Brukervilkår

Brukervilkår for VELUX ACTIVE

Se all dokumentasjon om brukervilkårene for VELUX ACTIVE with NETATMO.

Trer i kraft 1. juli 2018

0. Bruksvilkårenes omfang

Disse Bruksvilkårene gjelder for VELUX ACTIVE produktet. Her finner du relevant og viktig informasjon om produktet og hvordan du bruker det.

Hvis du har spørsmål om installasjon, appen, tredjepartsapper, data og de automatiske funksjonene, kan du se Ofte stilte spørsmål på nettstedet for VELUX ACTIVE brukerstøtte Support. Hvis du vil ha mer informasjon om produktet, kompatibilitet og fordeler med VELUX ACTIVE, kan du besøke det nasjonale nettstedet for VELUX på https://www.velux.no/.

 

1. Produktinnhold

VELUX ACTIVE består av de følgende elementer:

 • Gateway
 • Inneklima sensor
 • Utgangsbryter
 • ACTIVE Inneklimakontroll
 • VELUX ACTIVE kontrollappen

 

2. Produktspesifikasjon

 • Kontroller at gatewayen kan styre de relevante produktene fra den valgte plasseringen før du fester den permanent. VELUX ACTIVE Inneklimakontroll er basert på toveis RF-kommunikasjon (radiofrekvenskommunikasjon) og markert med symbolet [↔]. Dette symbolet finnes på typeetiketten.
 • Radiofrekvensbånd: 868,25 MHz / 868,95 MHz / 869,85 MHz (io-homecontrol® i Europa), 2,425 GHz / 2,450 GHz / 2,475 GHz (io-homecontrol® i resten av verden), 868,2-868,6 MHz (Inneklima sensor og utgangsbryter i Europa og Kina), 921,2-921,6 MHz (Inneklima sensor og utgangsbryter i resten av verden), 2,400-2,496 GHz (Wi-Fi 802.11 b/g/n).
 • Maksimalt strømforbruk for overføring: 3,2 mW (Inneklima sensor og utgangsbryter i Japan), 12,6 mW (Inneklima sensor og utgangsbryter i resten av verden), 19,6 mW (io-homecontrol® i Europa), 25,1 mW (io-homecontrol® i resten av verden), 31,6 mW (WiFi 802.11 b/g/n i Europa), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n i resten av verden). Radiofrekvensområde: 300 m fritt felt.
 • Avhengig av bygningsforholdene er rekkevidden innendørs ca. 30 m. Armert betong, metalltak og gipsvegger med stålbjelker kan imidlertid redusere rekkevidden.
 • Elektriske produkter skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men avhendes i henhold til nasjonale regler for elektronisk avfall.
 • Brukte batterier skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men kastes i overensstemmelse med gjeldende nasjonale miljøforskrifter. Batterier inneholder stoffer som kan være skadelige hvis de ikke håndteres og resirkuleres korrekt. Bruk miljøstasjoner for batteriinnsamling.
 • Emballasjen kan kastes sammen med alminnelig husholdningsavfall.

 

3. Installasjon og betjening

Når du skal installere og betjene VELUX ACTIVE, må du laste ned VELUX ACTIVE kontrollappen fra enten Google Play eller Apples App Store, eller du kan bruke Apple HomeKit-appen. Hvis du vil ha mer informasjon om VELUX ACTIVE, kan du gå til nettstedet for VELUX ACTIVE brukerstøtte Support.

Når VELUX ACTIVE appen er installert og i bruk, er ACTIVE Inneklimakontroll aktivert. Du kan tilpasse ACTIVE Inneklimakontroll når som helst via VELUX ACTIVE appen i innstillingene under "ACTIVE Control". Hvert enkelt rom der det er en sensorbryter, kan tilpasses enkeltvis.

 

4. Brukere og gjester

Den første brukeren som installerer VELUX ACTIVE appen, oppretter kontoen ("Administrator"). Administratoren kan invitere gjester til kontoen, og gjestene er underlagt de samme vilkårene som Administratoren. Gjester kan også invitere andre gjester til kontoen, underlagt tilsvarende vilkår som Administratoren og andre gjester. Administratoren og eventuelle gjester må slette inaktive eller overflødige brukerkontoer. Bruksvilkårene og Personvernerklæringen for VELUX ACTIVE gjelder også for gjestekontoer.

