrivelser betyr å gjøre forretninger med deg/din organisasjon og hjelpe deg med forespørsler, salgsprosesser og reklamasjoner.

Vi behandler også opplysninger om din bruk av tjenestene for forretningsutviklingsformål, for å informere deg om vår virksomhet, våre produkter og tjenester gjennom markedsføring og for å forbedre tjenestene våre gjennom tilbakemeldinger fra deg. Vi kan også behandle personopplysningene dine for kontrakts- og rekrutteringsformål og for å overholde juridiske forpliktelser.

Vi behandler personopplysninger basert på de ulike rettsgrunnlagene som er oppført nedenfor.

Oppfyllelse av en kontrakt, inkludert et kjøp - personvernforordningen artikkel 6(1)(b):

 • Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med en avtale, er vårt rettslige grunnlag "oppfyllelse av en avtale", inkludert kjøp.

Samtykke - personvernforordningen artikkel 6(1)(a):

 • Når vi sender ut nyhetsbrev om produktene våre, gjør vi dette basert på ditt samtykke. Når det rettslige grunnlaget for behandlingen er samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst.

Rettslig forpliktelse - personvernforordningen artikkel 6(1)(c):

 • Hvis vi deler personopplysningene dine med politimyndigheter eller andre myndighetsorganer, gjør vi det fordi vi er rettslig forpliktet til det.

Berettiget interesse - personvernforordningen artikkel 6(1)(f):

 • Vi har en berettiget forretningsinteresse i å behandle opplysningene dine, for eksempel når vi hjelper deg med forespørsler.

Hvilke typer personopplysninger vi behandler

Følgende er de viktigste typene personopplysninger som VELUX samler inn, sammen med hovedformålet og det juridiske grunnlaget for innsamlingen av personopplysningene:

Aktivitet

Typer personopplysninger vi samler inn

(for illustrasjonsformål)

Formål

Juridisk grunnlag

 

 

Generell forretningsdrift

Navn, kontaktinformasjon og annen informasjon som er nødvendig for å gjøre forretninger med deg eller din organisasjon.

Som en del av VELUX' generelle forretningsdrift samler vi inn personopplysninger om enkeltpersoner, kunder, leverandører (inkludert tredjeparts tjenesteleverandører) og andre interessenter. Vi kan også bruke opplysningene dine til å teste systemer.

 

Basert på generell forretningsdrift som er en legitim interesse og nødvendig for å sikre forretningshåndtering i VELUX, innenfor det som med rimelighet kan forventes av deg, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Hjelpe til med forespørsler

 
Navn, e-postadresse, telefonnummer, samtaler, annen kontaktinformasjon, bilder, plantegninger av huset ditt når du oppgir dette til VELUX.

 

 

Du kan velge å gi oss personopplysninger, for eksempel kontaktopplysninger, når du kontakter oss via telefon, e-post, post, vår chatbot eller ved å bruke våre tilgjengelige digitale plattformer.

 

Disse personopplysningene gjør det mulig for oss å svare på forespørsler om informasjon om for eksempel VELUX produkter, for å ordne med måling og tilbud på montering av VELUX produkter, for å ordne service på et vindu eller for å fremme krav i henhold til VELUX garanti.

 

Opplysningene kan utleveres til VELUX A/S eller andre VELUX salgsselskaper i konsernet, relevante uavhengige installatører eller forhandlere, slik at vi kan hjelpe kundene med deres forespørsel eller ordne med tjenester eller tilbud.

 

Vi tar opp samtaler i opplæringsøyemed. Vi kan også be deg om å gi tilbakemelding gjennom spørreundersøkelser i etterkant av samtalen.

 

Basert på at vår bistand med henvendelser og kontakt er en berettiget interesse også nødvendig for å sikre kommunikasjon med deg og i hele organisasjonen, innenfor det som med rimelighet kan forventes av deg, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Salg (inkludert nettsalg) og ordreoppfyllelse.

 

 

 

 

Navn, kontaktopplysninger, betalings- og kredittkortopplysninger, kredittinformasjon og kredittsjekk osv.

Vi kan samle inn personopplysninger om kunder og potensielle kunder for å kunne gjøre forretninger med deg eller din organisasjon. Vi bruker opplysningene dine til å analysere shoppingtrender gjennom din aktivitet i nettbutikken og kjøpshistorikk for å gi deg en personlig tilpasset nettleseropplevelse. Videre bruker vi opplysningene til å behandle og oppfylle bestillinger i nettbutikken ved å legge til rette for levering av produktbestillinger og yte relevant kundeservice, inkludert behandling av returer.

