Personvernerklæring for VELUX ACTIVE med bruk av tjenester hos NETATMO

1 Bakgrunn

Innsamling, prosessering og lagring av personopplysninger er nødvendig for at du kan ta i bruk en av hovedfunksjonene i VELUX ACTIVE produktet, nemlig innendørs klimakontroll. Vi jobber fortløpende med å forbedre VELUX ACTIVE produktet med tilhørende tjenester, og vi ønsker å gi en relevant, trygg og oppdatert brukeropplevelse. Betegnelsen VELUX ACTIVE omfatter i fortsettelsen både produktet og tilhørende tjenester.

Formålet med dette dokumentet er på en klar og tydelig måte å informere deg om hvordan vi samler, prosesserer, lagrer og bruker dine personopplysninger (heretter samlet omtalt som « behandler»).

Det er avgjørende for oss at dine personopplysninger er beskyttet, og at du som kunde på en enkel måte kan sette deg inn i hvilke personopplysninger vi behandler, og for hvilke formål dette skjer. Vi er helt åpne og informerer med dette om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi vil strekke oss langt for å holde dine personopplysninger trygge.

2 Vårt løfte

Basert på selskapets grunnleggende prinsipper, så vel som vår forpliktelse til å etterleve den norske personopplysningsloven og EUs personvernforordning («GDPR»), lover vi deg følgende:

  • VELUX A/S vil bare samle inn personopplysninger som beskrevet i tabell 3. Bare utvalgte, tiltrodde ansatte i VELUX A/S (heretter omtalt som "VELUX"), NETATMO og VELUX salgsselskap (databehandlere) har adgang til dine personopplysninger, og alle er forpliktet til å behandle disse konfidensielt.
  • Vi skal være åpne og transparente om vår behandling av dine personopplysninger.

3 Hvilke personopplysninger samler vi inn og for hvilke formål?

Referanse

Kategori

Personopplysning

Direkte-/indirekte identifiserbare personopplysninger

Hvordan personopplysningene benyttes (behandling og formål)

Hvem har tilgang til personopplysningene?

3.1

Kontakt-informasjon

Adresse, brukernavn og e-postadresse som angitt av deg ved registrering i applikasjonen.

Din adresse, brukernavn, og e-postadresse kan benyttes for å identifisere en person.

Denne informasjonen er derfor å anse som direkte identifiserbare

Personopplysninger.

Din kontaktinformasjon er nødvendig for at du kan benytte VELUX ACTIVE, for at vi skal kunne sende deg informasjon om din brukerkonto samt informasjon om oppdateringer og oppgraderinger av VELUX ACTIVE.

Samtykket du i å motta informasjon og markedsføringsmateriale fra VELUX (eget samtykke), så vil vi benytte din kontaktinformasjon også for dette formålet.

Samtykker du i å motta informasjon og markedsføringsmateriale, vil ditt samtykke og din e-postadresse bli videresendt til VELUX salgsfirma etablert i ditt hjemland. I perioden, hvor du mottar informasjon og markedsføringsmateriale, lagres personopplysningene både i NETATMOs datasenter og hos VELUX.

3.2

Brukerdata

Brukerdata er opplysninger som relateres til din bruk av og dine aktiviteter i applikasjonen, samt innstillinger i denne.

Alle brukerdata har en unik identifikator («ID») som er knyttet til deg som bruker.

Når applikasjonene er i bruk kan vi ikke se hvilken person som benytter denne.

I det sjeldne tilfelle at en applikasjon skulle krasje gjentatte ganger, har vi muligheten til å hente ut brukerdataenes unike ID i applikasjonen og sammenstille denne IDen med personopplysninger i et annet system. Dette gjør vi for å finne din e-postadresse.

Brukerdata er følgelig indirekte identifiserbare personopplysninger.

Brukerdata gjør oss i stand til å forbedre funksjonaliteten i vårt produkt og sikre at denne funksjonaliteten kontinuerlig oppdateres med ny teknologi mv.

Brukerdata kan blant annet omfatte hvor ofte visse funksjoner eller knapper på applikasjonen benyttes for å styre VELUX-produkter (eksempelvis en manuell kommando for å åpne vinduet), eller hvor ofte manuell intervenering i algoritmene skjer, og hvor ofte disse algoritmene kalles.

VELUX & NETATMO

3.3

Data om produktstatus, informasjon- og sensordata

Informasjon om din VELUX ACTIVE programvareversjon, IP-adresse, produkt-ID, maskinvareversjon og installasjon.