Se punkt 10 nedenfor om avslutning og sletting av brukerkontoer (både Administrator og gjester).

 

5. Vedlikehold

 • VELUX ACTIVE Inneklimakontroll krever minimalt med vedlikehold.
 • Overflaten kan rengjøres med en myk, fuktig klut.
 • Koble vinduet eller produkter fra strømnettet eller batteristrøm før du utfører vedlikehold og service, og sørg for at strømmen ikke utilsiktet kan kobles til igjen.
 • Forventet levetid for batteriet er minst to år.
 • Reservedeler kan bestilles fra det lokale salgskontoret til VELUX.
 • Hvis du har tekniske spørsmål, kan du søke etter teknisk hjelp på VELUX ACTIVE appen eller ta kontakt med det lokale salgskontoret til VELUX via velux-no@velux.com.

 

6. Begrensninger på ACTIVE Inneklimakontroll - Når fungerer ikke vinduet/solskjermingen/skoddene?

Av og til medfører værforholdene at ACTIVE Inneklimakontroll ikke fungerer som de skal inntil værforholdene er bedre, f.eks. at vinduet ikke kan åpnes under kraftig regn. Hvis det oppstår slike værforhold, vil du motta en melding med en forklaring på hvorfor ACTIVE Inneklimakontroll ikke fungerer som vanlig.

 

7. Garanti

VELUX gir en garanti på VELUX ACTIVE. Garantiperioden løper fra tidspunktet da produktet aktiveres. Garantien til VELUX er tilgjengelig på garanti.

VELUX har ikke erstatningsansvar ved noen av hendelsene som er oppført under punkt 8, 9 og 12.

 

8. Tredjeparts apper, produkter og tjenester

I tillegg til Apple HomeKit kan du integrere VELUX ACTIVE med andre tredjepartsapper som brukes til integrasjon med VELUX ACTIVE. Slike apper, produkter og tjenester er underlagt vilkår og retningslinjer fra den aktuelle tredjeparten. VELUX kan ikke holdes ansvarlig for slike integrasjoner.

VELUX er ikke ansvarlig for og påtar seg ikke erstatningsansvar for apper, produkter eller tjenester fra tredjeparter, eller for at integrasjonen med VELUX ACTIVE fungerer. Videre påtar VELUX seg ikke erstatningsansvar for tredjeparters feil eller utelatelser som medfører driftsavbrudd i VELUX ACTIVE systemet.

 

8.1. Apple HomeKit

VELUX ACTIVE er integrert med Apple HomeKit. Dette innebærer at samhandling med VELUX ACTIVE kontrollappen overføres til Apple HomeKit-appen (Home). Gjeldende status- og parameterverdier lagres i Apple HomeKit-databasen.

Spørsmål om Apple HomeKit må rettes til Apple. Apples behandling av personopplysninger reguleres av Apples personvernerklæring og vilkår for Apple HomeKit, som er tilgjengelig på www.apple.com. 

Vær oppmerksom på at hvis du installerer VELUX ACTIVE via Apple HomeKit, er funksjonaliteten til VELUX ACTIVE begrenset til produktbetjening og visning av sensorverdier. Du trenger en utgangsbryter for å kunne deaktivere den automatiske åpningen av vinduer når du forlater huset, ettersom det ikke er mulig å deaktivere åpningen av vinduer via Apple HomeKit-appen.

For å kunne styre dette HomeKit-kompatible utstyret med HomeKit (via Home-appen) kreves en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9.0 eller en nyere versjon. Hvis du vil styre dette HomeKit-kompatible utstyret automatisk og utenfor hjemmet, må du ha en Apple TV med tvOS 10.0 eller en nyere versjon eller en iPad med iOS 10.0 eller en nyere versjon som er konfigurert som hjemknutepunkt.

 

8.2. Analyser

VELUX bruker anonyme brukerdata til å optimalisere bruken av programvare inkludert i VELUX ACTIVE produktene. Til dette formålet bruker vi Fabric IO og Google Analytics.