 

Vi kan utlevere informasjonen til forhandlere eller uavhengige installatører og logistikkpartnere for å behandle en kundes bestilling, inkludert å ordne levering av VELUX produkter til kunden eller hjelpe til med forespørsler, for eksempel å arrangere konsultasjon mellom deg og våre produktrådgivere. Vi deler også opplysningene dine med tredjeparter i forbindelse med kredittsjekk.

Nødvendig for å oppfylle en avtale som du eller organisasjonen du jobber for er part i, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(b).

Kampanjer

Navn, kontaktinformasjon osv.

Gjennomføring av ulike kampanjer (f.eks. belønningsprogrammer, cashback-kampanjer, konkurranser). Aksept av vilkår og betingelser innhentes før deltakelse i aktiviteten.

Nødvendig for å oppfylle en avtale som du eller organisasjonen du jobber for er part i, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(b).

Produktpåstander

Navn, kontaktinformasjon osv.

Legge til rette for service av VELUX produkter under VELUX garanti eller ved betalt service, dvs. at vi løser reklamasjoner via telefon, e-post og besøk på byggeplass. I denne forbindelse kan vi dele personopplysningene dine med VELUX partnere for å hjelpe deg med en tjeneste.

Vi kan be deg om å gi tilbakemelding gjennom spørreundersøkelser i etterkant av interaksjonen.

Nødvendig for å oppfylle en avtale som du eller organisasjonen du jobber for er part i, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(b).

Forretningsutvikling og VELUX applikasjoner

 

 

Personopplysninger som samles inn på våre digitale plattformer og i VELUX applokasjoner.

Personopplysningene du oppgir til oss, og personopplysninger som samles inn på våre digitale plattformer, vil bli brukt til å forbedre vår forbrukerinnsikt og drive relevant kommunikasjon, og tilbud på tvers av alle kontaktpunkter du måtte ha med VELUX. Personopplysninger vil også bli brukt til produkt- og tjenesteutvikling.

 

Basert på at vår forretningsutvikling er en berettiget interesse og nødvendig for å sikre effektivisering av vår forretningsdrift, innenfor det du med rimelighet kan forvente, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Markedsføring

 

 

Kontaktinformasjon, nettleserhistorikk, salgs- og abonnementsinformasjon, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kjøpshistorikk, unike identifikatorer som informasjonskapsel-IDer eller enhets-IDer, sporet nettleserhistorikk basert på disse IDene osv.

 

Vær oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende, da vi kan behandle alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med din interaksjon med vårt morselskap, VELUX A/S, våre nettsteder, mobilapplikasjoner, produkter og tjenester.

Basert på ditt samtykke eller berettiget interesse, der det er aktuelt, behandler vi personopplysningene dine med det formål å informere deg om VELUX forretningsdrift, produkter og tjenester.

For de ovennevnte formålene lager vi markedsføring som er skreddersydd til dine preferanser og din profil, f.eks:

 

- for å optimalisere og skreddersy innholdet i og leveringen av markedsføringskommunikasjonen vår når du ønsker å motta den, og

- For å gi deg skreddersydd markedsføring basert på dine preferanser og din profil, både når du kommuniserer med oss i våre egne kanaler og via tredjepartskanaler (f.eks. sosiale medier, søkesider og markedsplasser).


Hvis du ikke ønsker å motta mer informasjon, kan du når som helst enkelt og kostnadsfritt melde deg av vår markedsføringskommunikasjon. Du finner måter å melde deg av på i forbindelse med at du abonnerer på eller mottar markedsføringskommunikasjon fra oss. Du kan også kontakte oss via e-post eller post for å melde deg av.

 

For noen markedsføringsaktiviteter opptrer vi som felles behandlingsansvarlig sammen med andre VELUX selskaper og har inngått avtaler om felles behandlingsansvar som fordeler roller og ansvar mellom VELUX 2selskapene.

 

Basert på ditt informerte samtykke når dette er lovpålagt for å sende deg nyhetsbrev, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(a), eller basert på at dette er en berettiget interesse som er nødvendig for å sende deg nyhetsbrev, innenfor det du med rimelighet kan forvente, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Personaliseringen av markedsføringen vil være basert på en berettiget interesse i at profilering er nødvendig for å forbedre markedsføringseffekten, innenfor det som med rimelighet kan forventes av deg, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Din deltakelse i bilder, video, testimonialer og kampanjer

Hvis du har samtykket til det og sendt et bilde til oss, eller hvis bildet er tatt av en fotograf som vi har leid inn.

