Inspirasjon og verktøy for designere og arkitekter.

Få støtte til prosjektet
Takvinduer for flate tak

Produktnyheter

Produktspesifikasjoner

Produkt-spesifikasjoner

BIM 3D-objekter

BIM/3D-objekter

2D CAD-tegning

2D CAD-tegninger

Visualisering av dagslys

Visualisering av dagslys

Illustrasjon med ventilasjon

Innendørs visualisering

VELUX designhefte

Designhefte

En samling av casestudier, virtuell virkelighet-prosjekter, fotografier og filmer delt inn i kategorier. Designheftet fra VELUX gir innsikt i  integreringen av dagslysløsninger i designet ditt og de mange fordeler disse løsningene kan gi.
Guide til å designe sunne hjem

Guide til å designe sunne hjem

I dag tilbringer mange av oss mer enn 90 % av tiden vår innendørs. Dette betyr at utformingen av våre hjem  påvirker helsen og velværet vårt direkte. Guiden til å designe sunne hjem ble laget for å støtte arkitekter i arbeidet med å designe bygninger for dagens «Indoor Generation».

Dagslysløsninger for næringsbygg 

Takvinduer slipper inn dagslys og frisk luft for å gi et godt miljø for alle i næringsbygg. Besøk nettsiden vår for å finne ut mer om de innovative løsningene våre for dagslys og ventilasjon.
It's our nature

Bærekraft

Hos VELUX er bærekraft måten vi driver forretning på. Vår bærekraftsstrategi for 2030 heter «It's our nature». Denne planen ble lansert i 2020 og er kartet vårt for et tiår med handling for  klimaet og miljøet vårt, med fokus på å utvikle mer bærekraftige produkter, og  ansvarlige forretningsprosesser. Vår banebrytende forpliktelse er å bli Lifetime Carbon Neutral innen 2041. Dette betyr å ta ansvar for både våre tidligere og fremtidige karbonutslipp.