 

9. Oppdateringer av VELUX ACTIVE appen

Du må alltid ha den nyeste versjonen av appen installert. Hvis du ikke har det, kan VELUX ikke holdes ansvarlig for sikkerheten og driftsfunksjonene til VELUX ACTIVE. Oppdateringer for appen gjøre tilgjengelige i, eller du får pushvarsler med oppdateringer fra, App Store eller Google Play, og du må selv bekrefte at du vil oppdatere appen.

 

10. Avslutning av bruken av VELUX ACTIVE

Hvis du av ulike årsaker ønsker å avslutte bruken av VELUX ACTIVE, må du nullstille gatewayen. Du finner instruksjoner for hvordan du nullstiller gatewayen, under Ofte stilte spørsmål på det lokale nettstedet for VELUX ACTIVE brukerstøtte Support.

Når du nullstiller gatewayen, mottar vi informasjon om at du har avsluttet avtalen din med VELUX. Når vi mottar denne informasjonen, slutter vi å samle inn data for alle brukere (inkludert Administrator og eventuelle gjestekontoer) som er koblet til gatewayen. Vi lagrer personopplysningene dine i periodene som er beskrevet i Personvernerklæringen for VELUX, som er tilgjengelig på VELUX ACTIVE - Personvernerklæring.

 

10.1.  Indirekte måter å avslutte på

Hvis du ønsker å avslutte bruken av VELUX ACTIVE, må du følge fremgangsmåten beskrevet under punkt 10 ovenfor.

Hvis du unnlater å nullstille gatewayen og deretter foretar andre handlinger, kan du oppleve følgende:

Du sletter bruker-ID-en din (e-postadressen) i VELUX ACTIVE appen:

Hvis flere brukere er registrert i kontoen, og du sletter bruker-ID-en din (e-postadressen), mister du tilgangen til VELUX ACTIVE appen. Deretter kan vi ikke identifisere data for deg i periodene som er oppført i Personvernerklæringen for VELUX, som er tilgjengelig på VELUX ACTIVE - Personvernerklæring. I tillegg slettes e-postadressen din fra de historiske dataene dine. VELUX ACTIVE kontoen forblir imidlertid aktiv og andre brukere som er registrert i VELUX ACTIVE appen kan fortsette å bruke appen.

Hvis bare én bruker-ID (e-postadresse) er registrert i VELUX ACTIVE appen, og du avslutter kontoen din, slutter vi å samle inn data for deg. I tillegg sletter vi personopplysningene dine. Opplysninger som ikke er personopplysninger, anonymiseres, slik at vi ikke lenger kan identifisere deg på grunnlag av dataene dine. Du finner mer informasjon i Personvernerklæringen for VELUX ACTIVE på VELUX ACTIVE - Personvernerklæring.

Vær oppmerksom på at i begge scenarioene som er beskrevet ovenfor, er Apple HomeKit-appen fortsatt aktiv og i bruk inntil du deaktiverer utstyret (VELUX ACTIVE) i Apple HomeKit-appen. Se Apples nettsted hvis du vil ha mer informasjon.

Du sletter VELUX ACTIVE appen:

I dette scenarioet blir VELUX ikke varslet om at du har avsluttet bruken før det sendes ut et pushvarsel med oppdatering av Bruksvilkårene eller Personerklæringen for VELUX ACTIVE. Hvis du ikke foretar deg noe knyttet til Bruksvilkårene eller Personvernerklæringen, tar vi kontakt for å spørre om du ønsker å fortsette eller avslutte bruken av VELUX ACTIVE.

Når VELUX får bekreftet at du ønsker å avslutte bruken, utløses lagringsperiodene i Personvernerklæringen for VELUX. Personvernerklæringen for VELUX er tilgjengelig på VELUX ACTIVE - Personvernerklæring. Apple HomeKit-appen er fortsatt aktiv og i bruk inntil du deaktiverer VELUX ACTIVE i Apple HomeKit-appen. Se Apples nettsted hvis du vil ha mer informasjon.

Du slutter å bruke VELUX ACTIVE appen (inaktivitet):

Du bruker kanskje ikke VELUX ACTIVE appen aktivt, men automatiske kontroller fortsetter. Hvis du ikke bekrefter eller godtar oppdateringer av Bruksvilkårene eller Personvernerklæringen for VELUX ACTIVE når du får pushvarsel med oppdatering, vil vi ta kontakt og spørre om du ønsker å fortsette eller avslutte bruken av VELUX ACTIVE.