Omfatter også måleverdier fra sensorer, antall rom, hus og aktuatorbevegelser.

Unike identifikatorer som IP- og MAC-adressen til dine enheter betraktes som direkte identifiserbare personopplysninger. Maskinvareversjon, programvareversjon og sensorverdier anses å være indirekte identifiserbare, da de, hvis de er isolert, ikke kan føre til at noen identifiserer en person.

Produktinformasjonen og sensordata gjør det mulig for systemets algoritmer å ventilere og regulere ditt inneklima automatisk.

Det gjør også oss i stand til å forbedre vår programvare og maskinvare, og forstå og respektere dine preferanser for bedre serviceopplevelse.

VELUX og utvalgte personer i VELUX salgsselskaper som nevnt nedenfor, vil ha tilgang til disse dataene til støtteformål. Dataene samles inn og lagres både i NETATMOs datasenter og hos VELUX.

3.4

Service-historikk

Servicehistorikken samler all informasjon om dine serviceanrop eller forespørsler, dine besøk og annen elektronisk støtte.

Forespørres service gjennom vårt servicesystem, inkluderer service-historikken også navn, telefonnummer, e-postadresse og hjemmeadresse.

Servicehistorikken inneholder både direkte og indirekte identifiserbare personopplysninger.

Når du ber om service via våre websider blir du bedt om å fylle ut personlig informasjon slik at vi kan kontakte deg.

Ved å fylle ut denne informasjonen og sende denne til oss, samtykker du i at vi kan kontakte deg vedrørende din forespørsel og lagre informasjonen for dette formålet.

Servicehistorikken setter oss i stand til å gi deg service på dine produkter, besvare spørsmål om garanti og feilsøking.

I det usannsynlige tilfelle at et problem skulle oppstå på flere produkter, kan vi raskt finne og rette dette problemet.

VELUX og utvalgte personer i VELUX salgsselskaper som nevnt nedenfor vil ha tilgang til disse dataene for å yte nødvendig kundestøtte.

Dataene samles inn og lagres av VELUX.

4 Sletting av personopplysninger

Vi oppbevarer dine personopplysninger så lenge du benytter VELUX ACTIVE. Opplysningene slettes ett år etter at du har koblet dine VELUX ACTIVE produkter fra våre servere. Sletting kan innebære at vi enten sletter eller anonymiserer dine opplysninger, slik at det ikke lenger er mulig å identifisere deg basert på gjenværende opplysninger i systemet.

Dersom du har samtykket til å motta informasjons- og markedsføringsmateriale fra VELUX, så lagrer vi dine personopplysninger inntil du trekker dette samtykket tilbake, f.eks. ved å melde deg av nyhetsbrevlisten.

5 Begrensninger

Denne personvernerklæringen omfatter de personopplysninger VELUX behandler og som mottas gjennom våre egne produkter og tjenester. Dersom du benytter andre kontrollsystemer, eksempelvis Apple Homekit, for å utøve funksjoner med VELUX-produkter og -tjenester, kan disse systemene innhente, samle, prosessere og dele dine personopplysninger med andre. VELUX er på ingen måte juridisk ansvarlig for andre leverandørers behandling av dine personopplysninger. Vennligst les personvernerklæringer fra slike tredjepartsleverandører nøye.

6 Retten til å bli glemt og retten til innsyn og tilgang til egne personopplysninger

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du rett til å bli «glemt». Dette betyr at du kan kreve at din brukerkonto hos oss stenges, og at alle dine personopplysninger slettes. Sletting kan innebære at vi anonymiserer dine personopplysninger slik at det ikke lenger er mulig å identifisere deg på bakgrunn av de opplysninger vi lagrer.

Du har rett til når som helst å kontakte VELUX og begjære innsyn i de personopplysninger vi behandler på vegne av deg. Denne informasjonen kan du kreve å få skriftlig. Har vi lagret uriktige opplysninger om deg kan du kreve av vi retter disse, f.eks. om du har byttet navn. Kontakt oss via mobil-applikasjonen eller send e-post til ACTIVE support@velux.com for henvendelser i henhold til dine rettigheter som her beskrevet.

Har du samtykket i å motta informasjons- og markedsføringsmateriale fra VELUX, og du ikke lenger ønsker dette, så kan du alltid trekke tilbake ditt samtykke ved å klikke på en lenke nederst i mottatt informasjon, eller ved å kontakte e-postadressen over.