Vi vil bruke bilder, attester osv. som beskrevet i kontrakten du har signert.

Nødvendig for å oppfylle en avtale om kompensasjon som du er part i, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(b).

For vår interne markedsføring vil dette være basert på at vår markedsføring er en berettiget interesse og nødvendig for å bruke bildene etc. i intern markedsføring, innenfor det som med rimelighet kan forventes av deg, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Besøkende på nettstedet, kundeundersøkelser og markedsundersøkelser

 

 

Personopplysninger fra digitale plattformer eller kunder i forbindelse med spørreundersøkelser.

For å forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr, kan vi samle inn personopplysninger fra besøkende på digitale plattformer eller kunder i forbindelse med spørreundersøkelser.

 

Vi vil kontakte deg med en undersøkelse og behandle personopplysninger som en del av undersøkelsene, enten på grunnlag av samtykke eller berettiget interesse.

 

Undersøkelser som behandler personopplysninger i markedsføringsøyemed, vil kun bli brukt med ditt samtykke.

 

Basert på våre undersøkelser og markedsundersøkelser som er en berettiget interesse og nødvendig for å forbedre produkter og tjenester, innenfor det som med rimelighet kan forventes av deg, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Rekruttering og ansettelseskontrakter

Navn, kontaktinformasjon, arbeidshistorikk, utdanningsbevis, relevante registersjekker, informasjon om yrkesinteresser osv.

Når en person søker på en jobb eller inngår en arbeidsavtale med oss, kan vi samle inn visse opplysninger, for eksempel navn, kontaktinformasjon, informasjon om arbeidshistorikk, utdanningsbevis, relevant registerkontroll og informasjon om yrkesinteresser.

Dette kan innhentes fra personen selv, fra en rekrutteringskonsulent, inkludert referanser og offentlig tilgjengelige kilder.

Denne informasjonen brukes til å informere eller bistå oss i beslutningen om å gi personen et tilbud om ansettelse eller ansette personen under en kontrakt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese VELUX' ansettelseserklæring i WorkDay.

Basert på at vår rekruttering er en berettiget interesse og nødvendig for å forbedre en vellykket samhandling mellom vårt selskap og deg som kandidat, innenfor det som med rimelighet kan forventes av deg, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(f).

Overholdelse, inkludert antikorrupsjon, varslingstelefon og sanksjonssjekk.

Alle typer personopplysninger.

Vi kan samle inn personopplysninger for å overholde loven, en domstols- eller myndighetsavgjørelse og/eller for å utlevere informasjon til relevante offentlige myndigheter som loven krever eller tillater.

 

 Nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi er underlagt, jf. personvernforordningen artikkel 6(1)(c).

 

 

Hvordan samler vi inn personopplysningene dine

Direkte fra deg

I de fleste tilfeller samles personopplysninger inn direkte fra deg eller genereres som en del av bruken av våre tjenester, produkter og kanaler. Vi samler inn personopplysninger du oppgir til oss når du ber om produkter, tjenester eller informasjon fra oss, registrerer deg hos oss, deltar i offentlige fora, bruker en chatbot eller andre aktiviteter på våre digitale plattformer og applikasjoner, svarer på kundeundersøkelser eller på annen måte samhandler med oss. Vi samler inn informasjon gjennom ulike teknologier, f.eks. informasjonskapsler. Når det gjelder informasjonskapsler, henviser vi til nettstedet vårt. 

Fra våre forretningspartnere

I noen tilfeller kan vi samle inn dine personopplysninger fra våre forretningspartnere når de trenger vår hjelp for å gi deg best mulig service.

Fra ditt offentlige nettsted

I noen tilfeller samler vi inn personopplysningene dine på bedriftens nettsider når vi ønsker å tilby deg våre tjenester.

Lenker til andre nettsteder

Dette nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder (som Facebook, Google+, YouTube og Pinterest) som denne personvernerklæringen ikke gjelder for. Vær oppmerksom på at vi ikke støtter andre nettsteder og deres innhold. Vi oppfordrer deg til å lese personvernerklæringen for hvert nettsted du besøker.

Automatiserte beslutninger

VELUX bruker automatisert beslutningstaking i behandlingen av personopplysningene dine for enkelte tjenester og produkter. Et eksempel er vår innsats for å forebygge og oppdage svindel på våre nettbaserte plattformer.

Du kan be VELUX om å gi informasjon om metoden for beslutningstaking og be oss om å verifisere at den automatiserte beslutningen er tatt på riktig måte. 