Når VELUX får bekreftet at du ønsker å avslutte bruken, utløses lagringsperiodene i Personvernerklæringen for VELUX. Personvernerklæringen for VELUX er tilgjengelig på VELUX ACTIVE - Personvernerklæring. Apple HomeKit-appen er fortsatt aktiv og i bruk inntil du deaktiverer VELUX ACTIVE i Apple HomeKit-appen. Se Apples nettsted hvis du vil ha mer informasjon.

Vær oppmerksom på at hvis du flytter fra boligen din uten å fjerne den installerte VELUX ACTIVE gatewayen, må du nullstille gatewayen, slik at du ikke lenger kan styre vinduene via appen din.

 

11. Hvis du overtar VELUX ACTIVE, f.eks. fra den som eide boligen før

Hvis du flytter inn i en bolig der VELUX ACTIVE allerede er installert av den tidligere eieren, er det ditt ansvar å nullstille gatewayen. Se punkt 10. Hvis du ikke nullstiller gatewayen, kan den tidligere eieren fortsatt ha kontroll over produktene dine fra VELUX.

 

12. Ansvarsfraskrivelse og sikkerhetsvarsler

12.1. IKKE en varslingsenhet

 • Produktet kan ikke fungere som en varslingsenhet for ekstreme temperaturforhold eller høy luftfuktighet.
 • Den medfølgende inneklima sensoren er ikke beregnet for bruk utenfor temperaturområdet som angitt i produktspesifikasjonene. Dette betyr at hvis temperaturene er utenfor temperaturområdet, kan sensorverdiene være unøyaktige og ACTIVE Control åpner og lukker kanskje ikke vinduene og/eller tilbehøret i samsvar med de automatiske innstillingene.
 • I samsvar med det ovennevnte er VELUX ACTIVE ikke et brannalarmsystem og heller ikke et røykventilasjonssystem.

 

12.2. Ingen manipulering eller utilsiktet integrasjon

 • Du har ikke tillatelse til å manipulere produktet på noen måte eller til å kombinere produktet med tredjepartsapper som ikke er beregnet for integrasjon med VELUX ACTIVE, verken for din egen bruk eller videre distribusjon.
 • Produktene fra VELUX fungerer ikke ved strømbrudd.
 • Du kan ikke styre produkter fra VELUX med VELUX ACTIVE appen dersom Internett-tilkoblingen blir brutt. Du kan fortsatt betjene produkter fra VELUX via fysiske kontrollenheter.

 

12.3. Begrensninger for bruk

 • VELUX ACTIVE Inneklimakontroll kan brukes av personer med tilstrekkelig erfaring og kunnskap, såfremt de har fått veiledning i sikker bruk, og kjenner mulige risikomomenter.
 • Barn må ikke leke med VELUX ACTIVE Inneklimakontroll (utgangsbryter, Inneklima sensor og app).

 

12.4. Flytte inn i en bolig der VELUX ACTIVE er installert

 • Hvis du flytter inn i en bolig der tidligere eier har installert VELUX ACTIVE, må du nullstille gatewayen for å sikre at tidligere eiere ikke lenger har kontroll over produktene dine fra VELUX. VELUX er fritatt for alt ansvar ved uautorisert tilgang til eiendommen som skyldes at gatewayen ikke er nullstilt ved eierskifte.

 

12.5. Forlate boligen

 • Det er viktig at du aktiverer utgangsbryteren når du forlater boligen, slik at du deaktiverer den automatiske åpningsfunksjonen for vinduene. Du aktiverer låsbryteren ved å klikke på hengelås-ikonet på utgangsbryteren eller via VELUX ACTIVE appen.
 • Du og eventuelle gjester kan når som helst åpne vinduene via fysiske lokale kontrollenheter, VELUX ACTIVE appen eller en tredjepartsapp.
 • Hvis du har installert appen via Apple HomeKit, kan du bare deaktivere automatisk åpning av vinduene dine ved å bruke Utgangsbryteren.

