Bærekraft

Top of green mountains with clouds surrounding them
VELUX takvinduer kan skape et bedre og sunnere inneklima for kommende generasjoner. De er produsert av sertifisert tre, og ment for å vare. Vi har bestemt oss for å redusere karbonavtrykket vårt, fra hvordan vi kjøper materialer og driver vår virksomhet, til produktene vi leverer til kundene våre. Vi har satt ambisiøse mål for å redusere vårt karbonavtrykk og finansiere skogprosjekter som fanger opp utslipp som tilsvarer historisk utslipp fra vår virksomhet. 

Iverksett klimatiltak

I en tid hvor planeten står overfor en "Triple Planetary Crisis" med klimaendringer, forurensning og tap av biologisk mangfold, er det avgjørende å ta klimatiltak.

Klimaforskning viser at det er nødvendig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5°C over førindustrielle nivåer, og vi forplikter oss derfor til å oppnå dette.

Hvordan gjør vi dette?

Vi reduserer utslippene fra egen virksomhet ved å forbedre energieffektiviteten og gå over til fornybar elektrisitet. Vi reduserer utslippene fra verdikjeden vår ved å kjøpe materialer med lavere karbonavtrykk, for eksempel materialer med resirkulert innhold.

Vi finansierer skogprosjekter som fanger karbon tilsvarende hele vårt historiske utslipp fra vår virksomhet innen 100-årsjubileet i 2041.

Dette skal oppnås gjennom et 20 år langt samarbeid med World Wide Fund for Nature (WWF) ved å investere i skogvernprosjekter som kommer mennesker, natur og klima til gode.

«VELUX samarbeider med World Wide Fund for Nature (WWF) for å fange opp vårt historiske karbonavtrykk gjennom skogbevaring, samtidig som vi dramatisk reduserer våre fremtidige utslipp.»

Materialer utgjør den største delen av vårt karbonavtrykk

Det meste av vårt totale karbonavtrykk er knyttet til materialene vi bruker i produktene våre. For å redusere karbonavtrykket vårt må vi fokusere på materialene vi kjøper.

Materialene med størst innvirkning på utslippene våre er aluminium, glass, stål og plast. Vi inngår partnerskap med våre leverandører for å finne materialer med redusert karbonavtrykk.

Hvorfor skogprosjekter med WWF International?

Ved å samarbeide med WWF for å utvikle nye skogprosjekter fra bunnen av, tar vi en unik tilnærming til å beskytte og gjenopprette skoger i noen av de mest biologiske mangfoldene i verden. Skogbevaring er en av de mest effektive metodene for å stoppe nedbrytningen av planeten’s naturlige miljø og bidra til å begrense klimaendringer.

Vårt tjue år lange partnerskap vil levere en portefølje av skogprosjekter i tropiske skoglandskap med høy biologisk mangfoldsverdi som vil skape positiv endring for mennesker, natur og klima. Karbonet som fanges opp fra disse skogprosjektene vil bli donert til vertslandene klimaforpliktelser under Parisavtalen.

Dette betyr at karbon som fanges opp av skogprosjektene ikke vil bli brukt til å kompensere for VELUX karbonutslipp eller noen annen organisasjons utslipp.

Les flere artikler