Vi kan avslå forespørselen i henhold til gjeldende lov, inkludert når det å gi informasjonen vil føre til at en forretningshemmelighet avsløres eller vil hindre forebygging eller avdekking av svindel eller annen kriminalitet. Under slike omstendigheter vil vi imidlertid generelt kontrollere at algoritmen og kildedataene fungerer som forventet uten feil eller skjevheter.

 

 

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysningene dine

Vi vil bare oppbevare personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Dette betyr at oppbevaringsperiodene vil variere avhengig av typen informasjon og årsaken til at vi har informasjonen.

Eksempler på oppbevaringstid:

 • Samtaleopptak lagres i en periode på 90 dager.
 • Kontaktopplysninger med avtalevilkår osv. lagres så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å levere tjenester til deg.
 • Vi lagrer bilder og attester så lenge det er nødvendig og som beskrevet i kontrakten .
 • Personopplysningene oppbevares til en rekrutteringsprosess er avsluttet eller fra samtykket trekkes tilbake (hvis samtykket er gitt for fremtidige rekrutteringer).
 • For å overholde f.eks. antikorrupsjonsbestemmelser vil vi oppbevare opplysningene i henhold til lover som vi er forpliktet til å overholde.

Vi vil også oppbevare personopplysningene dine der dette er tilrådelig for å sikre eller forbedre vår rettslige stilling (for eksempel i forbindelse med foreldelsesfrister, sikkerhet, rettssaker eller regulatoriske undersøkelser).

 

Hvem deler vi personopplysningene dine med

Vårt selskap er en del av VELUX Gruppen, som opererer globalt. Vi deler personopplysningene dine innad i VELUX Gruppen, men bare hvis det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene dine. Alle enheter i VELUX Gruppen har inngått en konsernintern databehandleravtale og/eller en felles avtale der alle følger de samme prosedyrene ved behandling av personopplysninger, noe som sikrer at det samme sikkerhetsnivået opprettholdes i hele gruppen og fordeler roller og ansvar mellom VELUX selskapene. Hvis to eller flere selskaper opptrer som felles behandlingsansvarlige, er hver av de felles behandlingsansvarlige forpliktet til uavhengig av hverandre:

 • Være den første kontakten for deg.
 • Oppfylle informasjonsforpliktelsene som er nevnt i denne personvernerklæringen.
 • Utøve dine rettigheter i denne personvernerklæringen.
 • Behandle varsler om brudd på personvernet og personvernklager.

Vi kan også dele personopplysningene dine med utvalgte tredjeparter, inkludert, men ikke begrenset til:

 • Forretningspartnere, leverandører og underleverandører som vi samarbeider med for å levere de beste tjenestene til deg i løpet av support- og salgsprosessen, for eksempel logistikkleverandører og outsourcede kundetjenester.
 • Teknologileverandører, for eksempel analyseteknologi, sporingsteknologi, målrettings- og re-targeting-teknologi og søkemotorleverandører som hjelper oss med å forbedre og optimalisere plattformene våre, samt selskaper som gir oss nettsupport og hosting.
 • Annonsører og annonsenettverk som bruker data til å velge ut og vise relevante annonser til deg og andre hvis du har gitt ditt samtykke.
 • Sosiale nettverkssider som Facebook, Instagram og Google, om nødvendig, ved behandling for markedsføringsformål og basert på ditt samtykke.
 • Med andre parter for å ivareta våre kunders sikkerhet, for å beskytte våre rettigheter og vår eiendom, for å overholde rettslige prosesser, eller i andre tilfeller hvis vi i god tro mener at utlevering er lovpålagt.
 • VELUX Gruppens selskaper eller tredjeparter som driver digitale plattformer og verktøy på vegne av selskapet vårt for å levere tjenester knyttet til våre aktiviteter (f.eks. poenginnsamlingsprogrammer, cashback-kampanjer, konkurranser og opplæring). 

Når vi samarbeider med eksterne tjenesteleverandører, inngår vi en databehandleravtale, hvis det er relevant. Disse tjenesteleverandørene har ikke lov til å bruke personopplysningene dine til andre formål enn de vi har bedt om eller som er lovpålagt. 