 

13. Immaterielle eiendomsrettigheter

VELUX ACTIVE innholdet, -systemet og -produktet er underlagt opphavsrett, patent- og varemerkerettigheter og andre immaterielle eiendomsrettigheter. Patenter og varemerker brukes underlagt lisens fra VELUX Group. Tekst, fotografier, tegninger, grafikk, lyder, data, datakode osv. er underlagt opphavsrettigheter tilhørende VELUX Group.

Copyright VELUX A/S 2017. Med enerett. Reproduksjon og distribusjon er forbudt uten skriftlig godkjenning fra VELUX A/S. VELUX ACTIVE med Netatmo, smart løsning utviklet i samarbeid med Netatmo Security.

 

14. IT-sikkerhet

VELUX er svært opptatt av IT-sikkerhet, og vi sørger for IT-sikkerhet på forskjellige måter, f.eks. tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhetstiltak. IT-sikkerheten knyttet til VELUX ACTIVE omfatter enhetssikkerhet, programvaresikkerhet og informasjonssikkerhet.

Eksempler på tekniske sikkerhetstiltak er tilgangsstyring til systemene, kryptering av dataoverføringer og datalagring, automatiske virusprogrammer, brannmurprogrammer, servergjenoppretting og sikkerhetskopiering, tilgang til IT-systemer via individuelle brukernavn og passord, skjermsparerlåsing, kontroll av avvist tilgang og kontroll av IT-sikkerhet.

Eksempler på fysiske sikkerhetstiltak er låste fysiske arkiver, tilgangskontroll til bygninger via personlige tilgangskort, innbruddsalarmer og videoovervåking

Organisatoriske sikkerhetstiltak er for eksempel opplæring av ansatte innen IT-sikkerhet, etablering av fremgangsmåter og retningslinjer for IT-sikkerhet og behandling av personopplysninger.

Underleverandørene til VELUX har fått instruksjoner om å oppfylle krav til IT-sikkerhet tilsvarende kravene som er beskrevet ovenfor, og VELUX gjennomfører kontroller av IT-sikkerheten hos underleverandørene sine.

Hvis du ønsker mer informasjon om IT-sikkerheten i VELUX, kan du kontakte det lokale salgskontoret til VELUX.

Følgende spesifikasjoner gjelder for VELUX ACTIVE: 
Enhetssikkerhet

All kommunikasjon mellom VELUX ACTIVE enheter (gateway, inneklima sensor, utgangsbryter og VELUX INTEGRA produkter) i boligen din er kryptert. Av sikkerhetshensyn må du sørge for at enhetene dine alltid er oppdatert med den nyeste versjonen av appene, slik dette er beskrevet i punkt 9.
Programvare

All datakommunikasjon VELUX kontrollerer mellom VELUX ACTIVE inneklimakontroll appen og tilknyttede serverdelsystemer, er kryptert.
Personopplysninger

VELUX oppfyller nasjonale og internasjonale lover og regler knyttet til personvern. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan vi sikrer personopplysninger, kan du se Personvernerklæringen for VELUX ACTIVE på VELUX ACTIVE - Personvernerklæring.

 

15. Samsvarserklæring

Med dette erklærer vi at VELUX ACTIVE Inneklimakontroll KIX 300 (gateway 3LG E01/NXG01E, Inneklima sensor KLA 300/3LA E06/NXS01 og utgangsbryter KLN 300/3LN E01/NXD01E) oppfyller kravene i radiodirektivet 2014/53/EU og RoHS-direktivet 2011/65/EU og er produsert i samsvar med de harmoniserte standardene EN 60950 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2012) + A2 (2013), EN 55032 (2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 og EN 50581 (2012).

FCC-erklæring

VELUX ACTIVE Inneklimakontroll er testet for samsvar med grensene for digitale enheter i klasse B i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

VELUX ACTIVE Inneklimakontroll genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis de ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene, medføre skadelig interferens på radiokommunikasjon. Det fins imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon.

Hvis VELUX ACTIVE Inneklimakontroll fører til skadelig interferens på radio- eller fjernsynsmottak, noe som kan fastsettes ved å skru utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av ett eller flere av følgende tiltak:

 

16. Kontakt

VELUX Norge AS
Gjerdrumsvei 10d, Oslo
Tlf: 22510600
Mail: velux-no@velux.com