• Passer vindusdimensjonen nøyaktig, og kobles perfekt til takmaterialet.

  • Plissert undertakskrave (type BFX) danner en tett forsegling mellom takvinduet og undertaket. Avvanningsrennen sørger for sikker drenering over vinduet.

  • Isolasjonskrave (type BDX), med fleksibel skumgummi som passer tett og sikkert til takkonstruksjonen.

  • Dampsperrekrave (type BBX), for damp- og lufttett løsning.

  • Prefabrikkerte utforinger (type LSC/LSD) for enkel og lufttett innvendig finish. Inkluderer dampsperrekrave (type BBX), et verktøy for en damp- og lufttett løsning.

1
Original VELUX
inndekning
Undertaks krave BFX
Avvannings-renne Isolasjonskrave
BDX
Dampsperre-krave BBX
Innvendig utforing
LSB / LSC / LSD

Passer vindusdimensjoner nøyaktig
og passer perfekt til takmaterialet
Plissert undertakskrave danner en
tett forsegling mellom
takvindu og
undertaket.
Avvannings-renne
leder vann bort og
over
vinduet.

Isolasjonskrave
med fleksibel skumgummi som passer tett inntil og sikkert til takkonstruk-sjonen.
Dampsperre
Krave, inkludert monteringsverktøy for en damp- og lufttett løsning.
Prefabrikkerte utforinger
for ren og lufttett innvendig overflate. Inkluderer damp-sperrekrave.

 

Standard eller senket innbygging

VELUX takvinduer er forberedt for to innbyggingsnivåer.

De to nivåer ses på siden av karmen som en rød strek og en blå strek og omtales som hhv. "rødt nivå" (standardinnbygging) og "blått nivå" (senket innbygging). For å sikre den rette plassering av monteringsbeslag og karm i taket, er det viktig å være oppmerksom på hvilket innbyggingsnivå den valgte inndekning er beregnet for.

Rødt innbyggingsnivå har vært VELUX standard siden 1999. Monteringsbeslag er montert på underkarm og overkarm. Ved blått nivå innbygges vinduet 40 mm dypere i takkonstruksjonen enn ved innbygging i rødt nivå. Monteringsbeslag er montert på sidekarmen.

Ved utskifting av et vindu produsert før 1999, hvor en eksisterende foring ønskes bevart, vil vinduet sitte lengre ute. Det skal derfor benyttes spesielle inndekninger og beslag.

Takvindu innfelt-montert på et skrå tak
A1: Standardmontering
Takvindu innfelt-montert på et skrå tak
A2: Innfelt montering

Inndekninger for takstein

Inndekninger for skifer

Ekstra isolasjon og beskyttelse

Akkurat som andre produkter fra VELUX, oppfyller serien med innbyggingsprodukter de samme kvalitetskravene, slik at kundene dine kan nyte takvinduene i generasjoner framover.

Isolasjonskrave BDX sørger for god isolasjon mellom takkonstruksjonen og vinduskarmen, og den plisserte undertakskraven BFX sikrer en fleksibel og tett forbindelse mellom undertaket og vinduskarmen. Avvanningsrenne sørger for at vann fra undertaket kan renne bort fra vinduet.

Håndverker som monterer en vinduskarm på et skrå tak
B1: Isolasjonskrave.
Håndverker som monterer en vinduskarm på et skrå tak
B2: Avvanningsrenne. 
B3: Plissert undertakskrave.

Utmerket innvendig finish

Bruk VELUX utforingene for å optimalisere rommet ditt. Vi anbefaler de prefabrikerte VELUX utforingene LSC eller LSD med skarpe linjer som passer moderne stiler. Utforingene er laget i PVC med en overflatebehandling i klassisk hvit. Det unike designet skaper plass til ekstra isoleringsmateriale for å unngå kuldebroer.
VELUX utforinger leveres med VELUX dampsperrekrave BBX, som er 100 % damptett og hindrer kondens.

Nesten montert vindu
Innvendig utforing LSC / LSD.
Nylig montert vindu
Utmerket og perfekt innvendig finish.