Kampanjerabatt kr. 250,- for en manuell gardin og kr. 500,- for elektrisk eller solar solskjerming, når du også kjøper et nytt vindu som erstatning for det gamle.


Kampanjebetingelser

Når et VELUX takvindu produsert før 1998 skiftes ut med et nytt, har du mulighet til å få kr. 250,- for manuell gardin og kr. 500,- for elektrisk eller solar solskjerming (ikke kombinert med andre tilbud) til ditt nye VELUX takvindu.

Rabatten gjelder for private boligeiere, hvor takvinduet er kjøpt til montering i egen privatbolig. 
Med private boligeiere menes den fysiske eller juridiske personen, som eier VELUX produktet og ikke har ervervet det med henblikk på å selge det videre eller montere det som ledd i sitt yrke.

Slik får du rabatten:

  • Last opp fakturaen fra din forhandler eller montør, fakturaen skal være datert etter 1. juni 2021. 
  • Sørg for at opplysningene om takvinduet er tydelig på fakturaen. Skjul prisen på fakturaen.
  • Du må søke om rabatt senest tre måneder etter kjøp av nye takvinduene.
  • Last opp et bilde av typeskiltet på de gamle VELUX takvinduen som skal skiftes ut.  

Rabatten gis på listeprisen. Det kan kun utbetales kontantrabatt på solskjerming til de takvinduene som kjøpes i denne kampanjen.

Utbetaling av rabatten vil bli gjennomført ved bankoverføring til din konto i en norsk bank. Beløpet overføres  etter mottatt søknad, men tidligst 2 måneder etter kjøpet.


*Felt markert med stjerne betyr at feltet må utfylles.

Forbehold

  • VELUX forbeholder seg retten til på ethvert tidspunkt i løpet av kampanjeperioden til å avlyse eller endre kampanjen ved omstendigheter som skyldes force majeure, hvilket forstås som en omstendighet utenom det vanlige, som ligger utenfor VELUX kontroll, og som VELUX ikke kunne forutse.
  • VELUX forbeholder seg retten til å anmode om ytterligere dokumentasjon (andre dokumenter og bilder).
  • VELUX forbeholder seg retten til å kontrollere at forbrukeren oppfyller kampanjebetingelsene før rabatten utbetales.
  • VELUX forbeholder seg retten til å avvise utbetalingen av rabatten hvis forbrukeren etter VELUX skjønn ikke oppfyller kampanjebetingelsene.

Kampanjen tilbys av VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D, 0484 Oslo, org.nr. 917 170 967 (ovenfor nevnt som ”VELUX”).

VELUX solskjerming til takvinduer