Ønsker å klage på VELUXs behandling av dine personopplysninger så kan du kontakte Datatilsynet:

Datatilsynet

Postboks 8177, 0034 Oslo

Telefon: 22 39 69 00

www.datatilsynet.no

7 Brukere, hjem og gjester

Dersom du benytter VELUX ACTIVE i flere hjem, gjelder personvernerklæringen for alle hjem og for hele oppsettet av VELUX ACTIVE.

Du kan invitere opptil 20 gjestebrukere som kan operere VELUX ACTIVE. Eventuelle gjestebrukere er også omfattet av denne personvernerklæringen, og med samme personopplysninger og operasjonelt oppsett som sin vert.

8 Gjeldende personvernlovgivning

Personvernforordningen (GDPR), jf. personopplysningsloven § 1 gjelder for alle typer personopplysninger. Med personopplysninger forstås enhver opplysning som kan benyttes for å identifisere en enkeltperson.

VELUX og VELUX salgsselskap etterlever reglene i personvernforordningen og eller andre relevante personvernregler i Norge. Personvernforordningen trer i kraft i EU 25. mai 2018. I Norge trer forordningen i kraft i juli 2018 eller senere. Inntil personvernforordningen har trådt i kraft gjelder personopplysningsloven av 2000. Dette er ikke til hinder fra at VELUX kan etterleve personvernerklæringen som beskrevet over i forbindelse med VELUX ACTIVE produktene.

9 Område for lagring av personopplysninger

Personopplysningene vil lagres på server lokalisert innenfor EØS-området. VELUX har instruert databehandlere som nevnt i denne erklæringen til å gjennomføre nødvendige tekniske- og sikkerhetsmessige tiltak for å sikre dine personopplysninger.

10 Oppdateringer og oppgraderinger av programvaren

Som bruker av produktet er du ansvarlig for å holde deg kjent med og oppdatert på innholdet i personvernerklæringen. Vi anbefaler at du leser gjennom personvernerklæringen fra tid til annen for å holde deg selv oppdatert.

11 Partene i denne avtalen

De forskjellige partene til denne avtalen er:

Behandlingsansvarlig: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Denmark - CVR 46 91 14 15. VELUX er ansvarlig for og kontrollerer hvordan dine personopplysninger behandles.

Databehandler 1: VELUX salgsselskap som er 100 % eiet av VELUX. VELUX salgsselskap i de forskjellige landene er ansvarlige for salg og tjenester knyttet til VELUX ACTIVE produkt til sluttkunder i det landet hvor salgsselskapet er lokalisert. Du finner en oversikt over de nasjonale salgsselskapene i vedlegg 1.

Databehandler 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, France, selskapsnr. 532501848. NETATMO SAS er ansvarlig for utvikling av VELUX ACTIVE og for overføring av personopplysninger til VELUX. VELUX har instruert NETATMO SAS til å gjennomføre nødvendige tekniske- og sikkerhetsmessige tiltak for å sikre dine personopplysninger.

12 Rettslig grunnlag for overføring av personopplysninger

Vi vil ikke dele dine personopplysninger med andre selskap enn de som er listet i seksjon 11, og vi vil ikke under noen omstendigheter selge disse personopplysningene til andre.

Fra tid til annen bruker vi tredjeparts IT-konsulenter for å betjene og vedlikeholde våre produkter og IT-systemer. Slike tredjeparts IT-konsulenter er underlagt taushetsplikt og utfører sitt arbeide på instruks fra VELUX.

I visse tilfeller er vi pålagt å dele dine personopplysninger med offentlig(e) organ. En slik deling vil bare skje i henhold til en rettsordre. Hvis vi må dele dine personopplysninger med slike offentlige organ, vil vi gjøre vårt beste for å gi deg varsel på forhånd via e-post eller på annen måte. Dette gjør vi med mindre rettsordre eller lov forbyr et slikt varsel. I sistnevnte tilfelle vil vi sørge for at dine personlige opplysninger blir behandlet konfidensielt.

13 Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss på følgende e-postadresse om du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger: ACTIVE support@velux.com

14 Vedlegg 1, Lokale VELUX salgskontor

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus - Reg.no. 800013811

VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111

VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488

VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"

VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541

VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)

VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783

VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)

VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN - Business No.)

VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad.Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)

VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)

VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983

VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)

VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)

VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)

VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)

VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)

VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)

VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF - Codice Fiscale)

VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011

VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)

VELUX Lietuva, UAB, S.Žukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)

VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)

VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)

VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)

VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)

VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)

VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)

VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)

VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)

VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)

VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)

VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)

VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807

VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)

VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)

VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)

VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)

ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058