Overføring til land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ("EØS") 

Som en global organisasjon med kontorer og virksomhet over hele verden vil vi overføre personopplysninger som vi har samlet inn på et aggregert eller individuelt nivå til ulike divisjoner, datterselskaper, joint ventures og tilknyttede selskaper i VELUX Gruppen rundt om i verden som befinner seg innenfor eller utenfor EØS for de formålene som er angitt ovenfor og i samsvar med gjeldende lover, samt til underleverandører til VELUX (databehandlere) for lagrings- og serviceformål. Personopplysningene dine vil ikke bli utlevert til noen utenfor VELUX Gruppen med mindre det er tillatt eller påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, og om nødvendig med forbehold om skriftlige forsikringer fra tredjeparter som har tilgang til personopplysningene dine, der de må garantere at de vil beskytte opplysningene med sikkerhetstiltak som er utformet for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Med mindre du blir varslet om noe annet, vil alle overføringer av personopplysningene dine fra EØS til tredjeparter utenfor EØS være basert på en beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå eller reguleres av EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler og/eller bindende konsernregler. Eventuelle andre internasjonale overføringer av personopplysningene dine fra land utenfor EØS vil skje i samsvar med de aktuelle internasjonale dataoverføringsmekanismene og sikkerhetstiltakene.  

Du kan alltid be om en kopi av overføringsavtalene, som omfatter overføring av personopplysninger, ved å sende en e-post til velux-no@velux.com.   

Datasikkerhet

Sikkerheten, integriteten og konfidensialiteten til personopplysningene dine er viktig for oss. Vi har iverksatt tekniske, administrative og fysiske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, utlevering, bruk og endring. Fra tid til annen gjennomgår vi sikkerhetsprosedyrene våre for å vurdere aktuelle, nyere teknologier og metoder. Vær oppmerksom på at selv om vi gjør vårt beste, er ingen sikkerhetstiltak perfekte eller ugjennomtrengelige.

Dine personvernsrettigheter

Personopplysningsloven (personopplysningsloven) av 15. juni 2018 og personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679) ("GDPR") gir deg som registrert følgende rettigheter med hensyn til personopplysningene vi lagrer om deg:

 

Dine rettigheter

Juridisk grunnlag

Utdyping

Tilgang til dataene dine

GDPR artikkel 15

Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt VELUX behandler personopplysninger om deg, og i så fall har du rett til å be om en kopi av personopplysningene vi har behandlet. Det finnes noen unntak, noe som betyr at du ikke alltid får utlevert alle opplysningene vi behandler.

 

Be om retting

 

GDPR artikkel 16

Du har når som helst rett til å be om korrigering av eventuelle uriktige eller ufullstendige personopplysninger vi behandler om deg.

 

Be om sletting

GDPR artikkel 17

Du har rett til å be om sletting av personopplysningene dine avhengig av behandlingsaktiviteten, og under visse omstendigheter før vi normalt er forpliktet til å avslutte behandlingen.

Be om begrensning av behandlingen

 

GDPR artikkel 18

Du har rett til å be om begrensning av behandlingen, noe som betyr at du kan be om at VELUX begrenser bruken av personopplysningene dine under visse omstendigheter.

Dataportabilitet

 

GDPR artikkel 20

Under visse forutsetninger har du rett til å motta personopplysningene du har gitt oss i et maskinlesbart format.

 

Rett til å komme med innsigelser

GDPR artikkel 21

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler personopplysninger i VELUX, kan du sende innsigelser til velux-no@velux.com. Dette gjelder imidlertid bare under visse omstendigheter, og det er ikke sikkert at vi trenger å stoppe behandlingen av personopplysningene dine hvis vi kan oppgi legitime grunner til å fortsette å bruke personopplysningene dine. Ved en eventuell klage må navn og kontaktinformasjon til klageren oppgis til VELUX.

 

Hvis du har spørsmål om de spesifikke personopplysningene vi behandler eller oppbevarer om deg, eller hvis du ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte velux-no@velux.com.

Vi vil svare på forespørselen din om å utøve noen av rettighetene dine innen én måned, men vi har rett til å forlenge denne perioden med to måneder. Hvis vi forlenger svarperioden, vil vi informere deg innen én måned etter at du har bedt om det.

Hvis du mener at vi ikke har løst klagen på en tilfredsstillende måte, kan du sende inn en klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet på deres hjemmeside.

Endringer i denne VELUX personvernerklæringen

Vi kan fra tid til annen endre denne personvernerklæringen for å tilpasse den til den nyeste teknologien, bransjepraksis, myndighetskrav eller andre formål. Vi vil til enhver tid legge ut den nyeste versjonen på våre digitale plattformer. Vi anbefaler deg å lese personvernerklæringen regelmessig. 

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert: 24-05-2024